XL124 – Skróty klawiaturowe w module Produkcja

Wstęp

Dokument zawiera spis proponowanych skrótów klawiaturowych dla poszczególnych opcji, znajdujących się w popup menu, w module Produkcja. Skróty dotyczą wyłącznie opcji związanych ściśle z obiektami produkcyjnymi.

W skrótach stosowany jest „lewy” Alt, natomiast Ctrl, Shift- dowolne.

Jeśli w skrótach użyta jest cyfra, to nie należy jej wywoływać z poziomu klawiatury numerycznej, tylko z części „alfanumerycznej”

Dodatkowo, aby skróty nie kolidowały, np. z lokatorem czy filtrem na liście, ich działanie ograniczone będzie ze względu na ustawienie kursora („focus”).

Zlecenia produkcyjne

Lista ZP:

:

Planowanie szczegółowe – <CTRL>+<S>

Planowanie uproszczone – <CTRL>+<U>

Planowanie zgrubne – <CTRL>+<G>

Planowanie wszystkie zasoby – <CTRL>+<W>

Planowanie całościowe szczegółowe – <CTRL>+<ALT>+<S>

Planowanie całościowe uproszczone – <CTRL>+<AlLT>+<U>

Planowanie całościowe zgrubne – <CTRL>+<ALT>+<G>

Planowanie całościowe wszystkie zasoby – <CTRL>+<ALT>+<W>

:

Przeplanowywanie szczegółowe – <ALT>+<S>

Przeplanowywanie uproszczone – <ALT>+<U>

Przeplanowywanie zgrubne – <Alt>+<G>

Przeplanowywanie wszystkie zasoby – <ALT>+<W>

Przeplanowywanie konfliktów szczegółowe – <ALT>+<SHIFT>+<S>

Przeplanowywanie konfliktów uproszczone – <ALT>+<SHIFT>+<U>

Przeplanowywanie konfliktów zgrubne – <ALT>+<SHIFT>+<G>

Przeplanowywanie konfliktów wszystkie zasoby – <ALT>+<SHIFT>+<W>

Dobierz zasoby szczegółowo – <SHIFT>+<S>

Dobierz zasoby wszystkie – <SHIFT>+<W>

Usuń plan ze zlecenia – <SHIFT>+<D>

Wyszukanie nowych terminów- szczegółowe – <ALT>+<T>

Wyszukanie nowych terminów- wszystkie zasoby – <ALT>+<A>

:

Aktualizacja rezerwacji – <CTRL>+<SHIFT>+<Y>

Realizacja zleceń – <ALT>+<R>

Rozliczanie zleceń – <CTRL>+<Q>

Zamykanie zleceń – <CTRL>+<ALT>+<O>

Zamykanie niezrealizowanych zleceń – <CTRL>+<ALT>+<K>

Zamykanie zleceń bez rozliczenia – <CTRL>+<ALT>+<L>

Zamykanie niezrealizowanych zleceń bez rozliczenia – <CTRL>+<ALT>+<M>

Aktualizacja nr partii/seryjnych – <CTRL>+<ALT>+<R>

:

Wykres Gantt’a – <ALT>+<H>

Wykres Gantt’a- wg zasobów – <ALT>+<I>

Wykres Gantt’a- wg gniazd roboczych – <ALT>+<J>

:

Eksport akordów – <ALT>+<E>

Eksport czasu przepracowanego – <ALT>+<F>

:

Rozchód wewnętrzny z planu – <CTRL>+<SHIFT>+<A>

Rozchód wewnętrzny – <CTRL>+<SHIFT>+<B>

Wydanie magazynowe z planu – <CTRL>+<SHIFT>+<C>

Wydanie magazynowe – <CTRL>+<SHIFT>+<D>

Zlecenie wydania z magazynu z planu – <CTRL>+<SHIFT>+<E>

Zlecenie wydania z magazynu – <CTRL>+<SHIFT>+<F>

Przychód wewnętrzny – <CTRL>+<SHIFT>+<G>

Przychód wewnętrzny po rozliczeniu zlecenia – <CTRL>+<SHIFT>+<H>

Przyjęcie magazynowe – <CTRL>+<SHIFT>+<I>

Awizo dostawy – <CTRL>+<SHIFT>+<J>

Korekta rozchodu wewnętrznego – <CTRL>+<SHIFT>+<K>

Korekta przychodu wewnętrznego – <CTRL>+<SHIFT>+<L>

Spinanie z pozycją dokumentu RW bez kontroli cechy – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<A>

Spinanie z pozycją dokumentu RW według cechy dostawy – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<B>

Spinanie z pozycją dokumentu RW według cechy towaru – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<C>

Spinanie z pozycją dokumentu PW bez kontroli cechy – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<D>

Spinanie z pozycją dokumentu PW według cechy towaru – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<E>

Wydanie na kooperację – <CTRL>+<SHIFT>+<M>

Przyjęcie z kooperacji – <CTRL>+<SHIFT>+<N>

Zamówienie na zakup – <CTRL>+<SHIFT>+<O>

Zamówienie wewnętrzne – <CTRL>+<SHIFT>+<P>

Zamówienie na kooperację – <CTRL>+<SHIFT>+<R>

Zlecenie produkcyjne na materiały – <ALT>+<K>

Zlecenie produkcyjne na półprodukty – <ALT>+<L>

Dokument ZP/Ogólne:

:

Planowanie szczegółowe – <CTRL>+<S>

Planowanie uproszczone – <CTRL>+<U>

Planowanie zgrubne – <CTRL>+<G>

Planowanie wszystkie zasoby – <CTRL>+<W>

Planowanie całościowe szczegółowe – <CTRL>+<ALT>+<S>

Planowanie całościowe uproszczone – <CTRL>+<ALT>+<U>

Planowanie całościowe zgrubne – <CTRL>+<ALT>+<G>

Planowanie całościowe wszystkie zasoby – <CTRL>+<ALT>+<W>

:

