Bramki

Aplikacja Comarch Retail POS pozwala na obsługę licznika wejść/wyjść klientów sklepu.
Konfiguracja usługi dostępna jest z poziomu [Konfiguracja] → [Bramki]

Kafel [Bramki]
Kafel [Bramki]
Uwaga
Usługa bramek (usługa LS) może być zainstalowana oraz uruchomiona tylko na jednym stanowisku POS w obrębie danego centrum. Do bazy stanowiska, na którym została zainstalowana usługa LS, są importowane dane z bazy czytnika wejść/wyjść. Dane te są następnie synchronizowane do bazy systemu ERP.
Konfiguracja usługi bramek
Konfiguracja usługi bramek

Z poziomu widoku Konfiguracja usługi bramek można zainstalować, uruchomić, zatrzymać, odinstalować usługę LS.

Możliwe akcje dla usługi LS
Możliwe akcje dla usługi LS

Po instalacji usługi należy:

  • podać adres IP oraz port, po którym ma działać. Dzięki tym ustawieniom inne stanowiska POS w obrębie tego samego centrum mogą pobierać informacje o liczbie wejść/wyjść.
Sekcja Konfiguracja usługi bramek
Sekcja Konfiguracja usługi bramek
  • wybrać plik sterownika przy pomocy przycisku [Wybierz plik]. Plik Comarch.POS.GateReader.dll znajdujący się w katalogu bin, w folderze instalacyjnym Comarch Retail POS jest zintegrowany z licznikami wejść/wyjść producenta Letronic.
Sekcja Sterownik bramek
Sekcja Sterownik bramek

Konfigurację sterownika można uzupełnić po wybraniu przycisku [Konfiguracja sterownika] podając namiary na bazę licznika wejść/wyjść.

Konfiguracja sterownika
Konfiguracja sterownika

Prezentacja danych z licznika wejść/wyjść

Informacje dotyczące liczby wejść w ciągu dnia oraz w ciągu ostatniej godziny prezentowane są na zakładce Podsumowanie sprzedaży.

Prezentacja danych z licznika wejść na Podsumowaniu sprzedaży
Prezentacja danych z licznika wejść na Podsumowaniu sprzedaży

Prezentacja danych na pozostałych stanowiskach POS

Aby prezentować dane dotyczące liczby wejść/wyjść na pozostałych stanowiskach sprzedaży detalicznej sklepu (w obrębie danego centrum), należy na każdym z nich uruchomić oraz skonfigurować połączenie do usługi LS z poziomu [Konfiguracja] -> [Konfiguracja usług].

Konfiguracja połączenia do usługi LS na pozostałych stanowiskach POS w obrębie tego samego sklepu
Konfiguracja połączenia do usługi LS na pozostałych stanowiskach POS w obrębie tego samego sklepu

Po zaznaczeniu parametru Używaj usługi bramek należy uzupełnić te same dane, które są wypełnione na stanowisku POS, na którym wcześniej została zainstalowana usługa LS.

Konfiguracja usługi
Konfiguracja usługi
Przykład
W sklepie są cztery stanowiska sprzedaży detalicznej o kodach: POS1, POS2, POS3, POS4. Przy wejściu do sklepu został zainstalowany licznik wejść/wyjść producenta Letronic.
Na zainstalowanym na serwerze PCSTANOWISKOPOS3 stanowisku POS3 została zainstalowana usługa LS, która łączy się do bazy licznika wejść/wyjść. Zaimportowane dane do bazy stanowiska prezentowane są na stanowisku POS3 oraz przekazywane podczas synchronizacji do systemu ERP.
Aby dane z licznika wejść/wyjść były widoczne na każdym stanowisku POS na stanowisku POS3 należy w sekcji Konfiguracja usługi bramek uzupełnić pole AdresIP: localhost oraz Port: 8919.
Na pozostałych stanowiskach: POS1, POS2, POS4 w konfiguracji usług należy włączyć parametr Używaj usługi bramek oraz uzupełnić pole AdresIP: PCSTANOWISKOPOS3, oraz Port: 8919.
W efekcie dane z licznika wejść/wyjść są przekazywane na stanowisko POS3, do systemu ERP oraz na stanowiska POS1, POS2, POS4.

Czy ten artykuł był pomocny?