Lista transakcji

Okno Lista transakcji dostępne jest po wybraniu [Raporty i rozliczenia] → [Lista transakcji].

Uwaga
Funkcjonalność jest dostępna tylko we współpracy z terminalem płatniczym Ingenico (dotyczy francuskiej wersji bazy).
Kafel [Lista transakcji]
W oknie istnieje możliwość obsłużenia sytuacji, w których stanowisko POS uległo awarii i zachodzi potrzeba wycofania transakcji:

 • po jego ponownym uruchomieniu
 • na innym stanowisku POS w ramach danego centrum
Lista transakcji kartami płatniczymi

Na liście prezentowane są kolumny:

 • Data operacji
 • Kod kasjera
 • Kwota
 • Waluta
 • Status – przyjmuje wartości: atność, Anulowanie płatności, Zwrot, Anulowanie zwrotu

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy na podstawie kwoty oraz kodu kasjera.

Wyszukiwanie można również zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

 • Kwota
 • Kasjer
 • Waluta
 • Status

Z poziomu listy operator posiadający odpowiednie uprawnienie ma możliwość:

 • przy pomocy przycisku [Cofnij] – wycofania zrealizowanej kartą płatniczą transakcji. Wycofanie transakcji możliwe jest na każdym stanowisku POS w danym centrum.
 • przy pomocy przycisku [Zwrot ręczny] – wycofania transakcji, która nie jest dostępna/zarejestrowana w aplikacji
Okno ręcznego wycofania transakcji
Uwaga
Dane z listy transakcji zrealizowanych kartami płatniczymi nie są synchronizowane do systemu ERP.

Czy ten artykuł był pomocny?