Przeplanowywanie szczegółowe – <ALT>+<S>

Przeplanowywanie uproszczone – <ALT>+<U>

Przeplanowywanie zgrubne – <ALT>+<G>

Przeplanowywanie wszystkie zasoby – <ALT>+<W>

Przeplanowywanie konfliktów szczegółowe – <ALT>+<SHIFT>+<S>

Przeplanowywanie konfliktów uproszczone – <ALT>+<SHIFT>+<U>

Przeplanowywanie konfliktów zgrubne – <ALT>+<SHIFT>+<G>

Przeplanowywanie konfliktów wszystkie zasoby – <ALT>+<SHIFT>+<W>

Dobierz zasoby szczegółowo – <SHIFT>+<S>

Dobierz zasoby wszystkie – <SHIFT>+<W>

Wyszukanie nowych terminów- szczegółowe – <Alt>+<T>

Wyszukanie nowych terminów- wszystkie zasoby – <ALT>+<A>

:

Aktualizacja rezerwacji – <CTRL>+<SHIFT>+<Y>

Realizacja zleceń – <ALT>+<R>

Rozliczanie zleceń – <CTRL>+<Q>

Zamykanie zleceń – <CTRL>+<ALT>+<O>

Zamykanie niezrealizowanych zleceń – <CTRL>+<ALT>+<K>

Zamykanie zleceń bez rozliczenia – <CTRL>+<ALT>+<L>

Zamykanie niezrealizowanych zleceń bez rozliczenia – <CTRL>+<ALT>+<M>

Otwarcie zlecenia – <CTRL>+<ALT>+<N>

:

Rozchód wewnętrzny z planu – <CTRL>+<SHIFT>+<A>

Rozchód wewnętrzny – <CTRL>+<SHIFT>+<B>

Wydanie magazynowe z planu – <CTRL>+<SHIFT>+<C>

Wydanie magazynowe – <CTRL>+<SHIFT>+<D>

Zlecenie wydania z magazynu z planu – <CTRL>+<SHIFT>+<E>

Zlecenie wydania z magazynu – <CTRL>+<SHIFT>+<F>

Przychód wewnętrzny – <CTRL>+<SHIFT>+<G>

Przychód wewnętrzny po rozliczeniu zlecenia – <CTRL>+<SHIFT>+<H>

Przyjęcie magazynowe – <CTRL>+<SHIFT>+<I>

Awizo dostawy – <CTRL>+<SHIFT>+<J>

Korekta rozchodu wewnętrznego – <CTRL>+<SHIFT>+<K>

Korekta przychodu wewnętrznego – <CTRL>+<SHIFT>+<L>

Spinanie z pozycją dokumentu RW bez kontroli cechy – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<A>

Spinanie z pozycją dokumentu RW według cechy dostawy – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<B>

Spinanie z pozycją dokumentu RW według cechy towaru – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<C>

Spinanie z pozycją dokumentu PW bez kontroli cechy – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<D>

Spinanie z pozycją dokumentu PW według cechy towaru – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<E>

Wydanie na kooperację – <CTRL>+<SHIFT>+<M>

Przyjęcie z kooperacji – <CTRL>+<SHIFT>+<N>

Zamówienie na zakup – <CTRL>+<SHIFT>+<O>

Zamówienie wewnętrzne – <CTRL>+<SHIFT>+<P>

Zamówienie na kooperację – <CTRL>+<SHIFT>+<R>

:

Dodaj produkt – <SHIFT>+<P>

Dodaj listę produktów – <SHIFT>+<L>

Pozycja zlecenia produkcyjnego- zostanie zmieniona/Ogólne:

Planuj od teraz – <ALT>+<N>

Konkretna data – <ALT>+<D>

Kontrahent z listy – <CTRL>+<L>

Kontrahent jednorazowy – <CTRL>+<K>

Kontrahent z listy – <ALT>+<SHIFT>+<L>

Kontrahent jednorazowy – <ALT>+<SHIFT>+<K>

Dokument ZP/Procesy:

Planuj od teraz – <ALT>+<N>

Konkretna data – <ALT>+<D>

:

Planowanie szczegółowe – <CTRL>+<S>

Planowanie uproszczone – <CTRL>+<U>

Planowanie zgrubne – <CTRL>+<G>

Planowanie wszystkie zasoby – <CTRL>+<W>

Planowanie całościowe szczegółowe – <CTRL>+<ALT>+<S>

Planowanie całościowe uproszczone – <CTRL>+<ALT>+<U>

Planowanie całościowe zgrubne – <CTRL>+<ALT>+<G>

Planowanie całościowe wszystkie zasoby – <CTRL>+<ALT>+<W>

:

Przeplanowywanie szczegółowe – <ALT>+<S>

Przeplanowywanie uproszczone – <ALT>+<U>

Przeplanowywanie zgrubne – <ALT>+<Z>

Przeplanowywanie wszystkie zasoby – <ALT>+<W>

Przeplanowywanie konfliktów szczegółowe – <ALT>+<SHIFT>+<S>

Przeplanowywanie konfliktów uproszczone – <ALT>+<SHIFT>+<U>

Przeplanowywanie konfliktów zgrubne – <ALT>+<SHIFT>+<G>

Przeplanowywanie konfliktów wszystkie zasoby – <ALT>+<SHIFT>+<W>

Dobierz zasoby szczegółowo – <SHIFT>+<S>

Dobierz zasoby wszystkie – <SHIFT>+<W>

Wyszukanie nowych terminów- szczegółowe – <ALT>+<T>

Wyszukanie nowych terminów- wszystkie zasoby – <ALT>+<A>

:

