Kompensaty w różnych walutach

W programie istnieje możliwość kompensowania operacji wyrażonych w różnych walutach, czyli kompensowania operacji w walucie systemowej z operacją w walucie obcej. Podczas kompensowania nie zostaje naliczona różnica kursowa.

Kompensowanie operacji w różnych walutach jest dostępne z poziomu:

 • formularza operacji kasowych/bankowych (przycisk [Skompensuj] na zakładce Rozliczenia)
 • listy rozliczeń z nabywcami/dostawcami
 • listy preliminarza
Przykład

Wprowadzono operację KP na kwotę 1 000,00 EUR po kursie 1 EUR = 4,30 PLN oraz operację KW na kwotę 700,00 PLN. Skompensowano ze sobą operacje, w wyniku czego :

 • Operacja KW została w całości rozliczona
 • Operacja KP została rozliczona częściowo:
  • Kwota rozliczenia w walucie systemowej: 700, 00 PLN (wartość operacji o niższej kwocie)
  • Kwota rozliczenia w walucie obcej (EUR): 700,00 PLN / 4,30 PLN = 162,79 EUR
  • Kwota pozostająca do rozliczenia w walucie systemowej: 4 300 PLN – 700 PLN = 3 600 PLN
  • Kwota pozostająca do rozliczenia w walucie obcej (EUR): 3 600,00 / 4,30 PLN = 837,21 EUR

 

Czy ten artykuł był pomocny?