Konfiguracja poczty

Procesy BPM umożliwiają wysyłanie wiadomości e-mail. W tym celu należy skonfigurować skrzynkę pocztową, z której mają być wysyłane wiadomości. Istnieją dwa sposoby konfiguracji skrzynki pocztowej:

  • Z poziomu konfiguratora BPM
  • Z poziom karty pracownika w systemie Comarch ERP Altum

Konfigurator BPM

Ustawienie odpowiednich parametrów w zakładce Poczta konfiguratora BPM:

Konfiguracja skrzynki pocztowej dla BPM

Należy uzupełnić parametry serwera pocztowego:

  • Serwer – nazwa serwera poczty
  • Port – po odznaczeniu opcji Używaj portu domyślnego, można określić port, przez który BPM komunikuje się ze skrzynką pocztową
  • Konto – adres konta pocztowego, z którego będą wysyłane wiadomości
  • Hasło – hasło logowania do skrzynki pocztowej
  • Używaj połączenia SSL do wysyłania poczty – pozwala na szyfrowanie wysyłanych wiadomości
Wskazówka

Parametry serwera pocztowego należy pozyskać od dostawcy usług.

Po wprowadzeniu wszystkich danych, użytkownik może wysłać wiadomość testową na wskazany w polu Odbiorca adres.

Karta pracownika

Konfiguracja skrzynki pocztowej na zakładce Konto email na karcie kontrahenta w systemie Comarch ERP Altum:

Konfiguracja konta pocztowego z poziomu karty pracownika

Jeśli użytkownik chce skorzystać z serwera pocztowego zdefiniowanego na karcie pracownika, podczas dodawania aktywności Wyślij e-mail, w zakładce Zaawansowane należy zaznaczyć parametr Lokalna konfiguracja SMTP. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, system korzysta z ustawień zdefiniowanych w Konfiguratorze BPM.

Lokalna konfiguracja poczty w definicji aktywności Wyślij e-mail

 

Czy ten artykuł był pomocny?