Wybór kontrahenta (nabywcy/odbiorcy) na dokumencie

image_print

Z poziomu widoku dokumentu handlowego lub reklamacyjnego dostępne jest pole pozwalające na wybór kontrahenta z listy. Domyślnie podpowiada się kontrahent Nieokreślony.

Przycisk [Kontrahent] na paragonie
Przycisk [Kontrahent] na paragonie
Wybór przycisku [Kontrahent] wyświetla listę, z której należy wskazać istniejącego kontrahenta lub dodać nowego. Poniżej nazwy wybranego kontrahenta wyświetlone są również informacje dotyczące przypisanej karty lojalnościowej oraz numer NIP. Dodatkowo operator z poziomu Zarządzanie widokami może zmienić widoczność danych adresowych (adresu głównego) na przycisku nabywcy/odbiorcy.

Zarządzanie widokami dla paragonu
Zarządzanie widokami dla paragonu
Funkcje dostępne po ponownym naciśnięciu przycisku [Kontrahent]
Funkcje dostępne po ponownym naciśnięciu przycisku [Kontrahent]
Jeżeli na dokumencie został już wybrany kontrahent, naciśnięcie przycisku [Kontrahent] wyświetla opcje:

 • [Zmień kontrahenta] – ponownie otwiera listę kontrahentów, umożliwiając wskazanie innego nabywcy/odbiorcy
 • [Edytuj] – otwiera okno Edycja kontrahenta biznesowego/detalicznego
 • [Zmień adres] – umożliwia zmianę lub dodanie nowego adresu kontrahenta
 • [Wybierz odbiorcę] – umożliwia wskazanie na dokumencie odbiorcy różnego od wybranego nabywcy
 • [Dodaj kartę klienta] – umożliwia powiązanie karty lojalnościowej/bonu z opcją Program lojalnościowy z kontrahentem
 • [Podgląd] – otwiera okno Szczegóły kontrahenta
Funkcje dostępne po naciśnięciu przycisku [Odbiorca]
Funkcje dostępne po naciśnięciu przycisku [Odbiorca]
Po wybraniu kafli [Nabywcy] lub [Odbiorcy] wyświetlają się również opcje:

 • [Zmień nabywcę] – ponownie otwiera listę kontrahentów, umożliwiając wskazanie innego nabywcy
 • [Zmień odbiorcę] – ponownie otwiera listę kontrahentów, umożliwiając wskazanie innego odbiorcy
 • [Usuń odbiorcę] – umożliwia usunięcie odbiorcy z dokumentu

Zmiana kontrahenta powoduje ponowne przeliczenie wartości na dokumencie handlowym. W systemie ERP można określić, czy przy zmianie kontrahenta:

 • takie przeliczenie zostanie wykonane automatycznie
 • użytkownikowi zostanie wyświetlony komunikat „Czy przeliczyć dokument zgodnie z ustawieniami kontrahenta?” z dostępnym opcjami:
  1. Tak – wartości dokumentu zostaną ponownie przeliczone
  2. Nie – wartości dokumentu pozostaną bez zmian
Uwaga
Wartości dokumentu przeliczane są również w przypadku usuwania pozycji lub ilości artykułu wchodzącego w skład promocji pakietowej.

Czy ten artykuł był pomocny?