Podgląd kontrahenta

Po wybraniu z poziomu listy kontrahentów przycisku [Podgląd] zostaje otwarte okno Szczegóły kontrahenta biznesowego/detalicznego.

Okno Szczegóły kontrahenta biznesowego

Okno podzielone jest na cztery sekcje:

  • Podstawowe dane kontrahenta – prezentuje podstawowe informacje dotyczące kontrahenta takie jak: ikona typu kontrahenta (detaliczny, biznesowy), nazwa, adres główny. Z tego poziomu operator ma możliwość przejścia do okna Edycja kontrahenta biznesowego/detalicznego.
  • Adresy\Atrybuty – pierwsza zakładka prezentuje zdefiniowane adresy kontrahenta z możliwością przejścia do weryfikacji szczegółów danego adresu (i jego edycji). Z poziomu tej sekcji operator ma również możliwość dodawania kolejnego adresu. Natomiast druga zakładka prezentuje atrybuty.
  • Limit kredytowy\Szczegóły karty – pierwsza zakładka prezentuje pozostałą do wykorzystania kwotę limitu kredytowego. Druga zakładka wyświetla informacje o karcie lojalnościowej dostępnej dla tego kontrahenta z możliwością jej zablokowania lub w przypadku braku takiej karty umożliwia jej powiązanie.
  • Kupony\Statystyki\Osoba kontaktowa\Członek rodziny – pierwsza zakładka wyświetla aktywne oraz aktualne kupony rabatowe kontrahenta z możliwością przejścia na pełną listę kuponów. Druga zakładka prezentuje podstawowe statystyki dla kontrahenta. Pozostałe dwie zakładki wyświetlają osoby kontaktowe/członków rodziny danego kontrahenta.
Uwaga
Jeżeli w systemie ERP, stanowisko POS nie ma uprawnień do modyfikacji danego kontrahenta (mimo posiadanych uprawnień przez operatora), to przy próbie edycji tego kontrahenta wyświetli się komunikat: „Brak uprawnień do edycji kontrahenta [Nazwa kontrahenta]”.

Czy ten artykuł był pomocny?