Nawigacja po aplikacji

Aplikacja została zaprojektowana w taki sposób, aby interfejs był przyjazny i przejrzysty dla Magazyniera, a praca z nią dawała mu satysfakcję. W związku z tym faktem, w aplikacji dostępne są różnego rodzaju udogodnienia. W całej aplikacji zastosowano taki sam układ okien zaprezentowany poniżej:

podinf_rys8

Pasek górny

Pasek górny, dostępny prawie na każdym oknie, składa się z następujących elementów:

podinf_rys9

Na przycisku podinf_iko3 wyświetlony jest identyfikator operatora zalogowanego do aplikacji. Naciśnięcie przycisku znajdującego się w menu głównym aplikacji spowoduje wyświetlenie się listy „Na skróty”
Dodatkowo, na niektórych oknach dostępne są przyciski wywołujące i ukrywające dane elementy okna:

podinf_rys10

podinf_rys11

Lista magazynów

Na pasku górnym na przycisku podinf_iko4 wyświetlany jest kod magazynu w kontekście, którego zalogowany jest operator pracujący w aplikacji. Naciśnięcie przycisku spowoduje wyświetlenie listy dostępnych magazynów i umożliwi przelogowanie na inny magazyn. Wybór magazynu następuje po naciśnięciu na nazwę danego magazynu.

podinf_rys12

Listę magazynów można odfiltrowywać po kodzie magazynu, nazwie oraz po fragmencie nazwy magazynu za pomocą filtra umieszczonego na górze listy.

Magazyn, który aktualnie podlega inwentaryzacji w aplikacji Comarch WMS Magazynier prezentowany jest na liście w kolorze czerwonym

podinf_rys13

Menu „na skróty” podinf_rys14
Przyciski dostępne z poziomu listy „Na skróty” w Menu głównym aplikacji to:

 • [Jednostki logistyczne] – umożliwia wyszukanie na magazynie nośników w zależności od kodu, rodzaju lub położenia; dodatkowo możliwie jest wyświetlenie jednostek: wszystkich, pustych, zajętych. Po wybraniu nośnika wyświetlona zostanie jego karta z informacjami o:
  • Znajdujących się na niej zasobach, między innymi ich cechach, wadze, utworzonych na nie rezerwacjach
  • Samym nośniku – jego położeniu, wymiarach, wadze, łącznej wadze znajdujących się na nim zasobów, parametrach jednorodności, limitach obciążenia i wysokości
  • Umożliwia podgląd lub edycję parametrów danego nośnika
 • [Kontrahenci] – umożliwia przeglądanie listy dostawców i odbiorców; opcja dostępna dla operatorów z zaznaczona opcją „Lista Kontrahentów” w ustawieniach operatorów w WMS Zarządzanie,
 • [Nowy towar (F2)] – umożliwia dodanie nowego towaru z poziomu aplikacji,
 • [Położenia] – umożliwia przeglądanie zasobów na położeniach oraz kart nośników (po zeskanowaniu kodu nośnika na filtrze),
 • [Towary] – umożliwia przeglądanie listy towarów,
 • [Ustawienia] – umożliwia określenie ustawień aplikacji,
 • [Wydruk etykiet jednostek logistycznych] – umożliwia wydruk etykiet jednostek logistycznych,
 • [Wyloguj (F8)] – umożliwia wylogowanie operatora z aplikacji,
 • [Zablokuj (F7)] – umożliwia zablokowanie aplikacji,
 • [Zmień magazyn (F9)] – umożliwia zmianę magazynu w kontekście, którego pracował będzie zalogowany do aplikacji operator.

Czy ten artykuł był pomocny?