Podgląd karty artykułu (Enterprise, Altum)

image_print

Okno podglądu karty artykułu prezentuje:

 • nazwę artykułu
 • kod EAN
 • miniaturę zdjęcia
 • opis
 • dostępną ilość
 • rezerwacje
 • zakładkę Właściwości
 • zakładkę Cenniki – niewidoczna dla artykułu typu Komplet z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument
 • zakładkę Elementy kompletu – widoczna tylko dla artykułów typu Komplet
Podgląd karty artykułu
Podgląd karty artykułu

Z poziomu podglądu można:

 • wyświetlić zdjęcia danego artykułu przy pomocy przycisku [Zdjęcia]
 • sprawdzić dostępność zasobów artykułu w innych magazynach przy pomocy przycisku [Zasoby]

Właściwości

Zakładka Właściwości
Zakładka Właściwości

Zakładka Właściwości prezentuje:

 • stawkę VAT – brak informacji dla artykułu typu Komplet z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument
 • typ artykułu – Towar, Usługa, Komplet, Bon
 • wartości cech danego artykułu – brak informacji dla artykułu typu Komplet
 • wartości atrybutów danego artykułu
 • informację czy dany artykuł podlega odwrotnemu obciążeniu – brak informacji dla artykułu typu Komplet z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument

Cenniki

Zakładka Cenniki
Zakładka Cenniki

Zakładka Cennik prezentuje kolumny:

 • Cennik – nazwa cennika, z którego została pobrana cena
 • Typ ceny
 • Jednostka
 • Obowiązuje od (domyślnie ukryta)
 • Obowiązuje do (domyślnie ukryta)
 • Cena netto
 • Cena brutto
 • Waluta
Uwaga
Definiowanie daty obowiązywania ceny oraz cennika odbywa się po stronie systemu ERP.
Uwaga
Funkcjonalność definiowania wielu cen z różnymi okresami obowiązywania w ramach tego samego cennika nie jest dostępna w Comarch ERP Altum.

Artykuł może mieć wiele zdefiniowanych cen, z różnymi okresami obowiązywania w ramach danego cennika. W związku z tym data:

 • Obowiązuje od odpowiada dacie początkowej cennika, o ile dla elementu cennika (artykułu) nie została zdefiniowana osobna data obowiązywania.
 • Obowiązuje od odpowiada dacie początkowej elementu cennika (artykułu), jeżeli taka data została zdefiniowana w ramach danego cennika. Data początkowa elementu cennika jest późniejsza lub taka sama jak data początkowa cennika.
 • Obowiązuje do jest równoważna z datą końcową cennika, o ile dla elementu cennika (artykułu) nie została zdefiniowana osobna data obowiązywania.
 • Obowiązuje do jest równoważna z datą końcową elementu cennika (artykułu), jeżeli taka data została zdefiniowana w ramach danego cennika. Data końcowa elementu cennika jest mniejsza lub równa dacie końcowej cennika.
Uwaga
Końcowa data cennika oraz elementu cennika może nie być określona. W takim przypadku na podglądzie karty artykułu wartość pola Obowiązuje do prezentowana jest jako “—“.
Przykład
W systemie ERP został zdefiniowany cennik X, obowiązujący przez cały miesiąc Maj (01.05.2019-31.05.2019). W ramach cennika X, dla artykułu Szary podkoszulek – Męski została zdefiniowana cena 45 PLN, obowiązująca tylko przez pierwszy weekend miesiąca (04.05.2019-05.05.2019). W takiej sytuacji na stanowisku POS, na podglądzie karty artykułu prezentowana jest cena 45 PLN dla cennika X z datami obowiązywania: 04.05.2019-05.05.2019.

Elementy kompletu

Zakładka Elementy kompletu dla artykułu bez zaznaczonego parametru Pobieraj składniki na dokument
Zakładka Elementy kompletu dla artykułu bez zaznaczonego parametru Pobieraj składniki na dokument

Zakładka Elementy kompletu prezentuje informacje dotyczące artykułów wchodzących w skład kompletu:

 • Miniatura zdjęcia
 • Nazwa
 • Typ artykułu – Towar, Usługa, Komplet, Bon
 • Cennik – nazwa cennika, z którego została pobrana cena
 • Typ ceny
 • Cena netto
 • Cena brutto
 • Waluta
 • Stawka VAT
 • Ilość

Czy ten artykuł był pomocny?