Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch WMS w wersji 2023.5

 

Wstęp

W najnowszej wersji Comarch WMS 2023.5 została dodana funkcjonalność automatycznego przypisywania dyspozycji z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego oraz umożliwiona została integracja z systemowymi wózkami widłowymi Jungheinrich przy współpracy z Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Altum.

 Comarch WMS 2023.5 współpracuje z:

  • Comarch ERP XL 2022.1 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
  • Comarch ERP XL 2023.2 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
  • Comarch ERP XL Start C8 – aplikacja Comarch WMS Magazynier;
  • Comarch ERP Altum 2022.5 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
  • Comarch ERP Altum 2023.0 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
  • Comarch ERP Menadżer Kluczy 2022.2.1.1101;

W celu zaktualizowania aplikacji do wersji Comarch WMS 2023.5 wymagany jest Comarch ERP Auto Update
co najmniej w wersji 2023.1.5241.2.

 

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch WMS Zarządzanie i Comarch WMS Magazynier

1. Integracja z systemowymi wózkami widłowymi Jungheinrich.

Najnowsza wersja Comarch WMS 2023.5 umożliwia komunikację między aplikacją, a systemowym wózkiem firmy Jungheinrich. Komunikacja między Comarch WMS, a wózkiem będzie jedno lub dwukierunkowa i odbywać się będzie poprzez interfejs logistyczny Jungheinrich. O tym jaki typ komunikacji ma mieć miejsce, decyduje użytkownik systemu. Komunikacja między WMS, a interfejsem odbywa się poprzez wykorzystanie metody połączenia REST (REpresentational state transfer). Operator w momencie krokowej realizacji pozycji w Comarch WMS Magazynier będzie inicjował wywołanie punktu końcowego REST (endpoint), a interfejs logistyczny będzie wysyłał odpowiedź do Comarch WMS dotyczącą otrzymania zadania. Dodatkowo po zrealizowaniu zadania przez wózek systemowy, interfejs logistycznych Jungheinrich prześle informacje do WMS potwierdzając wykonanie zadanego polecenia (komunikacja dwukierunkowa). To potwierdzenie dla Comarch WMS będzie równoznaczne z pobraniem/odłożeniem jednostki logistycznej z/na dane położenie, a więc z przejściem na kolejny krok realizacji pozycji.

Comarch WMS Zarządzanie została dodana nowa opcja konfiguracyjna: Obsługa wózków systemowych Jungheinrich (Ustawienia->Ogólne) (Rys. 1).

Rys. 1. Nowa opcja konfiguracyjna dotycząca obsługi wózków systemowych Jungheinrich.

1.1 Nowy moduł w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie.

Zaznaczenie parametru odpowiadającego za obsługę wózków (Rys. 1) będzie wiązało się z pojawieniem nowego modułu w Ustawieniach aplikacji Comarch WMS Zarządzanie (Rys. 2).

Rys. 2. Nowy moduł w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie.

1.2. Nowy przycisk w menu na skróty w aplikacji Comarch WMS Magazynier.

Zaznaczenie parametru odpowiadającego za obsługę wózków (Rys. 1) będzie wiązało się z pojawieniem nowego przycisku w menu na skróty w aplikacji Comarch WMS Magazynier (Rys. 3).

Rys. 3. Nowy przycisk w aplikacji Comarch WMS Magazynier.

2. Automatyczne przypisywanie dyspozycji z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego.

W celu skorzystania z funkcjonalności automatycznego przypisywania dyspozycji z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego należy w pierwszej kolejności zainstalować komponent Uczenia Maszynowego (instalacja została opisana w artykule: https://pomoc.comarch.pl/wms/pl/xl/dokumentacja/instalacja-comarch-wms-uczenie-maszynowe/).

2.1. Obsługa komponentu Uczenia Maszynowego w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie.

W celu włączenia funkcjonalności automatycznego przypisywania dyspozycji z wykorzystaniem algorytmów Machine Learning należy w ramach ustawień ogólnych aplikacji Comarch WMS Zarządzanie zaznaczyć parametr: Obsługa komponentu uczenia maszynowego (Rys. 4.).

Rys. 4. Parametr obsługa komponentu uczenia maszynowego w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie.

2.2. Seryjne przypisywanie dyspozycji do operatora.

Od wersji 2023.5 w aplikacji Comarch WMS dodano funkcjonalność seryjnego przypisywania kolejnych pojedynczych dyspozycji do operatora przez okres zmiany. Głównym jej założeniem jest to, aby do operatora w danym momencie była przypisana tylko jedna dyspozycja. Inicjacją przypisania pierwszego dokumentu jest zalogowanie użytkownika do aplikacji Comarch WMS Magazynier danego dnia. Od tego momentu dyspozycje będą przypisywane przez czas określony w sekcji harmonogramu zmian w konfiguracji komponentu uczenia maszynowego, gdy operator zrealizuje wcześniej przypisany dokument.

2.2.1. Parametr odpowiadający za włączenie funkcjonalności seryjnego przypisywania kolejnych pojedynczych dyspozycji do operatora.

W celu włączenia funkcjonalności seryjnego przypisywania kolejnych pojedynczych dyspozycji do operatora z wykorzystaniem algorytmów Machine Learning należy w ramach ustawień ogólnych zaznaczyć parametr: Seryjne przypisywanie kolejnych pojedynczych dyspozycji do operatora przez okres zmiany (Rys. 5).

Rys. 5. Widok na parametr Seryjne przypisywanie kolejnych pojedynczych dyspozycji do operatora przez okres zmiany w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie.

 

 

 

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2023 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czy ten artykuł był pomocny?