Konfiguracja spedycji [ORLEN paczka]

1. Konfiguracja połączenia

Uwaga
Wykorzystywanie spedytora ORLEN paczka jest możliwe wyłącznie w przypadku włączonej integracji Comarch WMS z Comarch Shipping. Szczegóły dotyczące obsługi zleceń nadania przesyłki z wykorzystaniem Comarch Shipping znajdują się w dokumentacji pod adresem: Integracja z Comarch Shipping

W celu ustawienia automatycznego tworzenia zleceń kurierskich do kuriera ORLEN paczka, konieczne jest skonfigurowanie połączenia z tym spedytorem w aplikacji Comarch Shipping. W ustawieniach w zakładce Kurierzy należy wprowadzić login oraz hasło do jego usługi sieciowej:

Uwaga
Aby konfiguracja działała prawidłowo, kontrahent musi mieć podpiętą Osobę kontaktową, która ma przypisany atrybut „Odbiorca ORLEN paczka” typu flaga z wartością TAK. Osoba kontaktowa musi mieć podany adres e-mail i telefon.

2. Szablon zlecenia spedycji

W Comarch WMS umożliwiono skonfigurowanie kilku szablonów zlecenia spedycji z różnymi wartościami usług dostępnych dla danego spedytora. Opcja dodania kolejnych szablonów dostępna jest pod przyciskiem w oknie szablonów spedycji.
Następnie należy zdefiniować domyślne parametry tworzonych wysyłek na szablonie zlecenia dla kuriera ORLEN paczka:

  • Sekcja: Ogólne:
   • Język tłumaczenia nazwy szablonu – przez wybranie flagi,
   • Nazwa szablonu,
   • Sposób dostawy realizujący wysyłkę – pobierany z systemu ERP,
  • Sekcja: Dane dodatkowe:
   • Informacja o zawartości:
    • Numer dokumentu – numer dokumentu magazynowego z ERP (powiązanego z dyspozycją WMS) na podstawie, której generowana jest przesyłka,
    • Nazwa pierwszego artykułu – prezentowana będzie nazwa artykułu znajdującego się na pierwszym elemencie dyspozycji,
    • Warunek SQL – opcja pozwala na zdefiniowanie warunku SQL, który dla danej dyspozycji pobierze odpowiednie informacje z bazy danych (aby opcja była dostępna operator musi mieć uprawnienia administratora),
  • Sekcja: Atrybuty:
   • Punkt odbioru – wybór atrybutu na nagłówku dokumentu magazynowego, za pomocą którego będzie przekazywany kod punktu odbioru,
   • Pobranie COD – wybór atrybutu na dokumencie, za pomocą którego będzie przekazywana wartość kwoty pobrania. Przekazanie w parametrze określonej kwoty (liczba) skutkować będzie oznaczeniem zlecenia jako zlecenie za pobraniem.
 • Uwaga
  W przypadku przesłania wartości NULL, 0 lub pustej, zlecenie automatycznie nie będzie traktowane jako pobraniowe.
  • Sekcja: Usługi dodatkowe:
   • Kategoria przesyłki:
    • Standardowa – zaznaczona domyślnie, oznacza standardową paczkę,
   • Doręczenie:
    • Informacja przed doręczeniem (SMS i e-mail) – wybór tej opcji będzie skutkował automatycznym zaznaczeniem parametrów „Powiadom odbiorcę o nadaniu przesyłki” oraz „Informacja przed doręczeniem” w raz z opcjami SMS i E-mail,
  • Sekcja: Inne usługi:
   • Ubezpieczenie przesyłki – dodatkowe ubezpieczenie przesyłki wartościowej (łączy się z dodatkową opłatą):
    • Stała wartość – opcja pozwoli na ustalenie stałej kwoty ubezpieczenia paczek wysyłanych do spedytora,
    • Pobieraj z ERP – wybór atrybutu za pomocą którego przekazywana jest wartość ubezpieczenia.

3. List przewozowy

Parametry listu przewozowego spedytora:

 • Sekcja: Ogólne:
  • Pobieraj list przewozowy z systemu spedytora – zaznaczenie parametru spowoduje, że etykieta logistyczna (list przewozowy) dla dyspozycji ZWM realizowanej w WMS Magazynier, będzie automatycznie pobierana po utworzeniu zlecenia wysyłki w systemie ORLEN paczka oraz przekazywana do drukarki,
  • Zapisuj plik wydruku etykiety – zaznaczenie parametru spowoduje, że pobrany z systemu spedytora wydruk etykiety będzie zapisywany we wskazanej w polu lokalizacji (ścieżka zapisu pliku),
 • Sekcja: Parametry wydruku:
  • Format wydruku:
   • A4 – spedytor przekaże plik wydruku w formacie A4,
   • Etykieta – oznacza typ wydruku przeznaczony dla etykieciarki,
  • Format pliku:
   • PDF – plik zostanie zapisany w formacie PDF,
 • Sekcja: Drukarki:
  • Naciśnięcie spowoduje podniesienie okna wyboru dostępnych drukarek. W oknie zostanie określone urządzenie, które będzie drukowało pobraną od spedytora etykietę.

Po przesłaniu zlecenia, system spedytora nada odpowiedni numer przewozowy, który zostanie pobrany i zapisany w Comarch WMS dla danej dyspozycji. Istnieje także możliwość pobrania etykiety transportowej spedytora oraz jej automatyczny wydruk bezpośrednio podczas realizacji zlecenia wydania (ZWM). Przykładowy wydruk takiej etykiety jest dostępny poniżej:

Drukowanie etykiet możliwe jest również z poziomu Comarch Shipping. Szczegóły dotyczące tej funkcjonalności zostały opisane w dokumentacji aplikacji: Drukowanie etykiet

 

Czy ten artykuł był pomocny?