Konfiguracja spedycji [DPD]

1. Konfiguracja połączenia

W celu ustawienia automatycznego tworzenia zleceń kurierskich do kuriera DPD, konieczne jest skonfigurowanie połączenia (Rys. poniżej) z tym spedytorem:

  • wprowadzenia loginu oraz hasła do jego usługi sieciowej (Rys. poniżej),
Uwaga
Login i hasło – jest to inny zestaw danych do logowania niż dla standardowej aplikacji webowej kuriera oraz indywidualnego numeru klienta (FID).

Uwaga
W przypadku, gdy w ustawieniach ogólnych spedycji zostanie zaznaczona opcja Obsługi ZNP z wykorzystaniem Comarch Shipping, wówczas konfiguracja połączenia ze spedytorem DPD będzie dostępna wyłącznie w aplikacji Comarch Shipping.
Uwaga
Aby konfiguracja działała prawidłowo, kontrahent musi mieć podpiętą Osobę kontaktową, która ma przypisany atrybut typu flaga z wartością TAK. Osoba kontaktowa musi mieć podany adres e-mail i telefon.

2. Szablon zlecenia spedycji

W Comarch WMS umożliwiono skonfigurowanie kilku szablonów zlecenia spedycji z różnymi wartościami usług dostępnych dla danego spedytora. Opcja dodania kolejnych szablonów dostępna jest pod przyciskiem w oknie szablonów spedycji.
Następnie należy zdefiniować domyślne parametry tworzonych wysyłek na szablonie zlecenia dla kuriera DPD (Rys. poniżej):

 • Sekcja: Ogólne:
  • Język tłumaczenia nazwy szablonu – przez wybranie flagi,
  • Nazwa szablonu,
  • Sposób dostawy realizujący wysyłkę,
  • Optymalna waga paczki – określenie wagi paczki w kg,
  • Pobieraj wagę:
   • Towarów – na zleceniu będzie prezentowana waga towarów z dyspozycji ZWM,
   • Optymalną – na zleceniu będzie prezentowana waga wskazana w polu: Optymalna waga paczki,
 • Sekcja: Nadawca – sekcja dostępna jest po wybraniu w ustawieniach ogólnych spedycji Osoba odpowiedzialna – „W zależności od spedytora”
 • Sekcja: Atrybuty:
  • Pobranie COD – wybór atrybutu na dokumencie, za pomocą którego będzie przekazywana wartość kwoty pobrania. Przekazanie w parametrze określonej kwoty (liczba) skutkować będzie oznaczeniem zlecenia jako zlecenie za pobraniem.
Uwaga
W przypadku przesłania wartości NULL, 0 lub pustej, zlecenie automatycznie nie będzie traktowane jako pobraniowe.
 • Sekcja: Dane dodatkowe:
  • Informacja o zawartości:
   • Numer dokumentu – numer dokumentu magazynowego z ERP (powiązanego z dyspozycją WMS) na podstawie, której generowana jest przesyłka,
   • Nazwa pierwszego artykułu – prezentowana będzie nazwa artykułu znajdującego się na pierwszym elemencie dyspozycji,
   • Warunek SQL – opcja pozwala na zdefiniowanie warunku SQL, który dla danej dyspozycji pobierze odpowiednie informacje z bazy danych (aby opcja była dostępna operator musi mieć uprawnienia administratora),
  • Referencja:
   • Id zlecenia przesyłki w WMS – unikalny numer nadany przesyłce w aplikacji Comarch WMS (zapisywany w bazie danych),
   • Numer dyspozycji –numer dyspozycji ZWM, na podstawie której generowane jest zlecenie przesyłki,
   • Warunek SQL – opcja pozwala na zdefiniowanie warunku SQL, który dla danej dyspozycji pobierze odpowiednie informacje z bazy danych (aby opcja była dostępna operator musi mieć uprawnienia administratora),
 • Sekcja: Usługi dodatkowe:
  • Kategoria przesyłki:
   • Standardowa – zaznaczona domyślnie, oznacza standardową paczkę, bez konieczności korzystania z usługi dodatkowej przesyłki,
   • Przesyłka kopertowa (DOX) – przesyłka zapakowana w kopertę firmową DPD o wadze rzeczywistej nieprzekraczającej 0,5 kg,
   • Przesyłka paletowa – przesyłka na jednostce logistycznej,
  • Doręczenie:
   • Doręczenie gwarantowane:
    • Do godziny 9:00 pierwsza próba doręczenia przesyłki nastąpi przed godz. 9:00 rano pierwszego dnia roboczego po dniu nadania przesyłki,
    • Do godziny 12:00 – pierwsza próba doręczenia przesyłki nastąpi przed godz. 12:00 rano pierwszego dnia roboczego po dniu nadania przesyłki,
    • Na godzinę – pierwsza próba doręczenia przesyłki o wskazanej godzinie +/- 20 minut pierwszego dnia roboczego po dniu nadania przesyłki,
    • W sobotę – DPD podejmie pierwszą próbę dostarczenia przesyłki w sobotę (w godzinach 8:00 – 17:00), jeżeli przesyłka została nadana w piątek,
   • Doręczenie do rąk własnych – oznacza wydanie przesyłki wyłącznie odbiorcy wskazanemu na Potwierdzeniu Nadania (jego tożsamość zostanie zweryfikowana przez kuriera na podstawie dokumentu tożsamości),
 • Sekcja: Inne usługi:
  • Ubezpieczenie przesyłki – dodatkowe ubezpieczenie przesyłki wartościowej (łączy się z dodatkową opłatą):
   • Stała wartość – opcja pozwoli na ustalenie stałej kwoty ubezpieczenia paczek wysyłanych do spedytora,
   • Pobieraj z ERP – wybór atrybutu za pomocą którego przekazywana jest wartość ubezpieczenia.
  • Dokumenty zwrotne – usługa polega na odebraniu podpisu odbiorcy na dokumencie dołączonym do przesyłki i zwrocie wskazanego dokumentu nadawcy,