Aktualizacja rezerwacji – <CTRL>+<SHIFT>+<Y>

Realizacja zleceń – <ALT>+<R>

Rozliczanie zleceń – <CTRL>+<Q>

Zamykanie zleceń – <CTRL>+<ALT>+<O>

Zamykanie niezrealizowanych zleceń – <CTRL>+<ALT>+<K>

Zamykanie zleceń bez rozliczenia – <CTRL>+<ALT>+<L>

Zamykanie niezrealizowanych zleceń bez rozliczenia – <CTRL>+<ALT>+<M>

Otwarcie zlecenia – <CTRL>+<ALT>+<N>

:

Rozchód wewnętrzny z planu – <CTRL>+<SHIFT>+<A>

Rozchód wewnętrzny – <CTRL>+<SHIFT>+<B>

Wydanie magazynowe z planu – <CTRL>+<SHIFT>+<C>

Wydanie magazynowe – <CTRL>+<SHIFT>+<D>

Zlecenie wydania z magazynu z planu – <CTRL>+<SHIFT>+<E>

Zlecenie wydania z magazynu – <CTRL>+<SHIFT>+<F>

Przychód wewnętrzny – <CTRL>+<SHIFT>+<G>

Przychód wewnętrzny po rozliczeniu zlecenia – <CTRL>+<SHIFT>+<H>

Przyjęcie magazynowe – <CTRL>+<SHIFT>+<I>

Awizo dostawy – <CTRL>+<SHIFT>+<J>

Korekta rozchodu wewnętrznego – <CTRL>+<SHIFT>+<K>

Korekta przychodu wewnętrznego – <CTRL>+<SHIFT>+<L>

Spinanie z pozycją dokumentu RW bez kontroli cechy – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<A>

Spinanie z pozycją dokumentu RW według cechy dostawy – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<B>

Spinanie z pozycją dokumentu RW według cechy towaru – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<C>

Spinanie z pozycją dokumentu PW bez kontroli cechy – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<D>

Spinanie z pozycją dokumentu PW według cechy towaru – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<E>

Wydanie na kooperację – <CTRL>+<SHIFT>+<M>

Przyjęcie z kooperacji – <CTRL>+<SHIFT>+<N>

Zamówienie na zakup – <CTRL>+<SHIFT>+<O>

Zamówienie wewnętrzne – <CTRL>+<SHIFT>+<P>

Zamówienie na kooperację – <Ctrl>+<SHIFT>+<R>

:

Wykres Gantt’a – <ALT>+<H>

Wykres Gantt’a- wg zasobów – <ALT>+<I>

Wykres Gantt’a- wg gniazd roboczych – <ALT>+<J>

:

Dodaj proces – <ALT>+<P>

Dodaj operację z technologii – <ALT>+<O>

Dodaj nową operację – <ALT>+<SHIFT>+<O>

Realizuj termin – <SHIFT>+<A>

Realizuj etap – <SHIFT>+<E>

Realizuj wszystkie – <SHIFT>+<B>

Realizuj termin bez edycji – <SHIF>+<F>

Realizuj wszystkie bez edycji – <SHIFT>+<G>

Realizuj pozostałe – <SHIFT>+<H>

Wykonaj zabieg – <CTRL>+<X>

Anuluj wykonanie zabiegu – <CTRL>+<Y>

Dokument ZP/Materiały:

:

Rozchód wewnętrzny z planu – <CTRL>+<SHIFT>+<A>

Rozchód wewnętrzny – <CTRL>+<SHIFT>+<B>

Wydanie magazynowe z planu – <CTRL>+<SHIFT>+<C>

Wydanie magazynowe – <CTRL>+<SHIFT>+<D>

Zlecenie wydania z magazynu z planu – <CTRL>+<SHIFT>+<E>

Zlecenie wydania z magazynu – <CTRL>+<SHIFT>+<F>

Korekta rozchodu wewnętrznego – <CTRL>+<SHIFT>+<K>

Spinanie z pozycją dokumentu RW bez kontroli cechy – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<A>

Spinanie z pozycją dokumentu RW według cechy dostawy – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<B>

Spinanie z pozycją dokumentu RW według cechy towaru – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<C>

Zamówienie na zakup – <CTRL>+<SHIFT>+<O>

Zamówienie wewnętrzne – <CTRL>+<SHIFT>+<P>

Proces zlecenia produkcyjnego/Ogólne:

Planuj od teraz – <ALT>+<N>

Konkretna data – <ALT>+<D>

Operacja-Edycja/Operacje powiązane

:

Wykres Gantt’a – <ALT>+<H>

Wykres Gantt’a- wg zasobów – <ALT>+<I>

Wykres Gantt’a- wg gniazd roboczych – <ALT>+<J>

:

Przeplanowywanie szczegółowe – <ALT>+<S>

Przeplanowywanie uproszczone – <ALT>+<U>

Przeplanowywanie zgrubne – <ALT>+<G>

Przeplanowywanie wszystkie zasoby – <ALT>+<W>

Przeplanowywanie konfliktów szczegółowe – <ALT>+<SHIFT>+<S>

Przeplanowywanie konfliktów uproszczone – <ALT>+<SHIFT>+<U>

Przeplanowywanie konfliktów zgrubne – <ALT>+<SHIFT>+<G>

Przeplanowywanie konfliktów wszystkie zasoby – <ALT>+<SHIFT>+<W>

Dobierz zasoby szczegółowo – <SHIFT>+<S>

Dobierz zasoby wszystkie – <SHIFT>+<W>

Operacja-Edycja/Zasoby

:

