Automatyczna rejestracja urządzenia

Informacje ogólne

Podczas sprzedaży towaru możliwa jest jego automatyczna rejestracja na liście urządzeń. Jako właściciel urządzenia zostanie przypisany kontrahent docelowy z tego dokumentu. Automatyczna rejestracja następuje po zatwierdzeniu dokumentu rozchodu: FS, WZ, FW, PA, RW na kontrahenta, FSE, WZE.

Konfiguracja

Automatyczna rejestracja urządzenia jest możliwa jeśli w konfiguracji na zakładce: Sprzedaż/Parametry 2 zaznaczony jest parametr: Rejestruj urządzenie przy sprzedaży.

Konfiguracja, Sprzedaż/Parametry 2
Konfiguracja, Sprzedaż/Parametry 2

Następnie na karcie towaru na zakładce Opakowanie należy zaznaczyć parametr: Sprzedaż w jednostkach całkowitych.

Karta towaru, Jednostki i kody
Karta towaru, Jednostki i kody

Po zaznaczeniu tego parametru należy przejść na zakładkę Serwis i zaznaczyć parametr: Rejestruj urządzenie przy sprzedaży. Na karcie towaru należy również wskazać rodzaj urządzenia do którego dane urządzenie ma zostać przypisane. Na karcie towaru na zakładce Serwis po wybraniu rodzaju urządzenia zostaną wyświetlone domyślne parametry przypisane do danego rodzaju. Istnieje jednak możliwość przypisania innych parametrów z listy: Definicje parametrów.

Karta towaru, Serwis
Karta towaru, Serwis
Przyklad

Dodano nową kartę towaru ABC i na zakładce Serwis zaznaczono parametr Rejestruj urządzenie przy sprzedaży i wybierany Rodzaj urządzenia. Dodano ZS z towarem ABC.

Z zamówienia generowano ZSR, automatycznie tworzy się również urządzenie – OK.

Podczas generowania ZSR z ZS na nowo dodanym urządzeniu zapisywane są informacje o dokumencie źródłowym czyli o ZS.

Jeśli na nowo dodanym urządzeniu jest już wskazany dokument ZS to po wygenerowaniu dokumentu rozchodowego z ZS nie tworzy się kolejne urządzenie (gdy z ZS generujemy ZSR i następnie z ZS WZ/FS).

Jeśli z ZS generujemy tylko WZ bez wcześniejszego wygenerowania ZSR to utworzy się urządzenie serwisowe ze wskazaniem na WZ jako dokument źródłowy.

Jeśli utworzymy ZSR z ZS i zapiszemy ZSR do bufora to utworzy się karta urządzenia, w polu Dokument jest wskazanie na ZS, po usunięciu ZSR urządzenie pozostaje i jest na nim wskazanie na ZS, ale po usunięciu ZSR można usunąć również urządzenie związane z tym usuniętym ZSR.

 

Przepisywanie wartości cechy pozycji dokumentu do parametru urządzenia

Przepisywanie wartości cechy dostawy do parametru urządzenia jest możliwe jeśli w konfiguracji na zakładce: Sprzedaż/Parametry 2 jest zaznaczony parametr: Cecha dostawy jako parametr.

Funkcjonalność ma na celu automatyczne przypisywanie klasy i wartości cechy przypisanej do dostawy dokumentu rozchodowego, jako parametru, podczas automatycznej rejestracji serwisowanego urządzenia bądź podczas wiązania dokumentu z serwisowanym urządzeniem.

Przepisywanie wartości cechy towaru do parametru urządzenia jest możliwe jeśli w konfiguracji na zakładce: Sprzedaż/Parametry 2 zaznaczony jest parametr: Cecha towaru jako parametr.

Funkcjonalność ta jest odpowiedzialna za przepisywanie klasy i wartości cechy wydanego towaru, jako parametru, podczas automatycznej rejestracji serwisowanego urządzenia bądź przy wiązaniu dokumentu sprzedaży z urządzeniem.

Czy ten artykuł był pomocny?