Zliczanie stanu kasy dla gotówki

Podczas otwarcia i zamknięcia dnia na stanowisku POS istnieje możliwość wprowadzenia zliczonej ilości gotówki w rozbiciu na poszczególne nominały znajdujące się w kasie w ramach dostępnych walut.

Uwaga
Nominały definiowane są w systemie ERP.
Przycisk [Zlicz kasę]
Przycisk [Zlicz kasę]

Po wybraniu przycisku [Zlicz kasę] zostanie wyświetlone okno Zliczanie stanu kasy.

 

Okno Zliczanie stanu kasy
Okno Zliczanie stanu kasy

 

W oknie Zliczanie stanu kasy znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

  1. Formy płatności – dostępne formy płatności. Dla otwarcia dnia możliwy jest tylko jeden wybór: Gotówka.
  2. Waluty – waluty dostępne na stanowisku POS
  3. Lista nominałów – lista prezentująca zdefiniowane w systemie ERP nominały. Użytkownik może uzupełnić liczbę poszczególnych nominałów.
  4. Rzeczywisty stan kasy – prezentuje stan kasy wynikający z sumy wprowadzonych ilości nominałów

W oknie dostępne są następujące przyciski:

  • [Zamknij] – zamyka okno bez zapamiętania wprowadzonych wartości oraz powoduje powrót do poprzedniego okna
  • [Wyczyść] – usuwa wszystkie wprowadzone dane
  • [Zatwierdź] – powoduje powrót do okna Zamknięcie dnia/Otwarcie dnia oraz automatyczne uzupełnienie wartości w kolumnie Stan rzeczywisty wyliczoną kwotą
Okno otwarcia dnia
Okno otwarcia dnia

W artykule Zliczanie stanu kasy dla innych form płatności została opisana funkcjonalność dla form płatności innych niż gotówka.

Czy ten artykuł był pomocny?