Dodawanie nowego zamówienia sprzedaży

Dodawanie nowego zamówienia sprzedaży

W celu dodania nowego zamówienia sprzedaży (ZS) należy:

Kafel [Nowe zamówienie]
Uwaga
Dodanie zamówienia sprzedaży wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP.
Formularz nowo wystawianego zamówienia sprzedaży

Na formularzu dokumentu zamówienia sprzedaży znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

 1. Nr obcy – pole edytowalne
 2. Wyszukaj artykuł – umożliwia wyszukanie oraz dodanie artykułu na dokument
 3. Obsługujący – pracownik wystawiający dokument
 4. Obsługa pozycji
 5. Lista pozycji zawierająca kolumny:
  • Nazwa
  • Cena
  • Ilość
  • Wartość

  Domyślnie ukryte:

 6. Kontrahent – umożliwia wskazanie kontrahenta (nabywcy i odbiorcy) dokumentu
 7. Podsumowanie – prezentowana jest sumaryczna wartość wprowadzonych na dokument pozycji:
  • Suma – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od brutto
  • Suma netto – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
  • Rabat
  • Narzut
  • Zaliczki
  • VAT – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
  • Sumaryczna wartość sprzedaży po uwzględnieniu rabatu/narzutu/VAT
  Uwaga
  Kierunek naliczania VAT można zdefiniować w systemie ERP.
 8. Szczegóły pozycji – prezentuje szczegółowe informacje na temat pozycji dokumentu oraz umożliwia zmianę jego ilości, ceny początkowej itd.
 9. Status realizacji – przyjmuje wartości zdefiniowane w systemie ERP. Zmiana statusu realizacji możliwa jest dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienie. Zmianę można wykonać na zamówieniach znajdujących się w stanie: Niezatwierdzony, Zatwierdzony i W realizacji.
 10. Punkt odbioru – umożliwia wybranie punktu odbioru zamówienia z dostępnych opcji:
  • Dostawa do domu – zawiera adresy wybranego na dokumencie kontrahenta z możliwością wprowadzenia nowego przez opcję [Dodaj adres]. W przypadku wybrania na dokumencie innego odbiorcy niż nabywca wyświetlone adresy pobrane są z karty odbiorcy. Po zatwierdzeniu uzupełnionych danych adresowych użytkownik zostaje przeniesiony na formularz zamówienia, a na przycisku [Punkt odbioru] wyświetlana jest nazwa kontrahenta, którego adres odbioru został wybrany dla zamówienia. W przypadku zmiany kontrahenta lub usunięcia odbiorcy na zamówieniu przycisk [Punkt odbioru] zostanie wyczyszczony.
  • Odbiór w magazynie – zawiera adresy magazynów zdefiniowane jako punkty odbioru dostępne dla stanowiska POS. Jako pierwsze prezentowane są adresy przypisane do centrum, do którego należy stanowisko POS.
  • Odbiór w sklepie – zawiera adresy centrów zdefiniowane jako punkty odbioru dostępne dla stanowiska POS. Jako pierwsze prezentowane są adresy przypisane do centrum, do którego należy stanowisko POS
  • Adresy kontrahentów zdefiniowane jako punkty odbioru – po wybraniu kafla wyświetlone zostaną adresy zdefiniowane jako punkty odbioru dostępne dla stanowiska POS i powiązane z kontrahentem wyświetlanym na kaflu
  Okno wyboru punktu odbioru
  Okno wyboru punktu odbioru
  Uwaga
  Punkty odbioru definiowane są w systemie ERP.

  W oknie Wybierz punkt odbioru:

  • dostępny jest filtr ułatwiający wyszukiwanie po nazwie punktu odbioru i adresie (miasto, ulica, kod pocztowy)
  • w polu Aktualnie wybrany wyświetlany jest aktualnie wybrany punkt odbioru
  • przycisk [Wyczyść] pozwalający na wyczyszczenie wybranego punktu odbioru

  Punkt odbioru może zostać zmieniony do momentu zatwierdzenia zamówienia.

