XL095 – Obsługa kosztu gospodarowania odpadami

Definiowanie stawek KGO

Stawki KGO definiuje się w module Administrator w słownikach kategorii, w gałęzi Transakcje. Definiowana stawka jest stawką netto i może być rejestrowana w walucie systemowej.

Stawki KGO w słownikach kategorii.
Stawki KGO w słownikach kategorii.

Przypisanie KGO do towarów odbywa się na karcie towarowej, na zakładce Ogólne można wskazać właściwy kod kosztu, oprócz kodu kosztu wyświetlona zostanie również jego wartość dla tego typu towarów. W przypadku gdy na karcie towaru zaznaczony jest parametr ‘Odwrotne obciążenie’ nie można wskazać kodu i stawki KGO.

 

Stawka KGO na karcie towaru.
Stawka KGO na karcie towaru.

Dokumenty i ich elementy ze stawkami KGO

Koszty gospodarowania odpadami dostępne są na dokumentach jak poniżej, niezależnie od rodzaju transakcji. W przypadku dokumentów korekt wartości KGO prezentowane są w tej walucie, która była zapisana na dokumencie źródłowym. W sekcji „Było” w polu KGO wyświetlana jest jednostkowa wartość KGO w walucie ceny początkowej z elementu dokumentu. W sekcji „Różnica” w polu KGO wyświetlana jest wartość jednostkowa KGO z elementu korekty ze znakiem przeciwnym. W sekcji „Ma być” wyświetlana jest różnica sum z pól KGO w sekcji Było i Różnica. KGO prezentowane są również na zakładce RKZ dokumentu FS.

Uwaga
Na dokumencie FSE wystawianym dla kontrahenta krajowego nie jest obsługiwane KGO.
  • FS, FSK

 

 KGO na elemencie FS
KGO na elemencie FS
  • WZ, WZK
KGO na elemencie dokumentu WZ
KGO na elemencie dokumentu WZ
  • PA, PAK
KGO na elemencie dokumentu PAK
KGO na elemencie dokumentu PAK

 

  • FZ, FZK
KGO na elemencie dokumentu FZ
KGO na elemencie dokumentu FZ
  • PZ, PZK
KGO na elemencie dokumentu PZK
KGO na elemencie dokumentu PZK
  • ZS, ZZ 
KGO na elemencie dokumentu ZS
KGO na elemencie dokumentu ZS

 

KGO na elemencie ZZ
KGO na elemencie ZZ

Wydruki

Stawki KGO są wyodrębnione na wydrukach dokumentów, poniżej przykłady takich wydruków.

Wydruk ZZ z KGO
Wydruk ZZ z KGO

 

Wydruk FS z wyodrębnionym KGO
Wydruk FS z wyodrębnionym KGO

Promocje i rabaty a KGO

W konfiguracji Systemu można wskazać sposób naliczania promocji w zależności od ustawienia parametru „Naliczaj rabaty od ceny”.

Konfiguracja systemu Sprzedaż/Rabaty i promocje.
Konfiguracja systemu Sprzedaż/Rabaty i promocje.

 

Gdy naliczanie rabatów odbywa się od cen z KGO, wówczas system wyliczy wprost od wartości początkowej wartość rabatu i pomniejszy wartości na dokumencie.

Struktura udzielonego rabatu dla FS, gdy rabaty naliczane są od ceny z KGO.
Struktura udzielonego rabatu dla FS, gdy rabaty naliczane są od ceny z KGO.

 

W sytuacji, gdy rabaty naliczane są od ceny bez KGO, wówczas system w pierwszej kolejności zmniejszy cenę początkową o wartość KGO, następnie wyliczy odpowiednią wartość rabatu i odejmie ją od ceny z KGO. Informacje te prezentowane są w strukturze udzielonego rabatu jak poniżej.

Struktura udzielonego rabatu dla FS, gdy rabaty naliczane są od ceny bez KGO.
Struktura udzielonego rabatu dla FS, gdy rabaty naliczane są od ceny bez KGO.

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?