Zablokuj wszystkie zasoby – <CTRL>+<ALT>+<A>

Zablokuj zaznaczony zasób – <CTRL>+<ALT>+<B>

:

Odblokuj wszystkie zasoby – <ALT>+<SHIFT>+<A>

Odblokuj zaznaczony zasób – <ALT>+<SHIFT>+<B>

:

Przeplanowywanie szczegółowe – <ALT>+<S>

Przeplanowywanie wszystkie zasoby – <ALT>+<W>

Dobierz zasoby szczegółowo – <SHIFT>+<S>

Dobierz zasoby wszystkie – <SHIFT>+<W>

Operacja-Edycja/Związane

:

Rozchód wewnętrzny z planu – <CTRL>+<SHIFT>+<A>

Wydanie magazynowe z planu – <CTRL>+<SHIFT>+<C>

Zlecenie wydania z magazynu z planu – <CTRL>+<SHIFT>+<E>

Edycja półproduktu/Ogólne:

:

Pokaż operację – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<O>

Pokaż zlecenie – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<P>

Realizacja operacji-edycja/Materiały

:

Rozchód wewnętrzny – <CTRL>+<SHIFT>+<B>

Wydanie magazynowe – <CTRL>+<SHIFT>+<D>

Zlecenie wydania z magazynu – <CTRL>+<SHIFT>+<F>

Korekta rozchodu wewnętrznego – <CTRL>+<SHIFT>+<K>

Spinanie z pozycją dokumentu RW bez kontroli cechy – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<A>

Spinanie z pozycją dokumentu RW według cechy dostawy – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<B>

Spinanie z pozycją dokumentu RW według cechy towaru – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<C>

Wydanie na kooperację – <CTRL>+<SHIFT>+<M>

:

Przychód wewnętrzny – <CTRL>+<SHIFT>+<G>

Przyjęcie magazynowe – <CTRL>+<SHIFT>+<I>

Awizo dostawy – <CTRL>+<SHIFT>+<J>

Korekta przychodu wewnętrznego – <CTRL>+<SHIFT>+<L>

Spinanie z pozycją dokumentu PW bez kontroli cechy – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<D>

Spinanie z pozycją dokumentu PW według cechy towaru – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<E>

Przyjęcie z kooperacji – <CTRL>+<SHIFT>+<N>

Realizacja operacji- edycja/Zabiegi

:

Wykonaj zabieg – <SHIFT>+<X>

Anuluj wykonanie zabiegu – <SHIFT>+<Y>

Edycja surowca/Związane

:

Rozchód wewnętrzny – <CTRL>+<SHIFT>+<B>

Wydanie magazynowe – <CTRL>+<SHIFT>+<D>

Zlecenie wydania z magazynu – <CTRL>+<SHIFT>+<F>

Korekta rozchodu wewnętrznego – <CTRL>+<SHIFT>+<K>

Spinanie z pozycją dokumentu RW bez kontroli cechy – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<A>

Spinanie z pozycją dokumentu RW według cechy dostawy – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<B>

Spinanie z pozycją dokumentu RW według cechy towaru – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<C>

Wydanie na kooperację – <CTRL>+<SHIFT>+<M>

Spinanie pozycji kooperacji z pozycją RW – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<F>

Zwiąż z innym zasobem – <CTRL>+<M>

Edycja produktu/Związane

:

Przychód wewnętrzny – <CTRL>+<SHIFT>+<G>

Przyjęcie magazynowe – <CTRL>+<SHIFT>+<I>

Awizo dostawy – <CTRL>+<SHIFT>+<J>

Korekta przychodu wewnętrznego – <CTRL>+<SHIFT>+<L>

Spinanie z pozycją dokumentu PW bez kontroli cechy – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<D>

Spinanie z pozycją dokumentu PW według cechy towaru – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<E>

Przyjęcie z kooperacji – <CTRL>+<SHIFT>+<N>

Spinanie pozycji kooperacji z pozycją PW – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<K>

Zwiąż z innym zasobem – <CTRL>+<M>

Harmonogram operacji

Harmonogram operacji/wg kodu/wg EAN/Wg terminu/Wg zlecenia

Brak ograniczenia – <ALT>+<SHIFT>+<F>

Konkretna data – <ALT>+<SHIFT>+<D>

Brak ograniczenia – <ALT>+<SHIFT>+<Z>

Konkretna data – <ALT>+<SHIFT>+<H>

Wybierz technologię – <CTRL>+<ALT>+<T>

Wybierz kosztorys – <SHIFT>+<C>

Wybierz operację – <CTRL>+<ALT>+<D>

Zlecenie – <SHIFT>+<E>

Harmonogram – <CTRL>+<ALT>+<F>

:

Przeplanowywanie szczegółowe – <ALT>+<S>

Przeplanowywanie uproszczone – <ALT>+<U>

Przeplanowywanie zgrubne – <ALT>+<G>

Przeplanowywanie wszystkie zasoby – <ALT>+<W>

Przeplanowywanie konfliktów szczegółowe – <ALT>+<SHIFT>+<S>

Przeplanowywanie konfliktów uproszczone – <ALT>+<SHIFT>+<U>

Przeplanowywanie konfliktów zgrubne – <ALT>+<SHIFT>+<G>

Przeplanowywanie konfliktów wszystkie zasoby – <ALT>+<SHIFT>+<W>

Dobierz zasoby szczegółowo – <SHIFT>+<S>

Dobierz zasoby wszystkie – <SHIFT>+<W>

Wyszukanie nowych terminów- szczegółowe – <ALT>+<T>

Wyszukanie nowych terminów- wszystkie zasoby – <ALT>+<A>

:

