Kompletacja zamówienia sprzedaży (Enterprise)

Uwaga
Funkcjonalność Kompletacja zamówienia sprzedaży dostępna jest we współpracy z Comarch ERP Enterprise.

W aplikacji Comarch Retail POS wprowadzono możliwość przygotowania zamówień sprzedaży bezpośrednio w sklepie, poprzez kompletacje artykułów z dostępnych zasobów. Rozwiązanie zostało wprowadzone w celu usprawnienia pracy w sklepie: sprzedawca może teraz w każdej chwili otworzyć listę zadań i skompletować konkretne zamówienie sprzedaży czekające na realizację.. Funkcjonalność dostępna jest po włączeniu parametru Przygotowanie zamówienia sprzedaży w systemie ERP.

Po przygotowaniu zamówienia jego status aktualizuje się automatycznie i na tej podstawie klient jest informowany o gotowości zamówienia do odbioru. Informacja do klienta jest przesyłana z systemu ERP. Istnieję opcja automatycznego zamknięcia zamówienia po jego częściowej realizacji, jeżeli odpowiedni parametr jest włączony w systemie ERP.

Na stanowisku POS po wejściu w kafel [Zamówienia i oferty sprzedaży] dostępny jest przycisk [Kompletuj], otwierający okno edycji zamówienia.

Przycisk [Kompletuj] w oknie Zamówienia i oferty sprzedaży

Statusy na liście zamówień sprzedaży

Na podglądzie lub po wyświetleniu na liście ZS kolumny Status realizacji dostępne są nowe statusy realizacji zamówień:

 • Do kompletacji – informuje o możliwości rozpoczęcia przygotowywania zamówienia
 • Przygotowane – informuje o pełnej kompletacji zamówienia
 • Przygotowane częściowo – informuje o częściowej kompletacji zamówienia

Jednostka miary tolerancji

W systemie ERP można zdefiniować tolerancję jednostki miary, jako wartość lub procent, która przesyłana jest do POS wraz z zsynchronizowanymi artykułami. Tolerancja określa dopuszczalny zakres wartości w danej jednostce miary na przykład ±0,1 dla jednostki kilogram, oznacza, że system jako poprawne wartości zaakceptuje: 0,9; 1 i 1,1. Większa ilość na dokumencie, niż zamówiona przez klienta, powoduję wyświetlenie komunikatu na stanowisku POS: Wprowadzono większą ilość niż zamówiona przez Klienta. Zebrana ilość nie została zwiększona.

Przykład
Tolerancja w systemie ERP ustawiona została na ±0,1. Klient zamówił 1 kg jabłek, użytkownik przygotował w sklepie jabłka o wadze 0,9814 kg – artykuł jest traktowany jako przygotowany w całości, zgodnie z tolerancją ustawioną dla kilograma na artykule.

Kompletacja

Po wybraniu przycisku [Kompletuj] zostanie otworzone nowe okno Kompletacja zamówienia z kolumnami:

 • Nazwa artykułu z kodem EAN
 • Ilość do wydania
 • Ilość zebrana – domyślna wartość ustawiona na 0,00 w identycznej jednostce miary jak ilość do wydania. W momencie gdy włączony jest parametr Włącz kontrolę ilości przy kompletacji w systemie ERP nie ma możliwości przekroczenia ilości do wydania, uwzględniana jest jedynie ustawiona tolerancja.
 • Kod (domyślnie ukryty)
Okno kompletacji zamówienia

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy artykułów na podstawie:

 • Nazwy artykułu
 • Kod EAN
 • Kodu (gdy kolumna jest dostępna)

Przy wybraniu kursorem pozycji kompletowania zamówienia, dostępne są przyciski:

 • [Ilość] – standardowy przycisk z taką samą jednostką miary jak dla ilości do wydania
 • [Usuń] – standardowy przycisk usuwający tylko nowe dodane pozycje, które nie były dostępne na zamówieniu sprzedaży
 • [Wybierz właściwości] – jeżeli artykuł posiada więcej niż jedną partię i włączona jest funkcjonalność Obsługa metody FEFO, po wybraniu przycisku zostaje otwarte okno właściwości z możliwością wybrania konkretnej cechy artykułu
Dodanie nowej partii dla artykułu z cechami

Właściwości wybranego artykułu zawierają:

 • Nazwę
 • Kod EAN
 • Cechy artykułu
 • Atrybuty artykułu
 • Zdjęcie

Czy ten artykuł był pomocny?