Skanowanie kontekstowe

Funkcjonalność skanowania kontekstowego polega na:

 • rozpoznawaniu skanowanego obiektu, na podstawie zdefiniowanej dla niego maski kodu
 • wykonaniu odpowiedniej akcji, w zależności od miejsca, w którym został zeskanowany kod obiektu
Uwaga
Definiowanie maski kodu obiektu oraz uruchomienie funkcjonalności skanowania kontekstowego odbywa się po stronie systemu ERP.
Miejsca, w których zeskanowanie kodu obiektu nie wywołuje żadnej akcji:

 • Ekran logowania
 • Okna modalne (m.in. komunikaty, dodawanie adresu kontrahenta)
 • Widok otwarcia/zamknięcia dnia (z wyjątkiem skanowania pracownika)

Kontekstowe skanowanie kontrahenta

W przypadku zeskanowania kodu kontrahenta:

 • Na dokumencie (PAR, FS, OS, ZS, FSL, RLS, TF lub korekcie ręcznej) wskazany kontrahent ustawi się jako Nabywca/Odbiorca. Na potwierdzeniu wywozu, na dokumencie TF wyłączone jest skanowanie kontekstowe dla obiektu Kontrahent.
 • Na dokumentach kasowych (KP/KW) wskazany kontrahent ustawi się jako Płatnik.
 • Na liście kontrahentów wskazany kontrahent zostanie wyszukany.
 • W dowolnym innym miejscu otworzy się karta kontrahenta w trybie podglądu.

Kontekstowe skanowanie artykułu

W przypadku zeskanowania kodu artykułu (lub numeru partii):

 • Na liście artykułów wskazany artykuł zostanie wyszukany.
 • Na dokumencie wskazany artykuł zostanie dodany jako element dokumentu (nie dotyczy dokumentu TF).
 • W dowolnym innym miejscu otworzy się lista artykułów przefiltrowana do wskazanego artykułu/partii.

W przypadku zeskanowania numeru partii na oknie Wybierz właściwości (wybór cech), zostanie wyszukana odpowiednia partia wskazanego artykułu oraz podmieniona na liście elementów dokumentu.

Kontekstowe skanowanie pracownika

W przypadku zeskanowania numeru karty pracownika/operatora:

 • Na dokumencie (PAR, FS, korektach, ZS, OS, MM-, PRP, KP, KW, FSL, RLS, TF) wskazany pracownik zostanie ustawiony jako Obsługujący.
 • Na otwarciu/zamknięciu dnia wskazany pracownik zostanie ustawiony jako Obsługujący.
 • W dowolnym innym miejscu nie zostanie wywołana żadna akcja.
Uwaga
Na dokumencie KP/KW zeskanowanie pracownika nie ustawi go w polu Płatnik.
Przykład
W firmie XYZ jest uruchomiona oraz skonfigurowana funkcjonalność skanowania kontekstowego.
Klient przy stanowisku sprzedażowym zgłasza reklamację butów. Zalogowany do aplikacji operator Amelia Róża nie ma wystarczających uprawnień do wystawiania reklamacji, dlatego prosi o podejście swojego przełożonego. W międzyczasie zdążyła powstać kolejka. W związku z tym, operator Amelia uruchamia drugie stanowisko, żeby móc obsłużyć innych klientów. Kierownik przychodzi do pierwszego stanowiska POS, a następnie wpisuje w oknie autoryzacji swój login oraz hasło. Na otwartym formularzu reklamacji jako Obsługujący ustawiony jest domyślnie zalogowany operator, czyli Amelia Róża. Ponieważ operator Amelia jest zajęta innymi klientami, kierownik sam przejmuje obowiązek przyjęcia reklamacji. Skanuje swoją kartę pracowniczą, co skutkuje automatycznym przypisaniem jego loginu do okna Obsługujący dokumentu RLS.

