Zliczanie stanu kasy dla innych form płatności

Wygląd okna zliczania stanu kasy różni się dla form płatności innych niż dla Gotówka.

Formy płatności typu Bon, Bank, Karta

W oknie Zliczanie stanu kasy dla formy płatności typu Bon, Bank lub Karta można zsumować kwoty w danej formie płatności stanowiące rzeczywisty stan kasy.

Zliczanie stany kasy dla formy płatności typu Karta
Zliczanie stanu kasy dla formy płatności typu Karta

 

W oknie Zliczanie stanu kasy dla formy płatności typu Bon, Bank lub Karta znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

 1. Formy płatności – dostępne na stanowisku POS formy płatności. Dla otwarcia dnia możliwy jest tylko jeden wybór: Gotówka.
 2. Poprzednia wartość – ostatnio wprowadzana kwota
 3. Nowa wartość – należy wprowadzić kolejną wartość np. bonów otrzymanych od klientów oraz potwierdzić przyciskiem [Enter]; wprowadzane kwoty są automatyczne sumowane
 4. Ilość – liczba wprowadzonych wartości np. liczba bonów lub transakcji kartą płatniczą; ilość jest zliczana automatycznie
 5. Waluty – waluty dostępne na stanowisku POS
 6. Klawiatura numeryczna
 7. Rzeczywisty stan kasy – prezentuje stan kasy wynikający z sumy wprowadzonych wartości

W oknie dostępne są następujące przyciski:

 • [Wyczyść] – usuwa wszystkie wprowadzone dane
 • [Cofnij] – wycofuje ostatnio wprowadzoną wartość
 • [Zamknij] – zamyka okno bez zapamiętywania wprowadzonych wartości i powoduje powrót do poprzedniego widoku
 • [Zatwierdź] – powoduje powrót do okna Zamknięcie dnia/Otwarcie dnia oraz automatyczne uzupełnienie wartości w kolumnie Stan rzeczywisty wyliczoną kwotą

Forma płatności typu Czek

W oknie Zliczanie stanu kasy dla formy płatności typu Czek prezentowana jest lista czeków, którymi zostały dokonane płatności podczas otwartej sesji.

Zliczanie stanu kasy dla formy płatności typu Czek

Lista prezentuje następujące kolumny:

 • Numer
 • Nazwa banku
 • Kwota
 • Data płatności (domyślnie ukryta)

Przy pomocy przycisków [Dodaj] oraz [Usuń] użytkownik może odwzorować faktyczny stan czeków znajdujących się w szufladzie danego stanowiska POS. Taka funkcja pozwala na obsłużenie scenariusza, w którym czek został przeniesiony między stanowiskami POS danego sklepu.

Po zatwierdzeniu okna zostanie uzupełnione pole Stan rzeczywisty dla formy płatności typu Czek, w walucie systemowej.

Po zatwierdzeniu zamknięcia dnia, zostanie wygenerowane:

 • KP dla dodanych do listy czeków (tyle dokumentów KP, ile dodanych czeków)
 • KW dla usuniętych z listy czeków (tyle dokumentów KW, ile usuniętych czeków)
Uwaga
Lista czeków z zamknięcia dnia jest zapisywana w bazie danych, ale nie jest synchronizowana do systemu ERP.

W oknie dostępne są następujące przyciski:

 • [Usuń] – usuwa zaznaczony czek z listy
 • [Dodaj] – pozwala na dodanie kolejnego czeku do listy
 • [Zamknij] – zamyka okno bez zapamiętywania wprowadzonych wartości i powoduje powrót do poprzedniego widoku
 • [Zatwierdź] – powoduje powrót do okna Zamknięcie dnia/Otwarcie dnia oraz automatyczne uzupełnienie wartości w kolumnie Stan rzeczywisty wyliczoną kwotą

Czy ten artykuł był pomocny?