Osoba kontaktowa/członek rodziny

Z poziomu okna Szczegóły kontrahenta biznesowego/detalicznego, zakładki Członkowie rodziny/Osoby kontaktowe (w zależności od typu kontrahenta) lub okna Edycja kontrahenta detalicznego/biznesowego (sekcja domyślnie ukryta) istnieje możliwość:

 • Podejrzenia szczegółów danych członka rodziny/osoby kontaktowej
 • Edycji danych (w tym zgód) członka rodziny/osoby kontaktowej
 • Dodania nowego członka rodziny/osoby kontaktowej
Zakładka Osoba kontaktowa w oknie Szczegóły kontrahenta detalicznego

W oknie dodawania/edycji członka rodziny/osoby kontaktowej prezentowane są pola:

 • Tytuł
 • Imię – domyślnie obowiązkowe
 • Nazwisko – domyślnie obowiązkowe
 • Typ relacji – umożliwia wybranie jednej z opcji zdefiniowanych w systemie ERP (przykładowo: Ojciec, Matka, Syn, Córka). Dotyczy członka rodziny.
 • Stanowisko – umożliwia wybranie jednej z opcji zdefiniowanych w systemie ERP (przykładowo: Administrator, Dyrektor, Pracownik, Menadżer). Dotyczy osoby kontaktowej.
 • Data urodzenia –zawiera pola: Dzień, Miesiąc (z możliwością wyboru z listy rozwijalnej), Rok. Dotyczy członka rodziny.
 • Telefon
 • Adres e-mail
 • Zgody
Okno Edycja członka rodziny
Okno Edycja członka rodziny
Uwaga
W zarządzaniu widokiem można określić pola obowiązkowe do wypełnienia przy dodawaniu nowej osoby kontaktowej/członka rodziny.

Z poziomu okna Edycja członka rodziny/osoby kontaktowej możliwe jest również usunięcie osoby kontaktowej/członka rodziny.

Czy ten artykuł był pomocny?