Podpis cyfrowy

Uwaga
Podpis cyfrowy dostępny jest tylko we francuskiej wersji bazy danych.

Podpis cyfrowy służy sprawdzeniu autentyczności dokumentów lub wiadomości. Poprawny podpis cyfrowy potwierdza, że dokument lub wiadomość pochodzi od właściwego autora lub nadawcy, który nie może zaprzeczyć faktowi jego stworzenia lub nadania.

Na stanowisku POS obsługiwany jest mechanizm generowania podpisu cyfrowego dla:

Podpis jest tworzony w systemie w momencie zatwierdzania dokumentów, w formacie określonym przez francuskie przepisy VAT. W celu korzystania z tej funkcjonalności wymagany jest:

  • klucz prywatny – służący do generowania podpisu cyfrowego dokumentów
  • klucz publiczny – służący do weryfikacji jego autentyczności
Przycisk [Weryfikacja podpisu] oraz kolumna podpisu cyfrowego na liście dokumentów handlowych
Przycisk [Weryfikacja podpisu] oraz kolumna podpisu cyfrowego na liście dokumentów handlowych
Na liście dokumentów handlowych, można:

  • sprawdzić, czy wygenerowany podpis jest prawidłowy przy pomocy domyślnie ukrytego przycisku [Weryfikacja podpisu]
  • wyświetlić ikony informujące o tym, czy dla danego dokumentu został wygenerowany podpis (kolumna domyślnie ukryta)
Uwaga
Weryfikacja podpisu dotyczy tylko dokumentów wystawionych na danym stanowisku POS. Dla dokumentów pobranych z systemu ERP oraz z innego stanowiska POS weryfikacja nie może zostać wykonana.
Przycisk [Pokaż podpis] na podglądzie paragonu
Przycisk [Pokaż podpis] na podglądzie paragonu
Z poziomu podglądu dokumentu przy pomocy domyślnie ukrytego przycisku [Pokaż podpis] można wyświetlić podpis elektroniczny oraz skopiować go do schowka.

Podpis elektroniczny
Podpis elektroniczny

Czy ten artykuł był pomocny?