Przeplanowywanie powiązanych szczegółowe – <CTRL>+<SHIFT>+<S>

Przeplanowywanie powiązanych uproszczone – <CTRL>+<SHIFT>+<U>

Przeplanowywanie powiązanych zgrubne – <CTRL>+<SHIFT>+<Z>

Przeplanowywanie powiązanych wszystkie zasoby – <CTRL>+<SHIFT>+<W>

Przeplanowywanie powiązanych wg konfliktów szczegółowe – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<S>

Przeplanowywanie powiązanych wg konfliktów uproszczone – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<U>

Przeplanowywanie powiązanych wg konfliktów zgrubne – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<G>

Przeplanowywanie powiązanych wg konfliktów wszystkie zasoby – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<W>

Realizuj operację – <ALT>+<R>

Rozlicz operację – <CTRL>+<Q>

Wykres Gantt’a – <ALT>+<H>

Wykres Gantt’a- wg zasobów – <ALT>+<I>

Wykres Gantt’a- wg gniazd roboczych – <ALT>+<J>

Rozchód wewnętrzny z planu – <CTRL>+<SHIFT>+<A>

Rozchód wewnętrzny – <CTRL>+<SHIFT>+<B>

Wydanie magazynowe z planu – <CTRL>+<SHIFT>+<C>

Wydanie magazynowe – <CTRL>+<SHIFT>+<D>

Zlecenie wydania z magazynu z planu – <CTRL>+<SHIFT>+<E>

Zlecenie wydania z magazynu – <CTRL>+<SHIFT>+<F>

Przychód wewnętrzny – <CTRL>+<SHIFT>+<G>

Przychód wewnętrzny po rozliczeniu zlecenia – <CTRL>+<SHIFT>+<H>

Przyjęcie magazynowe – <CTRL>+<SHIFT>+<I>

Awizo dostawy – <CTRL>+<SHIFT>+<J>

Korekta rozchodu wewnętrznego – <CTRL>+<SHIFT>+<K>

Korekta przychodu wewnętrznego – <CTRL>+<SHIFT>+<L>

Spinanie z pozycją dokumentu RW bez kontroli cechy – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<A>

Spinanie z pozycją dokumentu RW według cechy dostawy – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<B>

Spinanie z pozycją dokumentu RW według cechy towaru – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<C>

Spinanie z pozycją dokumentu PW bez kontroli cechy – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<D>

Spinanie z pozycją dokumentu PW według cechy towaru – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<E>

Wydanie na kooperację – <CTRL>+<SHIFT>+<M>

Przyjęcie z kooperacji – <CTRL>+<SHIFT>+<N>

Zamówienie na zakup – <CTRL>+<SHIFT>+<O>

Zamówienie wewnętrzne – <CTRL>+<SHIFT>+<P>

Zamówienie na kooperację – <CTRL>+<SHIFT>+<R>

Realizuj termin – <SHIFT>+<A>

Realizuj wszystkie – <SHIFT>+<B>

Realizuj termin bez edycji – <SHIFT>+<F>

Realizuj wszystkie bez edycji – <SHIFT>+<G>

Dodaj operację z technologii – <ALT>+<O>

Dodaj nową operację – <ALT>+<SHIFT>+<O>

Realizuj pozostałe – <SHIFT>+<H>

Harmonogram operacji/Materiały

Brak ograniczenia – <ALT>+<SHIFT>+<F>

Konkretna data – <ALT>+<SHIFT>+<D>

Brak ograniczenia – <ALT>+<SHIFT>+<Z>

Konkretna data – <ALT>+<SHIFT>+<H>

Wybierz technologię – <CTRL>+<ALT>+<T>

Wybierz kosztorys – <SHIFT>+<C>

Wybierz operację – <CTRL>+<ALT>+<D>

Zlecenie – <SHIFT>+<E>

Harmonogram – <CTRL>+<ALT>+<F>

Rozchód wewnętrzny z planu – <CTRL>+<SHIFT>+<A>

Rozchód wewnętrzny – <CTRL>+<SHIFT>+<B>

Wydanie magazynowe z planu – <CTRL>+<SHIFT>+<C>

Wydanie magazynowe – <CTRL>+<SHIFT>+<D>

Zlecenie wydania z magazynu z planu – <CTRL>+<SHIFT>+<E>

Zlecenie wydania z magazynu – <CTRL>+<SHIFT>+<F>

Korekta rozchodu wewnętrznego – <CTRL>+<SHIFT>+<K>

Spinanie z pozycją dokumentu RW bez kontroli cechy – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<A>

Spinanie z pozycją dokumentu RW według cechy dostawy – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<B>

Spinanie z pozycją dokumentu RW według cechy towaru – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<C>

Zamówienie na zakup – <CTRL>+<SHIFT>+<O>

Zamówienie wewnętrzne – <CTRL>+<SHIFT>+<P>

Koszt/Ogólne

Lista dokumentów handlowych – <ALT>+<1>

Rejestry Vat – <ALT>+<2>

Lista Płac – <ALT>+<3>

Środki trwałe – <ALT>+<4>

Noty memoriałowe – <ALT>+<5>

Noty odsetkowe – <ALT>+<6>

Zapisy księgowe – <ALT>+<7>

Funkcje konta/Funkcje konta/Obroty winien – <ALT>+<SHIFT>+<1>

Funkcje konta/Funkcje konta/Obroty ma – <ALT>+<SHIFT>+<2>

Funkcje konta/Funkcje konta/Obroty narastająco winien – <ALT>+<SHIFT>+<3>

Funkcje konta/Funkcje konta/Obroty narastająco ma – <ALT>+<SHIFT>+<4>

Funkcje konta/Funkcje konta/Saldo – <ALT>+<SHIFT>+<5>

Funkcje konta/Funkcje konta/Saldo winien – <ALT>+<SHIFT>+<6>

Funkcje konta/Funkcje konta/Saldo ma – <ALT>+<SHIFT>+<7>

Funkcje konta/Funkcje konta/Przyrost salda – <ALT>+<SHIFT>+<8>

Funkcje konta/Funkcje konta/Przyrost salda winien – <ALT>+<SHIFT>+<9>

Funkcje konta/Funkcje konta/Przyrost salda ma – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<1>

