Edycja kontrahenta

Edycja danych kontrahenta możliwa jest z poziomu:

Przycisk [Edytuj] na liście kontrahentów
Przycisk [Edytuj] na liście kontrahentów
Modyfikacja danych kontrahenta wymaga:

 • odpowiednich uprawnień operatora (Dodawanie i edycja kontrahenta)
 • centrum, do którego podpięte jest stanowisko POS posiadające uprawnienie do modyfikowania danego kontrahenta
Uwaga
Szczegółowa historia zmian kontrahenta jest przechowywana w bazie danych i synchronizowana do systemu ERP.

Okno Edycja kontrahenta biznesowego/detalicznego podzielone jest na dwie zakładki:

 • Szczegóły kontrahenta
 • Adresy
Zakładka Szczegóły kontrahenta w oknie Edycja kontrahenta detalicznego
Zakładka Szczegóły kontrahenta w oknie Edycja kontrahenta detalicznego

W zakładce Szczegóły kontrahenta prezentowane są pola:

 • Kod – pole obowiązkowe
 • Tytuł – dotyczy kontrahenta detalicznego
 • Imię – pole obowiązkowe. Dotyczy kontrahenta detalicznego.
 • Nazwisko – pole obowiązkowe. Dotyczy kontrahenta detalicznego.
 • Nazwa – pole obowiązkowe. Dotyczy kontrahenta biznesowego.
 • Data urodzenia – dotyczy kontrahenta detalicznego
 • NIP – dotyczy kontrahenta biznesowego. Dla wybranego kodu kraju PL aplikacja weryfikuje sumę kontrolną oraz unikalność numeru. Jeżeli w bazie istnieje kontrahent o takim samym numerze NIP, użytkownik zostanie o tym poinformowany i będzie musiał zdecydować, czy pomimo to system ma zapisać takiego kontrahenta na liście.
  Organ wydający – dotyczy kontrahenta biznesowego
 • Telefon
 • Adres e-mail
 • Atrybuty
 • Zgody
 • Odwrotne obciążenie – jeżeli uruchomiona jest taka funkcjonalność w systemie ERP

Oraz domyślnie ukryte pola:

 • Kod kraju
 • PESEL – dla wybranego kodu kraju PL aplikacja kontroluje ilość wprowadzanych cyfr oraz poprawność cyfry kontrolnej numeru.
 • REGON
 • Dokument tożsamości – pole wymagane w przypadku generowania dokumentu TAX FREE
 • Opis

W zakładce Adresy prezentowane są pola:

 • Kraj
 • Kod pocztowy
 • Miasto
 • Lokalna nazwa
 • Ulica
 • Nr domu
 • Uzupełnienie adresu 1
 • Uzupełnienie adresu 2
 • Pozostałe adresy
 • Zgody – dotyczące kanału komunikacji

Oraz pola domyślnie ukryte:

 • Typ adresu
 • Nr mieszkania
 • Gmina
 • Powiat
 • Poczta
 • Województwo
Przykład
Pani Iwona przeprowadziła się do większego mieszkania, w tym samym mieście. W związku z tym, przy wykonywaniu kolejnych zakupów w sklepie meblowym prosi obsługującego transakcję o zmianę swojego adresu dostawy. Operator wyszukuje na liście kontrahentów Panią Iwonę i wybiera przycisk [Edytuj]. Następnie przechodzi na zakładkę Adresy oraz naciska dotychczasowy adres dostawy klienta. W formularzu wprowadza odpowiednie zmiany i zatwierdza.

Czy ten artykuł był pomocny?