Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch WMS w wersji 2023.0.1

 

Wstęp

W najnowszej wersji Comarch WMS 2023.0.1 została dodana funkcjonalność obsługi kompletów przy współpracy z aplikacją Comarch ERP Altum.

Comarch WMS 2023.0.1 współpracuje z:

 • Comarch ERP XL 2022.1 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
 • Comarch ERP XL 2023.1 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
 • Comarch ERP XL Start C8 – aplikacja Comarch WMS Magazynier;
 • Comarch ERP Altum 2022.5 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
 • Comarch ERP Altum 2023.0 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
 • Comarch ERP Menadżer Kluczy 2021.3.1.1075.

 

W celu zaktualizowania aplikacji do wersji Comarch WMS 2023.0.1 wymagany jest Comarch ERP Auto Update co najmniej w wersji 2023.0.5117.3.

 

 

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch WMS Zarządzanie i Comarch WMS Magazynier

1. Obsługa kompletów przy współpracy z Comarch ERP Altum.

W najnowszej wersji Comarch WMS 2023.0.1 została dodana funkcjonalność obsługi artykułu typu komplet w przy współpracy z aplikacją Comarch ERP Altum. Komplet, jest to zestawienie dwóch lub więcej towarów, które razem tworzą jeden produkt. Komplety mogą zostać obsłużone na dwa sposoby: jako całość w postaci jednej pozycji na dokumencie lub jako oddzielne pozycje, które tworzą dany komplet.

1.1. Prezentacja kompletów ze względu na rozbicie pozycji na dokumencie w aplikacji Comarch ERP Altum.

Obsługa kompletów definiowana jest głównie za pomocą parametru Pobieraj składniki na dokument (Rys. 1). Dany parametr może przyjmować dwie wartości: Zaznaczony/Odznaczony. Opis działania danego parametru został opisany poniżej.

1
Rys. 1. Parametr Pobieraj składniki na dokument w ustawieniach karty towarowej.

1.1.1. Odznaczony parametr Pobieraj składniki na dokument.

 • Odznaczony parametr Pobieraj składniki na dokument powoduje, że podczas wystawienia dokumentów dla kompletu Z, w Comarch ERP Altum komplet Z widoczny jest w postaci jednej pozycji (Rys. 2). Odznaczony parametr powoduje, że komplet może podlegać tylko wydaniom. Parametr zaznaczony umożliwia wydania oraz przyjęcia danego kompletu.
2
Rys. 2. Widok dokumentu wydania w Comarch ERP Altum dla kompletu towarów o nazwie Z.

1.1.2. Zaznaczony parametr Pobieraj składniki na dokument.

 • Zaznaczony parametr Pobieraj składniki na dokument powoduje, że na dokumencie przyjęcia lub wydania widoczne będą wszystkie składniki tworzące dany komplet Z (Rys. 3.).
3
Rys. 3. Widok na dokument wydania/przyjęcia w Comarch ERP Altum dla kompletu towarów o nazwie Z.
 • Zaznaczenie wartości Pobieraj składniki na dokument umożliwia edycję parametru Modyfikacja pojedynczego elementu na dokumentach dla dokumentów przychodowych i rozchodowych (Rys. 4).
4
Rys. 4. Parametr Modyfikacja pojedynczego elementu na dokumentach.

1.1.3. Parametr Modyfikacja pojedynczego elementu na dokumentach.

 • Dla dokumentów rozchodowych i przychodowych parametr przyjmuje dwa statusy: Zezwalaj lub blokuj (Rys. 4).
 • Zezwalaj – umożliwia edycję ilości sztuk towarów tworzących dany dokument. Dodanie lub usunięcie jednego ze składników spowoduje rozłączenie kompletu.
 • Blokuj – edycja ilości sztuk towarów tworzących dany dokument nie jest możliwa.

 

1.2. Prezentacja kompletów w aplikacji Comarch WMS Magazynier.

 • Zaznaczony parametr Pobieraj składniki na dokument (Rys.5.).
6
Rys. 6. Towary tworzące komplet.
 • Odznaczony parametr Pobieraj składniki na dokument (Rys. 7).
7
Rys. 7. Widok na komplet.
Uwaga
Jeśli chodzi o funkcjonalność kompletów, w wersji Comarch WMS 2023.0.1 nie zostały obsłużone poniższe scenariusze:

 • Braki na dokumentach magazynowych.
 • Grupowanie dyspozycji magazynowych.
 • Dwuetapowa realizacja dyspozycji magazynowych.
 • Zestawy/komplety na jednostkach logistycznych.
 • Częściowa realizacja pozycji/dyspozycji zawierająca komplety.

 

 

 

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2023 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czy ten artykuł był pomocny?