Konfiguracja spedycji [Allegro InPost]

1. Konfiguracja połączenia

Ze względu na różne usługi dostępne w ramach kuriera Allegro InPost oraz paczkomatów Allegro InPost, po wejściu w spedycję Allegro InPost należy je oddzielnie skonfigurować.

Uwaga
Aby konfiguracja działała prawidłowo, kontrahent musi mieć podpiętą Osobę kontaktową, która ma przypisany atrybut typu flaga z wartością TAK. Osoba kontaktowa musi mieć podany adres e-mail i telefon.
W celu ustawienia automatycznego tworzenia zleceń do kuriera i paczkomatów Allegro InPost, konieczne jest skonfigurowanie połączenia z tym spedytorem (Rys. poniżej). Dla obu sposobów dostawy należy podać:

 • ID Organizacji – nadawane przez spedytora indywidualne oznaczenie firmy,
 • Token autoryzacji – hasło do logowania się do serwisu spedytora.

Uwaga
W przypadku, gdy w ustawieniach ogólnych spedycji zostanie zaznaczona opcja Obsługi ZNP z wykorzystaniem Comarch Shipping, wówczas konfiguracja połączenia ze spedytorem Inpost Allegro będzie dostępna wyłącznie w aplikacji Comarch Shipping.

2. Szablon zlecenia spedycji dla kuriera Allegro InPost

W Comarch WMS umożliwiono stworzenie kilku szablonów zleceń spedycji w ramach jednej usługi z różnymi konfiguracjami. Opcja dodania kolejnych szablonów dostępna jest pod przyciskiem w oknie szablonów spedycji.
Następnie należy zdefiniować domyślne parametry tworzonych wysyłek na szablonie zlecenia dla kuriera Allegro InPost (Rys. poniżej):

  • Sekcja: Ogólne:
   • Język tłumaczenia nazwy szablonu – przez wybranie flagi,
   • Nazwa szablonu,
   • Sposób dostawy realizujący wysyłkę – pobierany z systemu ERP,
   • Optymalna waga paczki – określenie wagi paczki w kg,
   • Pobieraj wagę:
    • Towarów – na zleceniu będzie prezentowana waga towarów z dyspozycji ZWM,
    • Optymalną – na zleceniu będzie prezentowana waga wskazana w polu: Optymalna waga paczki,
  • Sekcja: Nadawca – sekcja dostępna jest po wybraniu w ustawieniach ogólnych spedycji Osoba odpowiedzialna – „W zależności od spedytora”
  • Sekcja: Dane dodatkowe:
   • Informacja o zawartości:
    • Numer dokumentu – numer dokumentu magazynowego z ERP (powiązanego z dyspozycją WMS) na podstawie, której generowana jest przesyłka,
    • Nazwa pierwszego artykułu – prezentowana będzie nazwa artykułu znajdującego się na pierwszym elemencie dyspozycji,
    • Warunek SQL – opcja pozwala na zdefiniowanie warunku SQL, który dla danej dyspozycji pobierze odpowiednie informacje z bazy danych (aby opcja była dostępna operator musi mieć uprawnienia administratora),
   • Referencja:
    • Id zlecenia przesyłki w WMS – unikalny numer nadany przesyłce w aplikacji Comarch WMS (zapisywany w bazie danych),
    • Numer dyspozycji –numer dyspozycji ZWM, na podstawie której generowane jest zlecenie przesyłki,
    • Warunek SQL – opcja pozwala na zdefiniowanie warunku SQL, który dla danej dyspozycji pobierze odpowiednie informacje z bazy danych (aby opcja była dostępna operator musi mieć uprawnienia administratora),
  • Sekcja: Atrybuty:
   • Numer transakcji – powiązanie z atrybutem z systemu ERP
Przykład
Po stworzeniu nowych atrybutów w systemie ERP np. „Nr paczkomatu” i „Nr transakcji”, jest możliwość powiązania ich z szablonem zlecenia spedycji.

Po zrealizowaniu dokumentu z poziomu WMS Magazynier, operator w informacjach dodatkowych może dodać wartości atrybutów. Dzięki powiązaniu na szablonie, wartości atrybutów zostaną pobrane do zlecenia spedycji.

