Sortowanie

Aby wywołać sortowanie, użytkownik powinien nacisnąć ikonę filtra na pasku górnym. Po wywołaniu filtra wystarczy nacisnąć na jego nagłówek, co spowoduje pokazanie konfiguracji filtra. Możliwe jest określenie, po jakich elementach mają być wyszukiwane informacje oraz wg, których elementów mają być sortowane dane na liście. Po zapisie kierunku sortowania, będzie ono domyślnie uruchamiane po wejściu na listę lub jej odświeżeniu.
Sortowanie odbywa się wg ustawień na filtrze. Domyślnie w aplikacji (przy niezmienionych ustawieniach) nie ma zdefiniowanego sortowania, pozycje pokazują się zgodnie z kolejnością (id) na dyspozycji magazynowej. Aby ustawić sortowanie, np. po położeniu, należy wejść w konfigurację filtra w aplikacji i przy przycisku [Położenie] ustawić sortowanie rosnąco lub malejąco, kierunek pokazuje strzałka (podinf_iko7 – rosnąco, podinf_iko8 – malejąco). Po ustawieniu kierunku sortowania należy nacisnąć [Zapisz]. Wtedy lista zostanie posortowana i ustawienie sortowania zostanie zapisane.

Wywołanie sortowania (wg ustawienia w konfiguratorze filtra) odbywa się na kilka sposobów:

 • można użyć przycisku [F5], który domyślnie odpowiada za odświeżenie list w aplikacji,
 • można zdefiniować w skrótach aplikacji także inny przycisk, który będzie wywoływał odświeżanie listy oraz zdefiniowanego sortowania,
 • można wywołać filtr (kliknąć na pasku górnym na ikonę filtra) i na wywołanym filtrze kliknąć na przycisk i lista zostanie posortowana,
 • można wejść także w konfigurator filtra i po zapisaniu ustawień lista zostanie posortowana,
 • można kliknąć na liście pozycji na przycisk [Do realizacji]/[Wszystkie] (lewy przycisk na pasku dolnym, po kliknięciu 2 razy, lista zostanie posortowana.

Domyślnie w aplikacji (przy niezmienionych ustawieniach) w konfiguratorze filtra można ustawić sortowanie na liście pozycji po: kodzie, EANie, nazwie, wartości cechy, położeniu oraz poziomie.

Sortowanie pozycji według poziomu lokalizacji

W Comarch WMS Magazynier istnieje możliwość sortowania pozycji na liście dyspozycji pod względem poziomu położeń – górne/dolne. W celu posortowania należy na liście pozycji wybrać opcję filtra Poziom (Rys. poniżej).

podinf_rys18

Po ustawieniu wartości filtra Poziom:

 • podinf_iko7 – aplikacja sortuje listę pozycji po położeniach dolnych; pierwsze na liście pozycji pojawią się towary
  z położeń dolnych, na końcu pozycje z położeń górnych,
 • podinf_iko8 – aplikacja sortuje listę pozycji po położeniach górnych, pierwsze na liście pozycji pojawią się towary
  z położeń górnych, na końcu pozycje z położeń dolnych.

Czy ten artykuł był pomocny?