 11. Status płatności – przyjmuje wartości zdefiniowane w systemie ERP. Zmiana statusu płatności możliwa jest dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienie. Zmianę można wykonać na zamówieniach znajdujących się w stanie: Niezatwierdzony, Zatwierdzony i W realizacji.
 12. Forma – domyślnie podpowiada się forma płatności wskazanego na dokumencie kontrahenta z możliwością jej zmiany. Jeżeli domyślna forma płatności kontrahenta nie jest dostępna na stanowisku POS, wówczas ustawiona zostanie forma płatności typu Gotówka przypisana do stanowiska. Pole edytowalne.
 13. Termin płatności – domyślny termin płatności wskazanego na dokumencie kontrahenta; możliwy do zmiany
 14. Data realizacji – data realizacji zamówienia
 15. Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu
 16. Magazyn pozycji – umożliwia zmianę magazynu danej pozycji, której subelement pochodzi z niedostępnego magazynu w tym centrum

Na formularzu dodawanego zamówienia sprzedaży dostępne są następujące przyciski:

 • [Parkuj] – zapisuje dokument w celu jego dalszej realizacji w późniejszym czasie lub na innym stanowisku POS
 • [Zatwierdź] – zatwierdza dokument
 • [Drukuj] – drukuje dokument (przycisk domyślnie ukryty)
 • [Kupony] – pozwala na wybranie kuponu rabatowego
 • [Nalicz promocje]/[Promocje] – nalicza/usuwa promocje pakietowe
 • [Zatwierdź i generuj FSL] – generuje fakturę zaliczkową po zatwierdzeniu zamówienia
Przykład
W sklepie meblowym XYZ klient zainteresowany jest stołem kuchennym z wystawy. Przy punkcie sprzedaży okazuje się, że na magazynie sklepu nie ma dostępnych innych zasobów tego towaru. Klient nie chce kupować artykułu z wystawy, więc decyduje się na zamówienie z innego sklepu. Operator, w celu wystawienia zamówienia sprzedaży, wybiera z listy zamówień i ofert sprzedaży przycisk [Dodaj] -> [Zamówienie]. Następnie dodaje artykuł Stół kuchenny oraz usługę transportu do domu. Ponieważ klient nie ma założonego konta w sklepie, kasjer wybiera przycisk [Punkt odbioru] -> [Dostawa do domu] -> [Dodaj adres]. Po wypełnieniu adresu i zapisaniu zmian operator uzupełnia pozostałe pola dokumentu bez zmiany kontrahenta Nieokreślony.
[/example]

Rejestrowanie dodatkowych informacji o rezerwacjach

Jeżeli na zamówieniu sprzedaży znajdują się subelementy pochodzące z magazynu obcego, czyli niedostępnego dla danego centrum posiadającego usługę POS Agenta, to następuje rejestracja dodatkowych informacji podczas:

 • otwarcia i edycji ZS – jeżeli przynajmniej jeden subelement pochodzi z magazynu niedostępnego dla danego centrum, to na stanowisku POS wyświetlony zostanie komunikat: Uwaga! Niektóre element zamówienia mają zdefiniowane magazyny niedostępne w tym centrum. Zapis zmian po otwarciu zamówienia spowoduje automatyczną aktualizację wskazanych magazynów na takie, które są dostępne w tym sklepie.
 • anulowania lub zamknięcia ZS – nastąpi zwolnienie wszystkich rezerwacji subelementów znajdujących się na magazynie dostępnym w tym centrum, które były zapisane przez POS Agenta
 • generowania PAR/FS do dokumentu ZS – jeżeli na dokumencie znajduje się przynajmniej jeden subelement niedostępny dla tego centrum, to na stanowisku POS zostanie wyświetlony komunikat: Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia należy ustawić dostępne magazyny dla wszystkich elementów. W przypadku, gdy magazyny nie zostaną zmodyfikowane manualnie, zapis dokumentu automatycznie ustawi odpowiednie magazyny na elementach. Czy chcesz otworzyć wskazane zamówienie?

Czy ten artykuł był pomocny?