Zamówienia sprzedaży online

Operacje wykonywane na:

  • zamówieniach wystawionych na stanowisku POS oraz zsynchronizowanych z systemu ERP,
  • zamówieniach wystawionych w systemie ERP i przesłanych na stanowisko POS,
  • zsynchronizowanych zamówieniach wystawionych na innym stanowisku POS,

wymagają połączenia z usługą synchronizacji danych (praca w trybie online). W przypadku takich zamówień, przy próbie:

  • zmiany statusu,
  • otwarcia,
  • zamknięcia,
  • anulowania,

wygenerowania paragonu, faktury sprzedaży, faktury zaliczkowej,
następuje połączenie online z systemem ERP, w celu weryfikacji możliwości wykonania wybranej operacji, założenia blokady oraz pobrania aktualnej wersji zamówienia.
W przypadku blokady zamówienia sprzedaży (założonej na innym stanowisku lub w systemie ERP) przy próbie wykonania wcześniej wymienionych operacji, operator otrzyma komunikat: „Nie można wykonać wybranej operacji. Dokument jest modyfikowany na innym stanowisku.”.
Przy obsłudze online wersja zamówienia w ERP powinna być zawsze jak najbardziej aktualna. Blokowanie zamówienia na czas wykonania akcji gwarantuje, że nie zostanie ono w międzyczasie zmodyfikowane w innym miejscu (z poziomu systemu ERP, czy innego stanowiska POS). Po zakończeniu operacji blokada jest automatycznie zdejmowana.
W przypadku braku połączenia nadal jest możliwość:

  • wystawienia nowego zamówienia i wygenerowania do niego dokumentów handlowych oraz jego modyfikacji,
  • wystawienia dokumentów handlowych do zamówienia, które było zsynchronizowane z systemu ERP. Przy czym dokumenty te nie będą powiązane z zamówieniem i nie zostaną na nich odliczone faktury zaliczkowe. W takiej sytuacji istnieje możliwość wpisania numeru zamówienia na paragonie czy fakturze, dzięki czemu łatwo będzie można później zidentyfikować dokumenty powiązane.
Prezentowany numer ZS na wygenerowanym dokumencie w przypadku braku połączenia z usługą
Prezentowany numer ZS na wygenerowanym dokumencie w przypadku braku połączenia z usługą

W przypadku braku połączenia z usługą synchronizacji danych, podczas generowania dokumentów handlowych do zsynchronizowanego zamówienia sprzedaży pojawi się komunikat: „Brak połączenia z serwisem danych. Dokument nie zostanie powiązany z zamówieniem i nie będą na nim odliczone zaliczki. Czy chcesz kontynuować?”. Po wybraniu opcji Tak, na wygenerowanym dokumencie prezentowany jest numer dokumentu ZS w celu ułatwienia operatorom późniejszego powiązania dokumentów.

Czy ten artykuł był pomocny?