Wymagana cecha artykułu

Jeżeli artykuł posiada co najmniej jedną zdefiniowaną cechę w systemie ERP, to w procesie zakupu należy wskazać wybraną cechę. Nie będzie możliwe zwiększenie stanu danego artykułu bez określenia wartości cechy. Dotyczy dokumentów:

  • korekty paragonu i jej korekty ręcznej
  • korekty faktury i jej korekty ręcznej
  • przyjęcia wewnętrzne (ręczne i generowane automatycznie)

 

W momencie zeskanowania artykułu ze zdefiniowaną cechą bądź ręcznego wprowadzenia go na dokument KIPAR, przed otwarciem okna określenia wartości korekty, zostaje otwarte okno wyboru właściwości, w którym należy wskazać cechę.

Okno wyboru cechy

Czy ten artykuł był pomocny?