3. List przewozowy

Parametry listu przewozowego spedytora (Rys. poniżej):

  • Sekcja: Ogólne:
   • Pobieraj list przewozowy z systemu spedytora – zaznaczenie parametru spowoduje, że etykieta logistyczna (list przewozowy) dla dyspozycji ZWM realizowanej w WMS Magazynier, będzie automatycznie pobierana po utworzeniu zlecenia wysyłki w systemie DPD oraz przekazywana do drukarki,
   • Zapisuj plik wydruku etykiety – zaznaczenie parametru spowoduje, że pobrany z systemu spedytora wydruk etykiety będzie zapisywany we wskazanej w polu lokalizacji (ścieżka zapisu pliku),
  • Sekcja: Parametry wydruku:
   • Format wydruku:
    • A4 – spedytor przekaże plik wydruku w formacie A4,
    • Etykieta – oznacza typ wydruku przeznaczony dla etykieciarki,
   • Typ etykiety:
    • Standardowa – wydruk w formacie 10x15cm,
    • Rozszerzona – wydruk rozszerzony w formacie 10x17cm,
   • Format pliku:
    • PDF – plik zostanie zapisany w formacie PDF,
    • ZPL – plik zostanie zapisany w formacie ZPL,
    • EPL – plik zostanie zapisany w formacie EPL,
  • Sekcja: Drukarki:
   • Naciśnięcie spowoduje podniesienie okna wyboru dostępnych drukarek. W oknie zostanie określone urządzenie, które będzie drukowało pobraną od spedytora etykietę.

sped_rys7

Uwaga
Program Foxit Reader jest wymagany dla niektórych drukarek do prawidłowego działania wydruków do PDF.

Po wprowadzeniu takiej konfiguracji, podczas zatwierdzania dyspozycji wydania (ZWM), dla której wskazano sposób dostawy powiązany z kurierem DPD – zostanie automatycznie utworzone na jej podstawie zlecenie wysyłki oraz przesłanie do systemu informatycznego kuriera.

Polecenie wysyłki zostanie wygenerowane zgodnie z parametrami ustawionymi na szablonie zlecenia spedycji dla odpowiedniego spedytora.

Po przesłaniu zlecenia, system spedytora nada odpowiedni numer przewozowy, który zostanie pobrany i zapisany w Comarch WMS dla danej dyspozycji. Istnieje także możliwość pobrania etykiety transportowej spedytora oraz jej automatyczny wydruk bezpośrednio podczas realizacji zlecenia wydania (ZWM). Przykładowy wydruk takiej etykiety jest dostępny poniżej.

sped_rys8

Czy ten artykuł był pomocny?