Obsługa atrybutów


1. Konfiguracja atrybutów w Comarch ERP Altum

W aplikacji istnieje możliwość dodawania i edycji atrybutów. Atrybuty prezentowane są w Comarch WMS Magazynier w sekcjach: Informacje dodatkowe. Aby Klasa atrybutu była widoczna i możliwa do edycji w aplikacji należy w systemie ERP w definicji atrybutu zaznaczyć parametr: „Podgląd” i „Edycja” w grupie: „Comarch WMS Magazynier” oraz przypisać atrybut do odpowiedniego obiektu.

obapalt_rys1

obapalt_rys2

W aplikacji obsługiwane są następujące typy atrybutów:

  • Wartość logiczna
  • Tekst
  • Liczba
  • Lista
  • Data
  • Słowniki zmaterializowane

Jeżeli dany atrybut jest oznaczony jako wymagany w systemie ERP, w aplikacji prezentowany jest w kolorze czerwonym.


2. Przenoszenie atrybutów zdefiniowanych w nagłówku dokumentu na pozycję dyspozycji magazynowej

Funkcja automatycznego kopiowania atrybutów zdefiniowanych na nagłówku dokumentu na pozycje dyspozycji magazynowych może służyć określaniu dodatkowych wytycznych dla realizacji dyspozycji AWD i ZWM w aplikacji Comarch WMS Magazynier np. szczególnego sposobu pakowania wydawanych towarów określanych przez dział handlowy po stronie systemu ERP.

Uwaga
Aby atrybuty z nagłówka dokumentu wystawionego w systemie ERP kopiowały się na pozycje dyspozycji magazynowej należy dokonać zmian w tabeli WMS.Configuration (zmienić odpowiednio wartości parametrów dla dokumentów przychodowych Documents_CopyAcceptanceHeaderAttributesToPositions = 1 oraz rozchodowych Documents_CopyReleaseHeaderAttributesToPositions = 1).

Dodatkowo należy zaznaczyć dostępność atrybutu w systemie ERP dla Comarch WMS Magazynier oraz przypiąć żądany atrybut do elementu danego dokumentu.

obapalt_rys2

Po dodaniu atrybutu na nagłówku dokumentu AWD lub ZWM atrybut ten zostanie skopiowany na pozycje dokumentu magazynowego i będzie dostępny do podglądu z poziomu Comarch WMS Magazynier po wybraniu przycisku [Dodatkowe] i wybraniu z listy opcji [Informacje dodatkowe] (Rys. poniżej).

podinf_rys24


3. Atrybuty spedycji

Jeśli chodzi o konfigurację atrybutów dla spedycji to wymagane by było dodanie w systemie Comarch ERP atrybut typu BOOL i nazwanie go „Doręczenie na adres prywatny”. Atrybut ten musi być przypisany w systemie Comarch ERP do odpowiedniego typu dokumentu. W tabeli wms.vAttributeClassesWithObjects znajduje się jego AttributeClassID. Następnie w konfiguracji należy wskazać tę opcję, którą chcemy przypisać do tego atrybutu (tabela wms.DocumentsExtendedProperties) i zależnie od konfiguracji wymagana jest aktualizacja tabeli wms.ShippingAttributesClasses:

INSERT INTO wms.ShippingAttributesClasses values (1,’Order_Addinational_IsPrivatePerson’,0,0,NULL)

W zależności od atrybutu „Doręczenie na adres prywatny” odbiór osobisty w usługach szablonu spedycji będzie zaznaczony, bądź odznaczony. Ustawienie zostanie nadpisane wartością cechy.

Uwaga
Aby w tabeli wms.DocumentsExtendedProperties znajdowały się jakiekolwiek rekordy, musi zostać wykonana co najmniej jedna wysyłka.
Jeżeli zapytania SELECT z widoków nie zwracają żadnego rekordu należy wykonać następujący skrypt, dzięki któremu zalogujemy się do konkretnego centrum:
DECLARE @sessionid INT
exec security.createsession @sessionid OUTPUT, 'pl-PL’, @SessionName = 'MSSMS’
EXEC Security.SetCompanyUnit 1 –numer centrum do którego się logujemy
exec wms.Sync_CreateSession @ERPSessionId = @SessionId

Czy ten artykuł był pomocny?