Artykuły powiązane

Funkcja artykułów powiązanych pozwala kojarzyć ze sobą takie artykuły, które często są sprzedawane razem.

Uwaga
Definiowanie powiązań między artykułami odbywa się po stronie systemu ERP.

Możliwe rodzaje powiązań artykułów:

W aplikacji, artykuły powiązane prezentowane są dla zaznaczonej pozycji w obszarze roboczym dokumentu.

Uwaga
W celu poprawnego wyświetlania artykułu powiązanego na dokumencie wymagane jest dodanie do niego zdjęcia.
Artykuł powiązany prezentowany na paragonie
Uwaga
W aplikacji nie jest wyświetlana informacja o rodzaju powiązania.

Dla artykułów powiązanych prezentowane są:

Wybranie artykułu powiązanego powoduje dodanie go na dokument.
Jeżeli taki artykuł ma zdefiniowane partie lub jest elementem fantomu, to podczas dodawania go na dokument zostanie wyświetlone okno wyboru odpowiednich cech/właściwości artykułu.

Okno wyboru cechy/właściwości artykułu powiązanego
Okno wyboru cechy/właściwości artykułu powiązanego

W oknie wyboru prezentowana są:

  • nazwa
  • zdjęcie
  • opis
  • typ
  • stawka VAT
  • wartości cech/atrybutów
Przykład
W sklepie odzieżowym przy stanowisku kasowym prezentowana jest wystawa nowego artykułu. Przy każdych zakupach kasjerzy mają obowiązek zachęcania klientów do dokupienia nowego artykułu jako dodatku. W celu poprawy ergonomii takiego scenariusza, do artykułów został powiązany rodzajem Sugerowany do sprzedaży nowy artykuł.
Operator podczas skanowania produktów, widzi w obszarze roboczym nowy artykuł. Zachęca klienta do zakupu sugerowanego dodatku. Operator nie musi skanować dodatkowego artykułu, wystarczy, że wybierze artykuł powiązany na dokumencie.

Czy ten artykuł był pomocny?