Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch WMS w wersji 2023.5.1

 

Wstęp

W najnowszej wersji Comarch WMS 2023.5.1 został dodany nowy proces kompletacji wielu zamówień z dodatkową weryfikacją przy współpracy z Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Altum.

 Comarch WMS 2023.5.1 współpracuje z:

 • Comarch ERP XL 2022.1 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
 • Comarch ERP XL 2023.2.2 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
 • Comarch ERP XL Start C8 – aplikacja Comarch WMS Magazynier;
 • Comarch ERP Altum 2023.0 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
 • Comarch ERP Altum 2024.0.1 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
 • Comarch ERP Menadżer Kluczy 2022.2.1.1101;

W celu zaktualizowania aplikacji do wersji Comarch WMS 2023.5.1 wymagany jest Comarch ERP Auto Update
co najmniej w wersji 2023.5.5373.1

 

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch WMS Zarządzanie i Comarch WMS Magazynier

1. Nowy proces kompletacja wielu zamówień z dodatkową weryfikacją.

W najnowszej wersji Comarch WMS 2023.5.1 udostępniony zostanie nowy proces kompletacji wielu zamówień z dodatkową weryfikacją. Wykorzystując dany proces możliwe będzie komasowanie oraz grupowanie do jednej listy wielu zamówień, dzięki temu pracownik będzie mógł w tym samym momencie i zarazem w krótszym czasie zrealizować większą ilość zamówień. Zamówienia skompletowane w ten sposób zostaną w tym samym czasie przekazane do strefy pakowania.

1.1 Nowy moduł dotyczący procesu w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie.

Proces będzie można aktywować w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie, z menu głównego ustawień dotyczących procesów. W celu poprawnego działania nowego procesu, należy również aktywować proces o nazwie kompletacja z dodatkową weryfikacją (Rys. 1.).

Rys. 1. Nowy moduł w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie.
 • Proces kompletacji z dodatkową weryfikacją zostanie wykorzystany w sytuacji, gdy dokument ZWMG zostanie rozgrupowany na pierwszym etapie realizacji procesu kompletacja i wydanie z dodatkową weryfikacją.
 • Oba procesy domyślnie pozostają nieaktywne.

1.2. Dostępność nowego procesu w aplikacji Comarch WMS Magazynier.

 • Proces kompletacji wielu zamówień z dodatkową weryfikacją będzie widoczny w aplikacji Comarch WMS Magazynier, realizując proces wydania krokami obowiązującymi w standardzie aplikacji. Wybierając przycisk grupuj, po wyborze dyspozycji które mają zostać zgrupowane (Rys. 2.).
Rys. 2. Dostępność procesu Kompletacja wielu zamówień z dodatkową weryfikacją w aplikacji Comarch WMS Magazynier.
 • Widoczność oraz możliwość wyboru procesu kompletacji wielu zamówień z dodatkową weryfikacją oraz procesu kompletacji z dodatkową weryfikacją w aplikacji Comarch WMS Magazynier, uzależniona będzie od aktywacji parametru odpowiadającego za obsługę jednostek logistycznych w ustawieniach ogólnych aplikacji Comarch WMS Zarządzanie (Rys. 3.).
Rys. 3. Widok na parametr Obsługa jednostek logistycznych w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie.
 • W sytuacji, gdy dany parametr nie zostanie zaznaczony procesy będzie można aktywować w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie, jednak nie będą widoczne do wyboru w aplikacji Comarch WMS Magazynier podczas realizacji dokumentów.

Szczegółowy opis oraz przebieg procesu znajduje się pod linkiem:
Kompletacja wielu zamówień z dodatkową weryfikacją

 

 

 

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2023 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czy ten artykuł był pomocny?