Generowanie dokumentu kompensaty z poziomu preliminarza

Dokumenty kompensat mogą być generowane bezpośrednio z poziomu preliminarza. W tym celu, należy zaznaczyć na liście płatności/operacje, które mają zostać skompensowane, a następnie wybrać przycisk [Kompensaty] dostępny w sekcji Generowanie. Otwarte zostaje wtedy okno, w którym należy wskazać datę kompensaty (domyślnie podpowiadana jest data bieżąca) oraz wybrać jedną z opcji:

  • Zbiorczy dokument kompensaty – zostanie wygenerowany oraz otworzony zbiorczy dokument kompensaty w stanie Zainicjowany. Dokument może zostać utworzony wyłącznie, jeżeli zaznaczone płatności są wyrażone w tej samej walucie oraz zostały wystawione w firmie, do której jest zalogowany użytkownik. W przypadku, gdy do kompensaty wskazano płatności dotyczące wyłącznie jednego podmiotu, w panelu bocznym wygenerowanego dokumentu zostanie wskazany ten podmiot, a na zakładce Płatnik zostaną uzupełnione jego dane. Jeżeli natomiast zaznaczono płatności kilku różnych podmiotów, dokument kompensaty zostanie utworzony bez wskazania podmiotu.
  • Indywidualne dokumenty kompensat dla podmiotu – dla każdego podmiotu oraz waluty płatności zostaną wygenerowane indywidualne, niezatwierdzone dokumenty kompensat. Dokumenty zostaną utworzone wyłącznie dla płatności wystawionych w firmie, do której jest zalogowany użytkownik.
Okno generowania kompensaty

Pola dostępne do edycji na wygenerowanych dokumentach kompensaty (niezależnie od wybranej opcji):

  • Numer obcy
  • Treść
  • Właściciel
  • Opis
  • Data wystawienia
  • Data potwierdzenia
  • Parametr Skompensuj dokumenty

 

 

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?