Podsumowanie sklepu (Enterprise)

Uwaga
Funkcjonalność Podsumowanie sklepu nie jest dostępna we współpracy z Comarch ERP Altum.

Okno Podsumowanie sklepu dostępne jest po wybraniu [Raporty i rozliczenia] → [Podsumowanie sklepu]. Umożliwia ono podgląd podsumowania sprzedaży dla danych pochodzących ze stanowisk POS przypisanych do danego centrum.

Uwaga
Kafel [Podsumowanie sklepu] jest domyślnie ukryty. Widoczność kafla określana jest w systemie ERP.
Kafel [Podsumowanie sklepu]
Uwaga
Funkcjonalność wymaga pracy w trybie online.

W oknie Podsumowanie sklepu widoczne są dwa przyciski:

 • [Dzienne] – prezentuje podsumowanie za bieżący dzień
 • [Okresowe] – możliwe wybranie zakresu podsumowania za pomocą kalendarzy: Data od, Data do
Okno Podsumowanie sklepu

W oknie prezentowane są dane dotyczące dokumentów w stanie Zatwierdzonym oraz Zafiskalizowanym:

 • Sprzedaż łącznie – wartość brutto obliczana w walucie systemowej na podstawie PAR, FS oraz DN (z wyjątkiem faktur generowanych do paragonów)
 • Sprzedaż w cenie regularnej – wartość brutto obliczana w walucie systemowej bez uwzględniania udzielonych rabatów
 • Wartość udzielonych rabatów – różnica wartości pól Sprzedaż łącznie oraz Sprzedaż w cenie regularnej
 • Wartość sprzedanych bonów – wartość brutto obliczana w walucie systemowej na podstawie PAR, FS oraz DN (z wyjątkiem faktur generowanych do paragonów oraz bonów wydanych jako reszta lub zwrot pieniędzy)
 • Korekty – wartość brutto obliczana w walucie systemowej na podstawie KIPAR, KIFS oraz korekt ręcznych (z wyjątkiem korekt faktur generowanych do korekt paragonów)
 • Średnia wartość sprzedaży – wartość brutto obliczana w walucie systemowej jako iloraz całkowitej sprzedaży oraz liczby wystawionych dokumentów handlowych
 • Średnia wartość sprzedanych produktów – wartość brutto obliczana w walucie systemowej jako iloraz całkowitej sprzedaży oraz liczby sprzedanych artykułów (dotyczy pozycji dokumentów, a nie ilości artykułu w danej jednostce miary na dokumencie)
 • Liczba wystawionych dokumentów handlowych – uwzględnia dokumenty PAR, FS oraz DN (z wyjątkiem faktur generowanych do paragonów)
 • Liczba sprzedanych artykułów – obliczana jako liczba pozycji dokumentów (ze względu na możliwe użycie różnych jednostek miary)
 • Procent udzielonych rabatów – procentowa wartość ilorazu kwoty udzielonych rabatów oraz sprzedaży łącznej
 • Liczba sprzedanych bonów – uwzględnia PAR, FS oraz DN (z wyjątkiem faktur generowanych do paragonów oraz bonów wydanych jako reszta lub zwrot pieniędzy)
 • Liczba wystawionych korekt – uwzględnia KIPAR, KIFS oraz korekty ręczne (z wyjątkiem korekt faktur generowanych do korekt paragonów)
 • Liczba zwróconych artykułów – obliczana na podstawie KIPAR, KIFS oraz korekt ręcznych (z wyjątkiem korekt faktur generowanych do korekt paragonów). W nawiasie prezentowana jest wartość procentowa ilorazu liczby zwróconych oraz sprzedanych artykułów
 • Średnia ilość artykułów na dokumencie – iloraz liczby sprzedanych artykułów oraz liczby wystawionych dokumentów handlowych, przedstawiony z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku

 Dodatkowo, jeżeli na stanowisku POS są zdefiniowane karty lojalnościowe, w oknie widoczna jest sekcja Program lojalnościowy:

 • Liczba wydanych kart lojalnościowych – liczba aktywowanych kart
 • Liczba dokumentów z kartą lojalnościową – liczba wystawionych dokumentów handlowych z dodanym numerem karty lojalnościowej. W nawiasie prezentowana jest wartość procentowa ilorazu liczby wystawionych dokumentów handlowych z dodanym numerem karty lojalnościowej oraz liczby wystawionych dokumentów handlowych
 • Liczba dokumentów bez karty lojalnościowej – liczba wystawionych dokumentów handlowych bez dodanego numeru karty lojalnościowej. W nawiasie prezentowana jest wartość procentowa ilorazu liczby wystawionych dokumentów handlowych bez dodanego numeru karty lojalnościowej oraz liczby wystawionych dokumentów handlowych

W sekcji Licznik wejść prezentowane są wartości:

 • Współczynnik konwersji – procentowa wartość ilorazu liczby wystawionych dokumentów handlowych oraz liczby wejść w ciągu dnia
 • Liczba wejść w ciągu dnia
 • Liczba wejść w ciągu ostatniej godziny

Czy ten artykuł był pomocny?