Paragon/faktura sprzedaży (Enterprise, Altum)

Paragon/faktura sprzedaży (Enterprise, Altum)

W celu dodania paragonu (PAR) lub faktury sprzedaży (FS), należy z poziomu menu głównego wybrać przycisk [Nowy dokument].

Kafel [Nowy dokument]
Uwaga
Dodanie paragonu/faktury sprzedaży wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP.

Domyślnie zostanie wyświetlony formularz paragonu. Zmiana typu dokumentu możliwa jest przy pomocy przycisku [Zmień na Fakturę]/[Zmień na Paragon].

Uwaga
Jeżeli operator nie posiada uprawnień do wystawiania paragonów, ale posiada uprawnienie do wystawiania faktury sprzedaży, to po wybraniu kafla [Nowy dokument] zostanie wyświetlony formularz faktury sprzedaży.
Formularz nowo wystawianego paragonu

Na formularzu dodawanego dokumentu PAR/FS znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

1. Zamówienie – pole edytowalne

2. Pole Wyszukaj artykuł – umożliwia wyszukanie oraz dodanie artykułu na dokument

3. Lista pozycji zawierająca kolumny:

 • Nazwa
 • Cena
 • Ilość
 • Wartość

Domyślnie ukryte:

4. Obsługujący – pracownik wystawiający dokument

5. Obsługa pozycji

6. Kontrahent – umożliwia wskazanie kontrahenta (nabywcy, odbiorcy) dokumentu. Dokument FS wymaga wskazania konkretnego kontrahenta (nie może być Nieokreślony).

7. Podsumowanie – prezentuje sumaryczną wartość wprowadzonych na dokument pozycji:

 • Suma – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od brutto
 • Suma netto – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
 • Rabat
 • Narzut
 • Zaliczki
 • VAT – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
 • Limit kredytowy – w zależności od konfiguracji w systemie ERP prezentowana jest wartość przyznanego limitu kredytowego wybranemu kontrahentowi pomniejszona lub nie o wartość dokumentu
 • Sumaryczna wartość sprzedaży po uwzględnieniu rabatu/narzutu/VAT
Uwaga
Kierunek naliczania VAT można zdefiniować w systemie ERP.

8. Szczegóły pozycji – prezentuje szczegółowe informacje na temat elementu dokumentu oraz umożliwia zmianę jego ilości, ceny początkowej itd.

9. Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu

Na formularzu dodawanego paragonu lub faktury sprzedaży znajdują się następujące przyciski:

 • [Parkuj] – zapisuje dokument w celu jego dalszej realizacji w późniejszym czasie lub na innym stanowisku POS
 • [Zatwierdź] – zatwierdza dokument
 • [Drukuj] – drukuje dokument (przycisk domyślnie ukryty)
 • [Kupony] – wyświetla kupony rabatowe
 • [Nalicz promocje]/[Promocje] – nalicza/usuwa promocje pakietowe
 • [Faktury zaliczkowe] – uwzględnia istniejące zaliczki wskazanego kontrahenta

Z poziomu systemu ERP można określić, czy dokument handlowy, na którym znajduje się co najmniej jedna pozycja o cenie 0, może zostać zatwierdzony na stanowisku POS.

Uwaga
Funkcjonalność zatwierdzania faktury sprzedaży na kontrahenta nieokreślonego nie jest dostępna we współpracy z systemem Comarch ERP Altum.

W aplikacji możliwe jest zatwierdzanie faktury sprzedaży dla kontrahenta nieokreślonego. Taką funkcjonalność dla dokumentów FS, KIFS, FSL i KFSL można aktywować z poziomu systemu ERP.

Przykład
Do stanowiska sprzedaży detalicznej podchodzi klient z kilkoma artykułami. W celu wystawienia paragonu, operator wybiera z głównego menu kafel [Nowy dokument]. Następnie skanuje kody EAN towarów. Po zatwierdzeniu dokumentu, w oknie płatności kasjer wybiera odpowiednią formę płatności i zatwierdza transakcję. Na zintegrowanej drukarce fiskalnej zostaje wydrukowany paragon.
Uwaga
Termin płatności na dokumencie handlowym ustawiany jest na bieżącą datę. W przypadku płatności formą bez przyjmowania zapłaty, termin płatności jest pobierany z ustawień kontrahenta (zdefiniowanych w systemie ERP).

Faktury uproszczone

Zgodnie ze zmianami w przepisach w zakresie wystawiania faktur do paragonów, weryfikacja generowania faktur powinna odbywać się w Comarch Retail POS. Od 1 października 2020 paragony do kwoty brutto 450 zł z kontrahentem posiadającym NIP należy traktować jako faktury uproszczone. W związku z tym generowanie faktur do takich paragonów jest blokowane w momencie aktywowania odpowiedniego parametru w systemie ERP.

Czy ten artykuł był pomocny?