Seryjne przesunięcie automatyczne

W Comarch WMS został udostępniony proces umożliwiający seryjną realizację przesunięcia jednostek logistycznych z normatywów: Seryjne przesunięcie automatyczne. Dodatkowo zostały wprowadzone dwa parametry umożliwiające przesunięcie innej jednostki logistycznej, która spełnia wymagania normatywu, ale nie została wskazana jako zasób do przesunięcia na automatycznym dokumencie MP.

Parametr Pozwól na zmianę jednostki logistycznej został dodany w konfiguracji parametrów etapu dla procesów: Seryjne przesunięcie palet oraz Automatyczne przesunięcie palet. Zaznaczenie parametru pozwoli operatorowi na zmianę jednostki logistycznej, która spełnia wymagania normatywu, czyli:

  • jednostka logistyczna, którą chce podmienić operator, znajduje się na tym samym położeniu źródłowym (wskazanym przez normatyw);
  • na jednostce logistycznej widnieje ten sam towar, który został wskazany w normatywie (na jednostce logistycznej musi znajdować się tylko towar z normatywu);
  • zamiana jednostek logistycznych jest możliwa tylko dla tych samych typów jednostek logistycznych, dla których został zdefiniowany normatyw.

Drugi parametr Pozwól na zmianę położenia źródłowego jednostki logistycznej również został dodany w konfiguracji parametrów etapu dla procesów: Seryjne przesunięcie palet oraz Automatyczne przesunięcie palet. Zaznaczenie parametru pozwoli operatorowi na zmianę jednostki logistycznej, która spełnia wymagania normatywu, czyli:

  • jednostka logistyczna, którą chce podmienić operator, może znajdować się na innym położeniu źródłowym (niż to, które zostało wskazane przez normatyw);
  • na jednostce logistycznej widnieje ten sam towar, który został wskazany w normatywie (na jednostce logistycznej musi znajdować się tylko towar z normatywu);
  • zamiana jednostek logistycznych jest możliwa tylko dla tych samych typów jednostek logistycznych, dla których został zdefiniowany normatyw.

Proces: Seryjne przesunięcie automatyczne

Konfiguracja procesu dostępna jest z Konfiguratora procesów w Comarch WMS Zarządzanie.

Standardowa konfiguracja parametrów etapu: Seryjne przesunięcie palet została uzupełniona o parametry Pozwól na zmianę jednostki logistycznej oraz Pozwól na zmianę położenia źródłowego jednostki logistycznej (opisane powyżej).

Rozpoczęcie realizacji procesu odbywa się poprzez zeskanowanie lub wskazanie dokumentu MP w aplikacji Comarch WMS Magazynier.

Następnie należy wybrać proces, którym operator chce zrealizować dokument, w tym przypadku: Seryjne przesunięcie automatyczne.

Realizacja procesu odbywa się z poziomu listy pozycji, czyli magazynier skanuje kolejno pobrane jednostki logistyczne.

Po zeskanowaniu numeru jednostki logistycznej, pozycja zostaje dodana na dokument MP oraz zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat (jak poniżej).

Dodana pozycja zostanie oznaczona kolorem żółtym na liście pozycji. Dodatkowo w nagłówku dokumentu, zostanie zaktualizowana liczba pobranych jednostek logistycznych.

W kolejnym kroku magazynier skanuje kolejne jednostki logistyczne, które zostaną dodane na dokument MP.

W przypadku, gdy na procesie zaznaczony jest parametr: Pozwól na zmianę jednostki logistycznej lub Pozwól na zmianę położenia źródłowego jednostki logistycznej (opisane powyżej), operator będzie miał możliwość dodania na dokument, jednostki logistycznej, która została wskazana na dokumencie MP przez normatyw lub zmiany jednostki i zeskanowania innego numeru jednostki logistycznej, która spełnia wymagania normatywu.

Po zeskanowaniu wszystkich jednostek logistycznych, należy zeskanować kod położenia określonego przez normatyw, na które zostaną przesunięte dodane wcześniej jednostki logistyczne (jak poniżej).

Po ustawieniu położenia dla jednostek logistycznych, pozycje zostaną oznaczone kolorem zielonym oraz zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat (jak poniżej).

Ostatnim krokiem jest wybranie przycisku  (zatwierdzenie dokumentu MP).

Czy ten artykuł był pomocny?