Terminal płatniczy

Terminal płatniczy służy do akceptacji kart płatniczych podczas dokonywania transakcji w punktach handlowo-usługowych. W Comarch Retail POS można skonfigurować terminal płatniczy, z którym ma współpracować aplikacja umożliwiając obsługę formy płatności typu Karta.
Aplikacja we współpracy z terminalami płatniczymi obsługuje protokoły dostawców:

 • eService
 • Elavon
 • Polcard
Terminal płatniczy
Terminal płatniczy

W celu skonfigurowania terminala płatniczego należy przejść do [Konfiguracja] -> [Terminal płatniczy].

Konfiguracja terminala płatniczego
Konfiguracja terminala płatniczego

W otwartym oknie, w sekcji Terminal płatniczy należy uzupełnić następujące pola:

 • Plik sterownika – za pomocą przycisku [Wybierz plik] należy wskazać plik Comarch.B2.Terminal.NazwaDostawcyTerminala.dll. Plik ten znajduje się w katalogu bin\Drivers w folderze instalacyjnym Comarch Retail POS.
 • Typ połączenia – umożliwia wskazanie jednego z typów połączeń: TCP/IP lub Port szeregowy.

W przypadku typu połączenia TCP/IP dla pól:

 • IP terminala – należy podać IP terminala płatniczego
 • Port – należy wskazać port, do którego podłączony jest terminal. Port dostarczany jest przez producenta terminala płatniczego.

Natomiast dla typu połączenia Port szeregowy dla pola:

 • Port szeregowy terminala – należy wskazać port COM, do którego podłączony jest terminal
Uwaga
W celach testowych można skorzystać ze sterownika Comarch.B2.DummyTerminal.dll imitującego prawidłowe połączenie z terminalem.
Uwaga
Terminal płatniczy Verifone VX 520 od dostawcy eService działa przez RS232 (USB).
Przycisk [Sprawdź połączenie] umożliwia weryfikację połączenia z terminalem płatniczym.
W sekcji Ustawienia dodatkowe znajdują się opcjonalne parametry:

 • Limit czasu operacji (ms) – domyślna wartość 60000 ms (60 sekund) – określa czas na wykonanie operacji zapłaty formą płatności typu Karta.
 • Wysyłanie raportu zamknięcia dnia – włączony parametr oznacza, że na koniec dnia terminal (w zależności od modelu terminala) wysyła potwierdzenie wszystkich płatności
 • Logowanie komunikacji – włączony parametr oznacza, że logi zapisywane są we wskazanym pliku

W przypadku korzystania ze sterownika Comarch.B2.DummyTerminal.dll transakcja formą płatności typu Karta kończy się domyślnie niepowodzeniem. Użytkownik może zmienić wynik przebiegu testowej transakcji modyfikując plik POS2.exe.CONFIG znajdujący się w katalogu instalacyjnym aplikacji Comarch Retail POS:

<applicationSettings>
<Comarch.B2.DummyTerminal.Properties.Settings>
<setting name=”TransactionSuccessful” serializeAs=”String”>
<value>False</value>
</setting>
</Comarch.B2.DummyTerminal.Properties.Settings>
</applicationSettings>

Wartość False należy zmienić na True oraz zapisać zmodyfikowany plik.

Konfiguracja po stronie Comarch ERP Altum

Od wersji Comarch Retail POS 2019.5.4 w Comarch ERP Altum niezbędne jest ustawienie dla parametru Formy płatności wymagające zewn. walidacji formy płatności o typie Karta.


Parametr ten znajduje się na zakładce Stanowiska POS na karcie centrum, która dostępna jest z poziomu Konfiguracja -> Struktura firmy -> Struktura praw.

Czy ten artykuł był pomocny?