Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP XL w wersji 2022.0.2

 

Ramowy harmonogram wersji Comarch ERP XL w 2022 r.

Numer wersji Typ wersji Termin wydania Uwagi
2022.1 MSSQL Wersja Połowa lipca 2022 r.
2022.1 PSQL Wersja Druga połowa lipca 2022 r.
2023.0 MSSQL Wersja Grudzień 2022 r.
2023.0 PSQL Wersja Styczeń 2023 r.

Planowane daty udostępniania oprogramowania są na bieżąco aktualizowane na Społeczności Comarch: https://spolecznosc.comarch.pl/news/planowane-wersje-comarch-erp-xl-na-rok-2022-68716

Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP XL 2022.0.2:

Aplikacja Wersja Uwagi
Comarch IBARD 6.3
wszystko.pl Aktualna wersja www.wszystko.pl
Comarch e-Sklep 2022.1
Comarch B2B Informacja w dokumentacji nowej wersji
Comarch Mobile

(Zarządzanie, Sprzedaż, Monitorowanie, Serwis)

2021.5 lub wyższa
Comarch WMS

(Zarządzanie, Magazynier)

2022.0
Comarch Magazynier 2022.0
Comarch ERP XL HR 2022.4.1
Comarch HRM 2022.3.1
Comarch DMS

(stacjonarny, WWW)

2021.2.2
Comarch ERP XL Business Intelligence

(Księga raportów, Panel zarządzania, Konfigurator)

2022.0
Comarch ERP XL Business Intelligence

(BI Point)

12.1
Comarch ECM 2015.2
Migracja danych XL2XML 9.0.2
Comarch MES 2022.0
Comarch e-Sprawozdania 2021.1.1
Comarch POS 2022.1
Comarch Shipping Aktualna wersja shipping.comarch.com
Comarch IoT Platform Aktualna wersja ca.comarch-iot.com/
Serwis XL – IoT 2021.1
Comarch Apfino Aktualna wersja apfino.pl

Nowa wersja struktury JPK_FA

Udostępniona została obsługa nowej struktury JPK_FA(4), obowiązującej od 1 kwietnia 2022 roku. Główną zmianą w zakresie nowej struktury jest ujęcie w niej transakcji rejestrowanych w ramach procedur szczególnych OSS (One Stop Shop) oraz IOSS (Import One Stop Shop).

Rejestrowanie JPK_FA(4)

Na liście plików JPK_FA filtr Wersja został wzbogacony o wartość 4. Po jej wyborze lista plików jest ograniczana do plików sporządzonych wg struktury JPK_FA(4). Użycie opcji Dodaj przy takim ustawieniu ww. filtra pozwala na dodanie nowego formularza JPK_FA(4).

Dodawanie formularza JPK_FA(4)

Oznaczanie transakcji WSTO/OSS

System Comarch ERP XL nie obsługuje transakcji WSTO (wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość) ani procedur szczególnych OSS/IOSS, obsługa transakcji WSTO i procedury OSS planowana jest do wersji 2022.1. Dla tych Użytkowników, którzy obsługują ww. transakcje we własnym zakresie umożliwiono ich ujmowanie w JPK_FA(4) poprzez oznaczenie takich faktur stosownymi atrybutami przypisywanymi do nagłówka dokumentu:

  • Atrybut o nazwie JPK_P_13_5 i wartości TAK oznacza transakcję WSTO
  • Atrybut o nazwie JPK_P_14_5 i wartości TAK oznacza procedurę OSS

Przypisanie do dokumentu zarówno atrybutu JPK_P_13_5, jak i JPK_P_14_5 i ustalenie ich wartości na <TAK> oznacza, że dokument należy w JPK_FA(4) potraktować jako transakcję WSTO w procedurze OSS, przypisanie wyłącznie atrybutu JPK_P_13_5 <TAK> zaś oznacza transakcję WSTO ale bez procedury OSS.

Oznaczenie transakcji WSTO bez procedury OSS za pomocą atrybutu
Oznaczenie transakcji WSTO z procedurą OSS za pomocą atrybutów

Uwaga
 Aby System prawidłowo ujął transakcję WSTO z procedurą OSS Użytkownik powinien przypisać oba atrybuty: JPK_P_13_5 i JPK_P_14_5, nie wystarczy przypisanie atrybutu JPK_P_14_5.

