Przykładowe schematy pracy z modułem: Serwis

Wstęp

Przedstawione tutaj przykłady przedstawiają tylko niektóre, bardzo uproszczone modele pracy z modułem: Serwis. W rzeczywistości możliwa jest obsługa znacznie bardziej złożonych procesów, których organizacja zależy od indywidualnych wymagań Użytkownika.

Zlecenie – Faktura

Najprostszy schemat to wystawienie zlecenia, potwierdzenie i wystawienie faktury sprzedaży dla klienta. Na fakturze zostaną wyszczególnione wszystkie elementy składające się na wykonaną usługę (zarówno usługi cząstkowe, jak i artykuły pobrane z magazynu).

W bardziej złożonej sytuacji do jednego zlecenia można wystawić kilka faktur rozliczających np. kolejne etapy wykonania usługi.

Proponowane faktury są otwarte do edycji – do chwili zatwierdzenia można na nie wprowadzać wszelkie zmiany (również dodawać pozycje niezwiązane ze zleceniem).

Zlecenie – Rozchód wewnętrzny – Faktura

Możliwość wystawienia dokumentu: Rozchód wewnętrzny, do zlecenia została przewidziana po to, aby umożliwić obsługę przypadków uszkodzenia pewnych elementów lub części, bądź gdy istnieje potrzeba odnotowania innych ubytków w magazynie.

Na dokumencie RW, zapisane są koszty poniesionych strat/ubytków, a ich wartość wchodzi w skład całkowitego kosztu zlecenia. Kosztami tymi nie obciąża się klienta.

Zlecenie – Rezerwacja – Zamówienie – Faktura

Dla uzyskania pewności, że składniki potrzebne do realizacji zlecenia będą dostępne w magazynie w chwili wykonywania usługi, należy, potwierdzając zlecenie, dokonać ich rezerwacji. To, czy rezerwacja zostanie założona, zależy od parametru ustawianego podczas konfiguracji systemu.

Jeśli części składników brakuje – można z poziomu zlecenia utworzyć odpowiednie zamówienie. Kolejnym krokiem będzie wystawienie dokumentu handlowego: Faktury sprzedaży.

Czy ten artykuł był pomocny?