Karta towaru. Historia towaru i kontrahenta

Karta towaru

Na karcie towaru została dodana nowa zakładka Receptury na zakładce Serwis.

Zdefiniowanie receptury do karty towaru spowoduje, że na każdym urządzeniu, które będzie powiązane z tą kartą będzie można wykorzystać taką recepturę, czyli wprowadzać razem z urządzeniem na zlecenie, na jej podstawie czynności, składniki, serwisantów, czy zasoby.

Karta towaru, Serwis/ Receptury
Karta towaru, Serwis/ Receptury

Historia kontrahenta

Historia kontrahenta, zakładka: Zlecenia/Serwis

Zarówno w oknie: Historia kontrahenta, jak i Historia towaru dostępna jest lista zleceń. Lista ta jest odzwierciedleniem listy zleceń modułu: Serwis. Aby otworzyć okno: Historia kontrahenta, należy nacisnąć przycisk: histk [Historia kontrahenta], jaki pojawia się na pasku narzędzi po otworzeniu okna: Lista zleceń serwisowych lub zaznaczeniu kontrahenta w otwartym oknie: Kontrahenci.

Aby wyświetlić listę zleceń serwisowych dla danego kontrahenta, w otwartym oknie: Historia kontrahenta, należy wybrać zakładkę: Zlecenia/Serwis.

Historia kontrahenta, zakładka: Zlecenia/Serwis
Historia kontrahenta, zakładka: Zlecenia/Serwis.

Na wyświetlonej liście można zobaczyć listę dokumentów związanych ze zleceniem, po naciśnięciu przycisku: zwia  [Lista związanych] oraz zawężania listy do zleceń, które zostały wystawione w okresie wskazanym w polu: Okres. Możliwy jest również pogląd serwisu, po jego zaznaczeniu i naciśnięciu przycisku: lup [Karta].

Ponadto, na zakładce znajdują się funkcja:

dod [Nowy] – umożliwia wystawienie zlecenia serwisowego dla kontrahenta.

Historia kontrahenta wskazuje wszystkie zlecenia, dla których dany kontrahent jest kontrahentem głównym lub kontrahentem docelowym. Informacje o zleceniach wyświetlone są w kolumnach takich, jak w oknie: Lista zleceń serwisowych. Jedyną różnicą jest kolumna: Kontrahent docelowy/ kontrahent główny, wyświetlana w zależności od tego, dla którego z kontrahentów jest wyświetlana historia.

Historia towaru

Zakładka Zlecenia, Remont obiektów i Serwis obiektów

W karcie historii towaru, wyświetlana jest lista, która wskazuje zlecenia, na których występuje dany towar. Aby otworzyć okno: Historia towaru, należy nacisnąć przycisk: [Historia towaru], jaki pojawia się na pasku narzędzi, po otworzeniu okna: Lista towarów. Natomiast, aby wyświetlić listę zleceń serwisowych dla danego towaru, w otwartym oknie: Historia towaru, należy wybrać zakładkę Zlecenia, a następnie zakładkę Serwis.

Na zakładce znajdują się te same funkcje jak na zakładce Zlecenia (zakładka: Serwis), w oknie: Historia kontrahenta (więcej: 6.9 Historia kontrahenta, zakładka: Zlecenia/Serwis).

Jeżeli dana pozycja z kartoteki towarowej występuje na zleceniu serwisowym jako składnik lub jako urządzenie do serwisu listę takich dokumentów możemy podejrzeć na historii takiego towaru.

Historia towaru, zakładka: Zlecenia/Serwis.
Historia towaru, zakładka: Zlecenia/Serwis.

Na liście zleceń wyświetlone są informacje:

  • Data wystawienia,
  • Numer dokumentu,
  • Właściciel,
  • Obiekt,
  • Stan zlecenia.

Czy ten artykuł był pomocny?