Ujmowanie transakcji WSTO w procedurze OSS w JPK_FA(4)

Transakcje oznaczone jako WSTO w procedurze OSS ujmowane są w JPK_FA(4) w sposób j.n.

  • Wartość netto transakcji prezentowana jest w kolumnie Netto DOPTK i wysyłana w linii P_13_5
  • Kwota podatku VAT prezentowana jest w kolumnie VAT DOPTK i wysyłana w linii P_14_5
  • Stawka VAT elementu faktury prezentowana jest w kolumnie Stawka VAT OSS i wysyłana w linii P_12_XII

Gdzie DOPTK oznacza dostawę opodatkowaną poza terytorium kraju.

Ujęcie transakcji WSTO w procedurze OSS w JPK_FA(4)

Ujmowanie transakcji WSTO bez procedury OSS w JPK_FA(4)

Transakcje oznaczone jako WSTO, a nie podlegające procedurze OSS ujmowane są w JPK_FA(4) w sposób j.n.

  • Wartość netto transakcji prezentowana jest w kolumnie Netto DOPTK i wysyłana w linii P_13_5
  • Kwota podatku VAT nie jest wykazywana
  • Jako stawka VAT elementu faktury prezentowana jest wartość np. w kolumnie Stawka VAT i taka wartość wysyłana jest w linii P_12
Ujęcie transakcji WSTO w procedurze OSS w JPK_FA(4)

Faktury zaliczkowe WSTO w JPK_FA(4)

Omówione wyżej zasady ujmowania transakcji WSTO w JPK_FA(4) dotyczą zarówno faktur sprzedaży jak i faktur zaliczkowych. Jeżeli więc faktura zaliczkowa FSL/FEL dotyczy transakcji WSTO należy oznaczyć ją ww. atrybutami. Takie faktury zaliczkowe ujmowane są w JPK_FA(4) wg zasad opisanych w pkt 1.1.3 i 1.1.4, z tym, że dla tego typu dokumentów jako elementy wykazywane są elementy zamówień do których zarejestrowano fakturę zaliczkową. Dla elementów zamówień związanych z FSL/FEL oznaczonych jako WSTO stawka VAT prezentowana/wysyłana jest wg poniższych zasad:

  • Dla FSL/FEL dotyczących transakcji WSTO w procedurze OSS stawka VAT elementu zamówienia prezentowana jest w kolumnie Stawka VAT OSS i wysyłana w linii P_12Z_XII
  • Dla FSL/FEL dotyczących transakcji WSTO bez procedury OSS stawka VAT elementu zamówienia prezentowana jest w kolumnie Stawka VAT i wysyłana w linii P_12Z
Stawka VAT elementu zamówienia dla faktury zaliczkowej w procedurze OSS
Stawka VAT elementu zamówienia dla faktury zaliczkowej WSTO bez procedury OSS

Logowanie w obszarze dokumentów handlowych

W najnowszej wersji systemu zostało dodane automatyczne logowanie w obszarze dokumentów handlowych.

Log zapisywany jest na dysk w postaci tekstowej (informacja o kolejnych kluczowych krokach algorytmu oraz o ustawieniu wewnętrznych zmiennych). Log powinien zostać zapisany w katalogu %TEMP% użytkownika, standardowo powinien mieć nazwę „program_<Nazwa_Operatora>_<ID _Sesji>.log”.

Log generuje się w przypadku zakończenia wybranych funkcji API z błędem. Przy pracy operatora w interfejsie systemu log zostanie utworzony w przypadku błędu zapisu, usuwania lub anulowania dokumentu handlowego.
Zapis loga można również włączyć ustawiając odpowiednio na wagach bitowych wartość rekordu tabeli cdn.Konfig o identyfikatorze -125

(select * from cdn.konfig where kon_numer = -125)

Loga można również wymusić bez względu na wynik wspomnianych funkcji ustawiając:

update cdn.konfig set kon_wartosc = ‘67’ where kon_numer=-125

Dodatkowo, niezależnie od ustawień wartości w tym rekordzie tabeli cdn.Konfig, można wymusić zapis loga wpisując z interfejsu (lub w API) w pole “Opis” tekst: “Włącz LOGOWANIE” z dokładnością do dużych i małych liter.

Zapis loga wpływa znacząco na wydajność. Wymuszenie zapisu permanentnego logowania zaleca się jedynie w przypadkach testowych i diagnostycznych.

 

Czy ten artykuł był pomocny?