Funkcje konta/Funkcje klasy kont/Obroty winien – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<2>

Funkcje konta/Funkcje klasy kont/Obroty ma – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<3>

Funkcje konta/Funkcje klasy kont/Obroty narastająco winien – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<4>

Funkcje konta/Funkcje klasy kont/Obroty narastająco ma – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<5>

Funkcje konta/Funkcje klasy kont/Saldo – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<6>

Funkcje konta/Funkcje klasy kont/Saldo winien – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<7>

Funkcje konta/Funkcje klasy kont/Saldo ma – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<8>

Funkcje konta/Funkcje klasy kont/Przyrost salda – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<9>

Funkcje konta/Funkcje klasy kont/Przyrost salda winien – <CTRL>+<SHIFT>+<2>

Funkcje konta/Funkcje klasy kont/Przyrost salda ma – <CTRL>+<SHIFT>+<3>

Koszt/Elementy

Lista zleceń produkcyjnych – <SHIFT>+<1>

Zlecenie produkcyjne – <SHIFT>+<2>

Proces – <SHIFT>+<3>

Operacja – <SHIFT>+<4>

Realizacja – <SHIFT>+<5>

Surowiec – <SHIFT>+<6>

Produkt – <SHIFT>+<7>

Zasób – <SHIFT>+<8>

Technologia

Lista technologii i konfiguratorów produktu

Wykres Gantt’a – <ALT>+<H>

Wykres Gantt’a- wg zasobów – <ALT>+<I>

Wykres Gantt’a- wg gniazd roboczych – <ALT>+<J>

Technologia produkcji/Operacje

Dodaj operację – <ALT>+<SHIFT>+<O>

Dodaj operację wg wzorca – <ALT>+<SHIFT>+<R>

Dodaj surowiec – <ALT>+<SHIFT>+<B>

Dodaj produkt – <ALT>+<SHIFT>+<C>

Dodaj zabieg – <ALT>+<SHIFT>+<E>

Dodaj produkt uboczny – <ALT>+<SHIFT>+<I>

Dodaj operację z innej technologii – <ALT>+<SHIFT>+<J>

Dodaj listę surowców – <ALT>+<SHIFT>+<M>

Dodaj listę produktów – <ALT>+<SHIFT>+<N>

Dodaj wzorzec na podstawie operacji – <ALT>+<SHIFT>+<Q>

Technologia produkcji/Materiały

Dodaj surowiec – <ALT>+<SHIFT>+<B>

Dodaj listę surowców – <ALT>+<SHIFT>+<M>

Dodaj produkt z innej technologii – <ALT>+<SHIFT>+<T>

Technologia produkcji/Koszty

Kwota – <CTRL>+<1>

Parametr – <CTRL>+<2>

Kwota – <CTRL>+<3>

Parametr – <CTRL>+<4>

Kwota – <CTRL>+<5>

Parametr – <CTRL>+<6>

Operacja w technologii/Ogólne

Czas – <CTRL>+<ALT>+<1>

Parametr – <CTRL>+<ALT>+<2>

Ilość – <CTRL>+<ALT>+<3>

Parametr – <CTRL>+<ALT>+<4>

Ilość – <CTRL>+<ALT>+<5>

Parametr – <CTRL>+<ALT>+<6>

Ilość – <CTRL>+<ALT>+<7>

Parametr – <CTRL>+<ALT>+<8>

Ilość – <CTRL>+<ALT>+<9>

Parametr – <CTRL>+<ALT>+<0>

Operacja w technologii/Planowanie:

Czas – <CTRL>+<ALT>+<1>

Parametr – <CTRL>+<ALT>+<2>

Operacja w technologii/Koszty:

Kwota – <CTRL>+<1>

Parametr – <CTRL>+<2>

Kwota – <CTRL>+<3>

Parametr – <CTRL>+<4>

Kwota – <CTRL>+<5>

Parametr – <CTRL>+<6>

Materiał w technologii/Ogólne:

Ilość – <CTRL>+<SHIFT>+<4>

Parametr – <CTRL>+<SHIFT>+<5>

Cena – <CTRL>+<SHIFT>+<6>

Parametr – <CTRL>+<SHIFT>+<7>

Produkt z bieżącej technologii – <ALT>+<SHIFT>+<Y>

Produkt z innej technologii – <ALT>+<SHIFT>+<T>

Usuń – <ALT>+<SHIFT>+<->

Materiał w technologii/Parametry:

