Jakie akcje są możliwe do wykonania z Listy pracowników?

Z poziomu Listy pracowników można wykonać następujące akcje:

  •  – opcja tworzenia plików w formacie xml dostępna jest dla pracowników ze statusami Przystępuje, informacja niewysłana oraz Rezygnuje, informacja niewysłana,
  • – opcja dostępna dla pracownika niezdecydowanego w zakresie uczestnictwa w PPK, odnotowanie pracownikowi uczestnictwa w PPK,
  • – podejrzenie formularza pracownika i wprowadzanie zmian, opcja dostępna po rozwinięciu ikony przy konkretnym nazwisku,
  •  wyszukiwanie – wyszukiwać pracowników można według nazwiska, imienia lub numeru PESEL,
  • filtrowanie – filtrować pracowników można według występujących statusów oraz po opcjach: wszyscy pracownicy, wszyscy uczestnicy, wszyscy rezygnujący, wszyscy oczekujący, uczestnicy bez numeru identyfikacyjnego,
  • – wydrukować lub pobrać w formacie PDF następujące wydruki: Oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK, Deklarację dotyczącą wpłat podstawowych do PPK, Deklarację dotyczącą wpłat dodatkowych do PPK, Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK, Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK, Deklarację rezygnacji z PPK,
  • po zaznaczeniu wybranych pracowników i rozwinięciu ikony dostępna jest również możliwość utworzenia plików XML związanych z przystąpieniem/ rezygnacją z PPK.

Więcej o statusach, tworzonych plikach oraz wydruku rezygnacji można przeczytać tutaj: statusy, pliki oraz wydruk rezygnacji.

Czy ten artykuł był pomocny?