Kontekstowe skanowanie dokumentu

W przypadku zeskanowania numeru dokumentu:

 • Na liście dokumentów danego typu wskazany dokument zostanie wyszukany.
 • W dowolnym innym miejscu zostanie on wyszukany lokalnie (również na parkingu). Po wyszukaniu wyświetli się okno z podglądem danego dokumentu. W przypadku wyszukania dokumentu z parkingu, zostanie on otwarty w trybie edycji.
Przykład
W firmie XYZ jest uruchomiona oraz skonfigurowana funkcjonalność skanowania kontekstowego.
Klient przy stanowisku sprzedażowym pyta o status swojego zamówienia. Operator bierze od klienta dokument ZS i skanuje go z poziomu widoku listy artykułów. Aplikacja wyszukuje lokalnie dokument i otwiera go w trybie podglądu. Klient otrzymuje informację, że zamówienie jest już przygotowane do wysyłki i jego odbiór będzie możliwy za 2-3 dni robocze.
Przykład
W firmie XYZ jest uruchomiona oraz skonfigurowana funkcjonalność skanowania kontekstowego.
Klient otrzymał mailowe potwierdzenie czekającej na odbiór przesyłki w sklepie stacjonarnym. Kolejnego dnia roboczego idzie z dokumentem zamówienia do sklepu. Operator bierze od klienta dokument ZS i skanuje go z poziomu widoku listy zamówień sprzedaży. Aplikacja wyszukuje dokument na liście, ale go nie otwiera. Dzięki temu użytkownik może wybrać opcję [Generuj], a następnie [Paragon]. Klient po opłaceniu otrzymuje przesyłkę oraz wygenerowany paragon.

Kontekstowe skanowanie bonu

W przypadku zeskanowania numeru bonu (jeżeli nie jest powiązany z kontrahentem jako karta stałego klienta):

 • Na dokumencie handlowym zostanie dodany wskazany bon jako element do sprzedaży.
 • Na KP/KW zostanie przyjęta płatność w formie Bon własny.
 • Na oknie płatności otworzy się okno dodawania bonów własnych i doda się do niego wskazany bon.
 • W pozostałych miejscach systemu otworzy się lista artykułów zawężoną do wskazanego bonu.

Kontekstowe skanowanie karty lojalnościowej

W przypadku zeskanowania bonu (z opcją Program lojalnościowy) lub karty lojalnościowej powiązanych z kontrahentem (analogicznie jak dla skanowania kodu kontrahenta):

 • Na dokumentach ustawi się powiązany do wskazanego bonu kontrahent jako Nabywca/Odbiorca.
 • W pozostałych miejscach systemu otworzy się do podglądu karta powiązanego kontrahenta.
Przykład
W firmie XYZ jest uruchomiona oraz skonfigurowana funkcjonalność skanowania kontekstowego.
Operator wystawia na stanowisku POS dokument handlowy, a następnie skanuje kartę lojalnościową kontrahenta (lub bon powiązany z kontrahentem). Skutkuje to automatycznym przypisaniem tego kontrahenta do aktywnego dokumentu. Zeskanowanie tej samej karty w innym miejscu aplikacji skutkuje otwarciem podglądu karty kontrahenta.

Kontekstowe skanowanie kuponu rabatowego

W przypadku zeskanowania kodu kuponu rabatowego:

 • W oknie dokumentu ZS/PAR/FS oraz w przypadku procesu wymiany na dokumencie KIPAR/KIFS spowoduje:
  • Dodanie kuponu, jeżeli promocja jest dostępna dla wskazanego kontrahenta.
  • Nienaliczenie kuponu, jeżeli promocja nie jest dostępna dla wskazanego kontrahenta.
  • Nienaliczenie kuponu oraz odpowiedni komunikat informujący, jeżeli kod kuponu został wykorzystany, zablokowany lub stracił ważność.
 • W pozostałych miejscach spowoduje jego wyszukanie oraz wywołanie jego podglądu.
Przykład
W firmie XYZ jest uruchomiona oraz skonfigurowana funkcjonalność skanowania kontekstowego.
Klient otrzymał kupon rabatowy, przyznający 20 zł rabatu przy zakupie dwóch książek gatunku Kryminał. Przy stanowisku sprzedażowym klient okazuje kupon rabatowy. Operator skanuje kod kuponu z poziomu widoku wystawianego paragonu. Ponieważ zostały spełnione warunki kuponu rabatowego, zeskanowanie skutkuje automatycznym dodaniem kuponu na dokument i wywołaniem rabatu wartościowego na kwotę 20 zł.

Czy ten artykuł był pomocny?