Ilość – <CTRL>+<ALT>+<3>

Parametr – <CTRL>+<ALT>+<4>

Ilość – <CTRL>+<ALT>+<5>

Parametr – <CTRL>+<ALT>+<6>

Ilość – <CTRL>+<ALT>+<7>

Parametr – <CTRL>+<ALT>+<8>

Ilość – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<1>

Parametr – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<2>

Ilość – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<3>

Parametr – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<4>

Ilość – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<5>

Parametr – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<6>

Wzorce operacji

Wzorce operacji/Szczegóły wzorca/Ogólne

Czas – <CTRL>+<ALT>+<1>

Parametr – <CTRL>+<ALT>+<2>

Ilość – <CTRL>+<ALT>+<3>

Parametr – <CTRL>+<ALT>+<4>

Ilość – <CRTL>+<ALT>+<5>

Parametr – <CTRL>+<ALT>+<6>

Ilość – <CTRL>+<ALT>+<7>

Parametr – <CTRL>+<ALT>+<8>

Ilość – <CTRL>+<ALT>+<9>

Parametr – <CTRL>+<ALT>+<0>

Wzorce operacji/Szczegóły wzorca/Planowanie

Czas – <CTRL>+<ALT>+<1>

Parametr – <CTRL>+<ALT>+<2>

Wzorce operacji/Szczegóły wzorca/Materiały

Dodaj surowiec – <ALT>+<SHIFT>+<B>

Dodaj produkt – <ALT>+<SHIFT>+<C>

Dodaj produkt uboczny – <ALT>+<SHIFT>+<I>

Wzorce operacji/Szczegóły wzorca/Koszty

Kwota – <CTRL>+<1>

Parametr – <CTRL>+<2>

Kwota – <CTRL>+<3>

Parametr – <CTRL>+<4>

Kwota – <CTRL>+<5>

Parametr – <CTRL>+<6>

Lista zasobów

Lista zasobów/Ogólne i Wg kodu

Import nieobecności – <CTRL>+<ALT>+<G>

Import planu pracy – <CTRL>+<ALT>+<H>

Eksport nieobecności – <CTRL>+<ALT>+<I>

Eksport Planu pracy – <CTRL>+<ALT>+<J>

Wykres Gantt’a – <ALT>+<H>

Wykres Gantt’a- wg zasobów – <ALT>+<I>

Wykres Gantt’a- wg gniazd roboczych – <ALT>+<J>

Dodaj do wybranego zasobu – <ALT>+<A>

Dodaj środek trwały – <ALT>+<B>

Dodaj pracownika – <ALT>+<P>

Dodaj centrum struktury firmy – <ALT>+<D>

Dodaj kontrahenta – <ALT>+<E>

Dodaj towar – <ALT>+<F>

Dodaj zasób – <ALT>+<Z>

Zasób/Ogólne

Środek trwały – <ALT>+<B>

Grupa środków trwałych – <ALT>+<G>

Pracownik – <ALT>+<P>

Centrum struktury firmy – <ALT>+<D>

Kontrahent – <ALT>+<E>

Towar – <ALT>+<F>

Kwota – <CTRL>+<1>

Parametr – <CTRL>+<2>

Zasób/Koszty

Kwota – <CTRL>+<1>

Parametr – <CTRL>+<2>

Kwota – <CTRL>+<3>

Parametr – <CTRL>+<4>

Kwota – <CTRL>+<5>

Parametr – <CTRL>+<6>

Lista gniazd roboczych

Gniazda robocze w produkcji/Funkcje kadrowe

Wykres Gantt’a – <ALT>+<H>

Wykres Gantt’a- wg zasobów – <ALT>+<I>

Wykres Gantt’a- wg gniazd roboczych – <ALT>+<J>

Gniazdo robocze/Zasoby

Dodaj zasób – <CTRL>+<Z>

Dodaj do zasobu – <CTRL>+<Y>

Dodaj jako grupę – <CTRL>+<G>

Znajdź i zmień

Znajdź i zmień

Produkt z innej technologii – <ALT>+<SHIFT>+<T>

Usuń – <ALT>+<SHIFT>+<->

Przestoje i awarie

Lista przestojów i awarii

Brak ograniczenia – <ALT>+<SHIFT>+<F>

Konkretna data – <ALT>+<SHIFT>+<D>

Brak ograniczenia – <ALT>+<SHIFT>+<Z>

Konkretna data – <ALT>+<SHIFT>+<H>

Wykres Gantt’a – <ALT>+<H>

Wykres Gantt’a- wg zasobów – <ALT>+<I>

Wykres Gantt’a- wg gniazd roboczych – <ALT>+<J>

Przestój

:

Planowanie szczegółowe – <CTRL>+<S>

Planowanie uproszczone – <CTRL>+<U>

Planowanie zgrubne – <CTRL>+<G>

Planowanie wszystkie zasoby – <CTRL>+<W>

Planowanie całościowe szczegółowe – <CTRL>+<ALT>+<S>

Planowanie całościowe uproszczone – <CTRL>+<ALT>+<U>

Planowanie całościowe zgrubne – <CTRL>+<ALT>+<G>

Planowanie całościowe wszystkie zasoby – <CTRL>+<ALT>+<W>

:

Przeplanowywanie szczegółowe – <ALT>+<S>

Przeplanowywanie uproszczone – <ALT>+<U>

Przeplanowywanie zgrubne – <ALT>+<G>

Przeplanowywanie wszystkie zasoby – <ALT>+<W>

Przeplanowywanie konfliktów szczegółowe – <ALT>+<SHIFT>+<S>

Przeplanowywanie konfliktów uproszczone – <ALT>+SHIFT>+<U>

Przeplanowywanie konfliktów zgrubne – <ALT>+<SHIFT>+<G>

Przeplanowywanie konfliktów wszystkie zasoby – <ALT>+<SHIFT>+<W>

Dobierz zasoby szczegółowo – <SHIFT>+<S>

Dobierz zasoby wszystkie – <SHIFT>+<W>

Usuń plan ze zlecenia – <SHIFT>+<D>

Wyszukanie nowych terminów-szczegółowe – <ALT>+<T>

Wyszukanie nowych terminów- wszystkie zasoby – <ALT>+<A>

Wykres Gantt’a – <ALT>+<H>

Wykres Gantt’a- wg zasobów – <ALT>+<I>

Wykres Gantt’a- wg gniazd roboczych – <ALT>+<J>

Plan produkcji

Lista planów produkcji

Konkretna data – <ALT>+<SHIFT>+<F>

Brak ograniczenia – <ALT>+<SHIFT>+<D>

Konkretna data – <ALT>+<SHIFT>+<Z>

Brak ograniczenia – <ALT>+<SHIFT>+<H>

Grupa produktów – <ALT>+<SHIFT>+<A>

Produkt – <ALT>+<SHIFT>+<P>

Plan produkcji/Ogólne

Sekcja: Produkty:

