Synchronizacja kontrahentów

W aplikacji mogą być:

  • Zsynchronizowani z systemu ERP wszyscy aktywni oraz dostępni dla stanowiska POS kontrahenci mający zaznaczoną opcję Nabywca.
  • Obsługiwani tylko dodani lokalnie na bazie stanowiska POS kontrahenci z możliwością pobrania brakujących danych kontrahentów z systemu ERP (funkcjonalność wyszukiwania kontrahentów w trybie pracy online).
Uwaga
Uruchomienie funkcji wyszukiwania kontrahenta w trybie pracy online odbywa się po stronie systemu ERP.

Dla uruchomionej funkcji wyszukiwania kontrahentów online, po wyszukaniu kontrahenta w lokalnej bazie stanowiska POS, operator może przy pomocy przycisku [Szukaj] zainicjować wyszukanie w bazie systemu ERP.

Przycisk [Szukaj] dla wyszukiwania kontrahenta w systemie ERP
Przycisk [Szukaj] dla wyszukiwania kontrahenta w systemie ERP
Uwaga
Funkcja wyszukiwania kontrahenta w trybie pracy online wymaga połączenia z usługą synchronizacji danych z systemem ERP.

W przypadku braku wyników wyszukiwania kontrahenta w lokalnej bazie POS, zostanie wyświetlony komunikat: „Brak wyników wyszukiwania. Czy chcesz kontynuować wyszukiwanie również w systemie ERP?” z aktywnym przyciskiem [Szukaj].

W sytuacji, gdy podczas kolejnej zmiany kryterium wyszukiwania kontrahenta w lokalnej bazie POS na liście prezentowanych jest do 6 wyników, u dołu listy wyświetli się komunikat: „Brak dokładnych wyników wyszukiwania. Czy chcesz kontynuować wyszukiwanie również w systemie ERP?” z aktywnym przyciskiem [Szukaj].
W obu przypadkach po naciśnięciu przycisku [Szukaj], zostanie przeszukana baza systemu ERP z uwzględnieniem wpisanych fraz w pole wyszukiwania tekstowego oraz wybranych filtrów:

  • Dla braku połączenia z usługą synchronizacji danych, na liście zostaną wyświetlone wyniki wyszukane w lokalnej bazie stanowiska POS oraz komunikat: „Wyszukiwanie w systemie ERP nie powiodło się. Brak połączenia z serwisem danych.”.
  • Dla połączenia z usługą synchronizacji danych, jeżeli wyników w bazie systemu ERP jest maksymalnie 6, zostaną one wyświetlone na liście.
  • Dla połączenia z usługą synchronizacji danych, jeżeli wyników w bazie systemu ERP jest więcej niż 6, na liście zostaną wyświetlone wyniki z lokalnej bazy stanowiska POS oraz pojawi się komunikat: „W systemie ERP znaleziono dużo wyników wyszukiwania. Wprowadź dodatkowe dane i wyszukaj ponownie.”.

W przypadku braku znalezienia wyników w systemie ERP, zostanie wyświetlony komunikat: „Brak wyników wyszukiwania w systemie ERP.”.

Wyszukane wyniki w systemie ERP nie są zapisywane do bazy stanowiska POS. Wskazanie na dokumencie kontrahenta lub edycji/podglądu jego karty spowoduje zapisanie tych danych w lokalnej bazie.

Uwaga
Dostępność oraz możliwość modyfikacji pobranej karty kontrahenta zależy od ustawień w systemie ERP.

Jeżeli podczas wybrania, edycji lub podglądu kontrahenta zostanie utracone połączenie z usługą synchronizacji danych, to wówczas lista wyników z systemu ERP zostanie wyczyszczona wraz z odpowiednim komunikatem: „Nie można zapisać kontrahenta. Brak połączenia z serwisem danych.”.
Operacja wyszukiwania kontrahenta w trybie pracy online może wykonywać się dłużej niż wyszukiwanie w bazie lokalnej. W przypadku znacznego wydłużenia czasu trwania tej operacji pojawi się odpowiednie okno z możliwością anulowania takiej czynności.

Okno oczekiwania na wyszukanie kontrahenta w trybie online z możliwością anulowania
Okno oczekiwania na wyszukanie kontrahenta w trybie online z możliwością anulowania

Czy ten artykuł był pomocny?