Współpraca z aplikacją Comarch Mobile Serwis

Współpraca z aplikacją Comarch Mobile Serwis

Od wersji Comarch ERP XL 2016.3.1 została udostępniona możliwość synchronizacji zleceń serwisowych ZSR przy współpracy z Comarch Mobile Serwis.

Operator pracujący w Comarch ERP XL może:

 • Planować zlecenia serwisowe do obsługi w Comarch Mobile Serwis
 • Przeglądać stan realizacji zleceń realizowanych w Comarch Mobile Serwis
 • Realizować zlecenia zaplanowane w Comarch Mobile Serwis dla pracowników stacjonarnych

Serwisant pracujący w aplikacji mobilnej Comarch Mobile Serwis może:

 • Przeglądać urządzenia serwisowe powiązane z kontrahentami, którymi się opiekuje
 • Pobierać i realizować zlecenia serwisowe ZSR zaplanowane w Comarch ERP XL
 • Planować zlecenia do realizacji dla siebie oraz innych serwisantów
 • Planować i realizować wizyty serwisowe

Możliwość edycji zsynchronizowanych ZSR

W wersji 2021.0 udostępniono opcjonalną możliwość edycji zsynchronizowanych dokumentów ZSR. Decyzja o możliwości edycji w systemie Comarch ERP XL zsynchronizowanego dokumentu ZSR jest przekazywana z aplikacji Comarch Mobile. Po wysłaniu z Comarch Mobile odpowiedniej informacji, w systemie Comarch ERP XL blokowane są lub odblokowywane do edycji odpowiednie dokumenty ZSR.
Edycja zsynchronizowanych dokumentów ZSR jest możliwa w podobnym zakresie, w jakim możliwe jest edytowanie w systemie „zwykłych” niesynchronizowanych dokumentów.
Blokada edycji zsynchronizowanych dokumentów ZSR, w przypadku ZSR, które nie zostały jeszcze potwierdzone obejmuje m. in:

 • Podmianę kontrahenta na ZSR
 • Usuwanie zsynchronizowanych urządzeń
 • Usuwanie zsynchronizowanych czynności
 • Usuwanie zsynchronizowanych składników, serwisantów, zasobów

Blokada edycji zsynchronizowanych dokumentów ZSR, w przypadku ZSR, które zostały potwierdzone obejmuje m. in:

 • Podmianę kontrahenta na ZSR
 • Dodawanie/usuwanie urządzenia
 • Dodawanie/usuwanie czynności
 • Dodawanie/usuwanie składników, serwisantów, zasobów

Możliwość edycji zsynchronizowanej czynności serwisowej
Udostępniono opcjonalną możliwość edycji zsynchronizowanych czynności serwisowych. Decyzja o możliwości edycji w systemie Comarch ERP XL zsynchronizowanego dokumentu ZSR jest przekazywana z aplikacji Comarch Mobile. Po wysłaniu z Comarch Mobile odpowiedniej informacji, w systemie Comarch ERP XL blokowane są lub odblokowywane do edycji odpowiednie czynności serwisowe. Edycja zsynchronizowanej czynności serwisowej jest możliwa w podobnym zakresie, w jakim możliwe jest edytowanie „zwykłych” niesynchronizowanych czynności. Blokowane jest natomiast w systemie usuwanie czynności, które zostały zsynchronizowane.

W celu przeprowadzenia dalszej realizacji i rozliczenia dokumentów w ERP XL, w Comarch Mobile umożliwiono edycję zleceń i czynności na dokumentach w stanie „Do realizacji”, „W realizacji”. Dodatkowo dokumenty, które zostały zamknięte (zrealizowane) w Comarch Mobile Serwis, a mają podlegać dalszej realizacji w Centrali,  będą trafiały do systemu w takiej postaci, by można było je edytować. Dokumenty zamknięte w mobilnym serwisie, które mają podlegać dalszej edycji w Centrali, będą synchronizowane do systemu Comarch ERP XL ze stanem „Zatwierdzone”, natomiast te, które nie mają być dalej realizowane, będą trafiały do systemu ze stanem „Zamknięte”.

Powyższa funkcjonalność może być pomocna m.in. w momencie, gdy np. serwisant realizuje tylko czynności i dodaje opis tego, co wykonał w ramach naprawy – np. wymienił jakąś część (składnik) i wówczas w opisie dodaje: „Uszkodzenie mechaniczne nie podlega gwarancji”. Wtedy po synchronizacji, w Centrali na podstawie opisu czynności ustalany jest typ: „sprzedaż”. Jeżeli serwisant określa, że naprawa podlega gwarancji, wówczas wprowadza opis: „Podlega gwarancji”. Po synchronizacji w Centrali na podstawie opisu czynności ustalany jest typ: „koszt”. Dodatkowo w razie pomyłki serwisanta kierownik będzie mógł zmienić typ składnika na zrealizowanej już czynności.
Kolejnym przykładem funkcjonalnym jest podmiana serwisanta na czynności. W takim wypadku kierownik w systemie ERP będzie miał możliwość odpięcia poprzedniego serwisanta i przypięcia do  danej czynności innej osoby.
Do obsługi tych funkcjonalności w aplikacji Comarch Mobile Serwis zostały wprowadzone nowe parametry: ShouldClosedServiceOrderBeModifiedInHeadquarters i ShouldServiceAcitivityBeModifiedInHeadquarters, dzięki którym mamy możliwość zdecydowania, w jaki sposób mają być synchronizowane zlecenia zamknięte w Comarch Mobile oraz czy umożliwiona ma zostać edycja czynności w Centrali na zleceniach zsynchronizowanych.

Czy ten artykuł był pomocny?