Konkretna data – <ALT>+<SHIFT>+<F>

Brak ograniczenia – <ALT>+<SHIFT>+<D>

Konkretna data – <ALT>+<SHIFT>+<Z>

Brak ograniczenia – <ALT>+<SHIFT>+<H>

Grupa produktów – <ALT>+<SHIFT>+<A>

Produkt – <ALT>+<SHIFT>+<P>

Dodaj do Głównego planu obciążeń gniazd – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<Z>

Dodaj do wybranych wariantów planu obciążeń gniazd – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<H>

Planowanie szczegółowe – <CTRL>+<S>

Planowanie uproszczone – <CTRL>+<U>

Planowanie zgrubne – <CTRL>+<G>

Planowanie wszystkie zasoby – <CTRL>+<W>

Planowanie całościowe szczegółowe – <CTRL>+<ALT>+<S>

Planowanie całościowe uproszczone – <CTRL>+<ALT>+<U>

Planowanie całościowe zgrubne – <CTRL>+<ALT>+<G>

Planowanie całościowe wszystkie zasoby – <CTRL>+<ALT>+<W>

Przeplanowywanie szczegółowe – <ALT>+<S>

Przeplanowywanie uproszczone – <ALT>+<U>

Przeplanowywanie zgrubne – <ALT>+<G>

Przeplanowywanie wszystkie zasoby – <ALT>+<W>

Przeplanowywanie konfliktów szczegółowe – <ALT>+<SHIFT>+<S>

Przeplanowywanie konfliktów uproszczone – <ALT>+<SHIFT>+<U>

Przeplanowywanie konfliktów zgrubne – <ALT>+<SHIFT>+<G>

Przeplanowywanie konfliktów wszystkie zasoby – <ALT>+<SHIFT>+<W>

Dobierz zasoby szczegółowo – <SHIFT>+<S>

Dobierz zasoby wszystkie – <SHIFT>+<W>

Zeruj pozycje – <CTRL>+<SHIFT>+<0>

Potwierdź ilość do produkcji – <CTRL>+<SHIFT>+<1>

Zlecenie produkcyjne – <CTRL>+<SHIFT>+<T>

Zamówienie zakupu – <CTRL>+<SHIFT>+<O>

Zamówienie wewnętrzne – <CTRL>+<SHIFT>+<P>

Sekcja: Materiały:

Konkretna data – <ALT>+<SHIFT>+<F>

Brak ograniczenia – <ALT>+<SHIFT>+<D>

Konkretna data – <ALT>+<SHIFT>+<Z>

Brak ograniczenia – <ALT>+<SHIFT>+<H>

Zamówienie zakupu – <CTRL>+<SHIFT>+<O>

Zamówienie wewnętrzne – <CTRL>+<SHIFT>+<P>

Zlecenie produkcyjne – <CTRL>+<SHIFT>+<T>

Projekty

Edycja projektu/Dokumenty

Zapytanie ofertowe – <CTRL>+<F>

Kosztorys projektu – <CTRL>+<G>

Wersja kosztorysu projektu – <CTRL>+<I>

Oferta sprzedaży – <CTRL>+<J>

Zamówienie sprzedaży – <CTRL>+<O>

Harmonogram projektu – <CTRL>+<T>

Faktura sprzedaży – <CTRL>+<X>

Przypisz z listy zapytań – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<I>

Przypisz z listy ofert – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<J>

Przypisz z listy zamówień – <CTRL>+<ALT>+<SHIFT>+<L>

Lista kosztorysów - obsłużona analogicznie jak dla listy technologii

Harmonogramy projektów - obsłużone analogicznie jak dla ZP

Plany zapotrzebowania

Plan zapotrzebowania/Ogólne

Zamówienie zakupu – <CTRL>+<SHIFT>+<O>

Zlecenie kompletacji – <SHIFT>+<K>

Zlecenie produkcyjne – <CTRL>+<SHIFT>+<T>

Dodaj pozycję – <CTRL>+<T>

Dodaj listę – <CTRL>+<I>

Plan zapotrzebowania/Okresy

Zamówienie zakupu – <CTRL>+<SHIFT>+<O>

Zlecenie kompletacji – <SHIFT>+<K>

Zlecenie produkcyjne – <CTRL>+<SHIFT>+<T>

Podziel na dni – <CTRL>+<ALT>+<D>

Podziel na tygodnie – <CTRL>+<ALT>+<T>

Podziel na miesiące – <CTRL>+<ALT>+<M>

Podziel na kwartały – <CTRL>+<ALT>+<Q>

Dodaj okres – <CTRL>+<O>

Generuj okresy – <CTRL>+<ALT>+<O>

Plany obciążeń gniazd roboczych

Plan obciążeń gniazd/Ogólne

Planuj obciążenie dla niezaplanowanych – <ALT>+<P>

Planuj obciążenie dla zaznaczonych – <ALT>+<A>

Dodaj element – <CTRL>+<E>

Dodaj element zamówienia sprzedaży – <CTRL>+<SHIFT>+<O>

Dodaj element zamówienia wewnętrznego – <CTRL>+<SHIFT>+<P>

 

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?