 • Pobranie COD – wybór atrybutu na dokumencie, za pomocą którego będzie przekazywana wartość kwoty pobrania. Przekazanie w parametrze określonej kwoty (liczba) skutkować będzie oznaczeniem zlecenia jako zlecenie za pobraniem.
  Uwaga
  W przypadku przesłania wartości NULL, 0 lub pustej, zlecenie automatycznie nie będzie traktowane jako pobraniowe.
 • Adres allegromail – wybór atrybutu wskazującego na konto Allegro.
 • Sekcja: Usługi dodatkowe:
  • Kategoria przesyłki:
   • Standardowa – zaznaczona domyślnie, oznacza standardową paczkę, bez konieczności korzystania z dodatkowych usług,
 • Sekcja: Inne usługi:
  • Ubezpieczenie przesyłki – dodatkowe ubezpieczenie przesyłki wartościowej (łączy się z dodatkową opłatą):
   • Stała wartość – opcja pozwoli na ustalenie stałej kwoty ubezpieczenia paczek wysyłanych do spedytora,
   • Pobieraj z ERP – wybór atrybutu za pomocą którego przekazywana jest wartość ubezpieczenia.

3. Szablon zlecenia spedycji dla paczkomatów Allegro InPost

W Comarch WMS umożliwiono skonfigurowanie kilku szablonów zlecenia spedycji z różnymi wartościami usług dostępnych dla danego spedytora. Opcja dodania kolejnych szablonów dostępna jest pod przyciskiem w oknie szablonów spedycji.
Następnie należy zdefiniować domyślne parametry tworzonych wysyłek na szablonie zlecenia dla paczkomatów Allegro InPost (Rys. poniżej):

  • Sekcja: Ogólne:
   • Język tłumaczenia nazwy szablonu – przez wybranie flagi,
   • Nazwa szablonu,
   • Sposób dostawy realizujący wysyłkę – pobierany z systemu ERP
   • Optymalna waga paczki – określenie wagi paczki w kg,
   • Pobieraj wagę:
    • Towarów – na zleceniu będzie prezentowana waga towarów z dyspozycji ZWM,
    • Optymalną – na zleceniu będzie prezentowana waga wskazana w polu: Optymalna waga paczki,
  • Sekcja: Nadawca – sekcja dostępna jest po wybraniu w ustawieniach ogólnych spedycji Osoba odpowiedzialna – „W zależności od spedytora”
  • Sekcja: Dane dodatkowe:
   • Informacja o zawartości:
    • Numer dokumentu – numer dokumentu magazynowego z ERP (powiązanego z dyspozycją WMS) na podstawie, której generowana jest przesyłka,
    • Nazwa pierwszego artykułu – prezentowana będzie nazwa artykułu znajdującego się na pierwszym elemencie dyspozycji,
    • Warunek SQL – opcja pozwala na zdefiniowanie warunku SQL, który dla danej dyspozycji pobierze odpowiednie informacje z bazy danych (aby opcja była dostępna operator musi mieć uprawnienia administratora),
   • Referencja:
    • Id zlecenia przesyłki w WMS – unikalny numer nadany przesyłce w aplikacji Comarch WMS (zapisywany w bazie danych),
    • Numer dyspozycji –numer dyspozycji ZWM, na podstawie której generowane jest zlecenie przesyłki,
    • Warunek SQL – opcja pozwala na zdefiniowanie warunku SQL, który dla danej dyspozycji pobierze odpowiednie informacje z bazy danych (aby opcja była dostępna operator musi mieć uprawnienia administratora),
  • Sekcja: Atrybuty
   • Paczkomat docelowy – powiązanie z atrybutem z systemu ERP
   • Numer transakcji – powiązanie z atrybutem z systemu ERP
Przykład
Po stworzeniu nowych atrybutów w systemie ERP np. „Nr paczkomatu” i „Nr transakcji”, jest możliwość powiązania ich z szablonem zlecenia spedycji.

Po zrealizowaniu dokumentu z poziomu WMS Magazynier, operator w informacjach dodatkowych może dodać wartości atrybutów. Dzięki powiązaniu na szablonie, wartości atrybutów zostaną pobrane do zlecenia spedycji.

