Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch WMS w wersji 2023.0.2

 

Wstęp

W najnowszej wersji Comarch WMS 2023.0.2 został postawiony duży nacisk na poprawę błędów zgłaszanych w aplikacji. Najważniejsze rozwiązane problemy zostały opisane w niniejszym dokumencie.

Comarch WMS 2023.0.2 współpracuje z:

  • Comarch ERP XL 2022.1 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
  • Comarch ERP XL 2023.1 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
  • Comarch ERP XL Start C8 – aplikacja Comarch WMS Magazynier;
  • Comarch ERP Altum 2022.5 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
  • Comarch ERP Altum 2023.0 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
  • Comarch ERP Menadżer Kluczy 2022.2.1.1101.

W celu zaktualizowania aplikacji do wersji Comarch WMS 2023.0.2 wymagany jest Comarch ERP Auto Update co najmniej w wersji 2023.1.5222.1.

 

1. Zrealizowane zgłoszenia

1.1         Zgłoszenie 459946

Zgłoszenie dotyczyło wyeliminowania zbędnych wpisów w tabeli odnoszącej się do rezerwacji online przy współpracy z Comarch ERP XL.

1.2         Zgłoszenie 467933

Poprawiono nieprawidłową wartość dla dodawanego atrybutu daty, który był niepoprawnie przenoszony z aplikacji Comarch ERP XL.

1.3         Zgłoszenie 502778

Został rozwiązany problem niepoprawnego przesunięcia kaucji podczas przesunięcia międzymagazynowego, w sytuacji gdy przesuwany jest tylko towar luzem, bez jednostki kaucjonowanej.

1.4         Zgłoszenie 510248

Test połączenia danych dla komponentu Uczenia maszynowego skutkował nieprawidłowym komunikatem, nieprawidłowy komunikat został usunięty.

1.5         Zgłoszenie 510494

Rozwiązano problem dotyczący logów synchronizacji, który skutkował brakiem synchronizacji dokumentu (W)ZWM do aplikacji Comarch ERP XL. Problem występował przy zatwierdzeniu dokumentu rozchodowego wygenerowanego z dokumentu handlowego.

1.6         Zgłoszenie 515079

Usunięto przyczynę blokującą możliwości wygenerowania kolejnego dokumentu PZ (przyjęcie zewnętrzne), po częściowej realizacji dokumentu ZZ (zamówienie zewnętrzne).

1.7         Zgłoszenie 515163

Rozwiązany został problem związany z brakiem automatycznej realizacji dokumentu MP (przesunięcie między magazynami składowymi), w przypadku gdy zasób znajduje się na położeniu nieokreślonym.

1.8         Zgłoszenie 515306

Poprawiono problem braku zapisu zmian w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie podczas konfiguracji procesu, na etapie dotyczącym położeń magazynowych.

1.9         Zgłoszenie 515329

Umożliwiono wybór jednostek logistycznych i składowanych towarów, podczas edycji elementów struktury magazynowej.

1.10     Zgłoszenie 515331

Wyeliminowany został problem dotyczący usługi synchronizacji, który uniemożliwiał dogenerowanie dokumentu po częściowej realizacji dokumentu (W)AWD oraz (W)ZWM.

1.11     Zgłoszenie 506702

Skrócono czas ładowania się arkuszy inwentaryzacji w aplikacji Comarch WMS Magazynier.

1.12     Zgłoszenie 515760

Poprawiono problem dotyczący braku wyświetlania się nośników w opcjach jednostek logistycznych na filtrze w kategorii wszystkie i zajęte, w aplikacji Comarch WMS Magazynier.

1.13     Zgłoszenie 515033

Najnowsza wydana wersja zawiera zmianę dotyczącą prezentacji zrealizowanych pozycji w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie. W przypadku realizacji pozycji przez więcej niż jednego operatora, w miejscu gdzie prezentowany jest czas realizacji wraz z zegarem pole podświetlane jest na niebiesko. Jeżeli pozycja realizowana jest przez jednego operatora, wyświetlanie danej pozycji pozostaje jak dotychczas, zegarek i czas realizacji wyświetlają się na szaro. Możliwe będzie wyświetlenie szczegółów dotyczących realizacji danej pozycji po naciśnięciu niebieskiej ikony zegara lub czasu otworzy się okno Realizacja pozycji. Wpisy na liście prezentowane są według historii realizacji, u góry znajdują się najstarsze wpisy, natomiast najnowsze wpisy umieszczone są na dole (Rys. 1).

Rys. 1. Prezentacja wyświetlanej pozycji w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie

 

 

 

 

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2023 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czy ten artykuł był pomocny?