Definiowanie nowego położenia domyślnego dla towaru

Aby określić nowe położenie domyślne dla towaru należy wybrać ikonę plusa normxl_iko_plus znajdującą się w prawym górnym rogu okna z listą położeń domyślnych. Pojawi się okno, w którym można zdefiniować nowe położenie domyślne dla towaru.

normxl_rys7

Definiowanie położenia domyślnego sprowadza się do określenia następujących pól:

  • Magazyn – określenie magazynu, dla którego ma być zdefiniowane położenie domyślne (jeżeli lista normatywów została odfiltrowana według określonego magazynu to ten magazyn zostanie automatycznie podpowiedziany w tym polu),
  • Położenie – określenie położenia domyślnego znajdującego się na magazynie określonym we wcześniejszym polu; położenie powinno mieć status „Aktywne”, w przeciwnym razie wyświetlony zostanie komunikat „Nieprawidłowa wartość pola Położenie” i nie będzie możliwości zapisu takiej konfiguracji,
  • Towar – określenie towaru, dla którego ma być podpowiadane podczas przyjęć położenie określone we wcześniejszym polu.

Należy pamiętać, że podobnie jak dla normatywów system kontroluje unikalność zdefiniowanych położeń domyślnych. W jednym momencie może istnieć tylko jedno położenie domyślne na dany towar. Od chwili zapisania definicji położenia domyślnego dla przyjmowanego towaru będzie w pierwszej kolejności podpowiadać się wskazana dla niego lokalizacja.

Czy ten artykuł był pomocny?