 • Pobranie COD – wybór atrybutu na dokumencie, za pomocą którego będzie przekazywana wartość kwoty pobrania. Przekazanie w parametrze określonej kwoty (liczba) skutkować będzie oznaczeniem zlecenia jako zlecenie za pobraniem.
  Uwaga
  W przypadku przesłania wartości NULL, 0 lub pustej, zlecenie automatycznie nie będzie traktowane jako pobraniowe.
 • Adres allegromail – wybór atrybutu wskazującego na konto Allegro.
 • Sekcja: Usługi dodatkowe:
  • Kategoria przesyłki:
   • Standardowa – zaznaczona domyślnie, oznacza standardową paczkę, bez konieczności korzystania z dodatkowych usług,
 • Sekcja: Inne usługi:
  • Ubezpieczenie przesyłki – dodatkowe ubezpieczenie przesyłki wartościowej (łączy się z dodatkową opłatą):
   • Stała wartość – opcja pozwoli na ustalenie stałej kwoty ubezpieczenia paczek wysyłanych do spedytora,
   • Pobieraj z ERP – wybór atrybutu za pomocą którego przekazywana jest wartość ubezpieczenia.

4. List przewozowy

Parametry listu przewozowego spedytora (Rys. poniżej):

  • Sekcja: Ogólne:
   • Pobieraj list przewozowy z systemu spedytora – zaznaczenie parametru spowoduje, że etykieta logistyczna (list przewozowy) dla dyspozycji ZWM realizowanej w WMS Magazynier, będzie automatycznie pobierana po utworzeniu zlecenia wysyłki w systemie Allegro InPost oraz przekazywana do drukarki,
   • Zapisuj plik wydruku etykiety – zaznaczenie parametru spowoduje, że pobrany z systemu spedytora wydruk etykiety będzie zapisywany we wskazanej w polu lokalizacji (ścieżka zapisu pliku),
  • Sekcja: Parametry wydruku:
   • Format wydruku:
    • Standardowa – spedytor przekaże plik wydruku w formacie A4,
    • Etykieta – oznacza typ wydruku przeznaczony dla etykieciarki,
   • Rozmiar wydruku:
    • rozmiar A4
    • rozmiar A6
   • Format pliku:
    • PDF – plik zostanie zapisany w formacie PDF,
    • ZPL – plik zostanie zapisany w formacie ZPL,
    • EPL – plik zostanie zapisany w formacie EPL,
  • Sekcja: Drukarki:
   • Naciśnięcie otworzy listę wyboru dostępnych drukarek. W oknie zostanie określone urządzenie, które będzie drukowało pobraną od spedytora etykietę.

Uwaga
Program Foxit Reader jest wymagany dla niektórych drukarek do prawidłowego działania wydruków do PDF.

Po wprowadzeniu takiej konfiguracji, podczas zatwierdzania dyspozycji wydania (ZWM), dla której wskazano sposób dostawy powiązany z kurierem InPost – zostanie automatycznie utworzone na jej podstawie zlecenie wysyłki oraz przesłanie do systemu informatycznego kuriera.

Polecenie wysyłki zostanie wygenerowane zgodnie z parametrami ustawionymi na szablonie zlecenia spedycji dla odpowiedniego spedytora.

Uwaga
W przypadku gdy paczka zostanie wysłana do systemu spedytora, a etykieta nie zostanie pobrana, pomóc może zwiększenie wartości parametru Waybil_WaitTime w tabeli WMS.ShippingConfiguration (ustawianego dla usługi). Oznacza on czas oczekiwania pomiędzy stworzeniem przesyłki a zapytaniem o etykietę (w milisekundach).

Po przesłaniu zlecenia, system spedytora nada odpowiedni numer przewozowy, który zostanie pobrany i zapisany w Comarch WMS dla danej dyspozycji. Istnieje także możliwość pobrania etykiety transportowej spedytora oraz jej automatyczny wydruk bezpośrednio podczas realizacji zlecenia wydania (ZWM). Przykładowe wydruki takiej etykiety dla kuriera i paczkomatów Allegro InPost (Rys. poniżej).

Etykieta kurier Allegro Inpost
Etykieta paczkomat Allegro Inpost

Czy ten artykuł był pomocny?