Normatywy

Moduł Normatywy umożliwia definiowanie stanów minimalnych i maksymalnych dla poszczególnych towarów w konkretnych lokalizacjach. Możliwe jest również określenie położeń domyślnych dla towarów, dzięki czemu podczas przyjęć określonych towarów będą podpowiadane w pierwszej kolejności zdefiniowane położenia. Funkcje zawarte w omawianym module w znacznym stopniu ułatwiają pracę kierownikowi, który nie musi samodzielnie sprawdzać ilości towarów na położeniach i wskazywać pracownikom odpowiedniego miejsca do ich składowania. System sprawdza stany poszczególnych towarów podlegających normatywom i generuje automatycznie dokumenty MP, aby spełnić zdefiniowane przez kierownika normatywy.

Od wersji Comarch WMS 2020.0 istnieje możliwość określenia normatywu dla liczby jednostek logistycznych, jaka ma się znajdować na danym położeniu.

Uwaga
Możliwość dodawania, edycji i usuwania normatywów towarów uzależniona jest od parametru Modyfikacja ustawień towaru znajdującego się na profilu operatora w sekcji Zarządzanie.

W oknie normatywów i położeń domyślnych oprócz możliwości filtrowania towarów za pomocą standardowej wyszukiwarki istnieje możliwość filtrowania listy względem wybranego magazynu czy konkretnego położenia za pomocą drzewa struktury magazynów pokazanego na Rys. poniżej. Widoczne są tylko magazyny dodane w centrum operatora, dla których stworzona została struktura położeń.

Lista normatywów i położeń domyślnych może być sortowana według:

  • kodu magazynu za pomocą ikony: normxl_iko1
  • kodu położenia za pomocą ikony: normxl_iko2
  • kodu towaru za pomocą ikony: normxl_iko3

Dodatkowo listę zdefiniowanych normatywów można posortować według ilości minimalnej (ikona normxl_iko4 ) ilości maksymalnej (ikona normxl_iko5 ).

Wybór ikony normxl_iko6 umożliwia odfiltrowanie tylko aktywnych normatywów. Ponowne jej użycie spowoduje, że na liście widoczne będą wszystkie normatywy.

Bezpośrednio z poziomu listy normatywów można również dokonać edycji Ilości minimalnej i maksymalnej dla normatywu bez potrzeby wchodzenia w okno edycji normatywu. Podobnie można dokonać aktywacji/dezaktywacji normatywu lub zmienić typ jednostki logistycznej (w przypadku normatywu dla jednostek logistycznych). Zmiany modyfikują zarówno sam normatyw, jak i niezrealizowane a wygenerowane dokumenty MP.

 

Czy ten artykuł był pomocny?