Podstawowa konfiguracja BPM

Przed rozpoczęciem pracy aplikacją Comarch ERP Altum BPM konieczne jest jej skonfigurowanie. Służy do tego konfigurator BPM. Aplikacja w intuicyjny sposób prowadzi użytkownika przez kolejne kroki konfiguracji. Domyślnie po zainstalowaniu komponentu Comarch ERP Altum – Centrala Serwer, skrót do aplikacji umieszczony jest na pulpicie. Alternatywnie aplikacja może być uruchomiona za pomocą przycisku w oknie logowania aplikacji Comarch ERP Altum.

Uruchamianie konfiguratora BPM w oknie logowania

W celu poprawnego wykonywania procesów konieczne jest wskazanie firmowej bazy danych, z którą współpracować będzie aplikacja oraz nazwy lub adresu IP serwera, na której ta baza się znajduje.

Okno wyboru bazy danych

Następnie dostęp do bazy musi zostać uwierzytelniony za pomocą operatora posiadającego odpowiednie uprawnienia. W tym oknie wybierane jest również centrum, w kontekście którego działa usługa BPM.

Okno konfiguracji danych dostępowych
Uwaga

Zalecane jest, aby konto określane dla usługi BPM należało do grupy operatorów B2_admin, a wskazane centrum znajdowało się jak najwyżej w strukturze praw. Taka konfiguracja zapewnia większą elastyczność realizacji procesów w wielu centrach lub firmach, a samo sterowanie uprawnieniami można modelować bezpośrednio w procesach.

Konfiguracja danych konta pocztowego nie jest wymagana do podstawowego działania procesów. Szczegółowy opis tej funkcjonalności znajduje się w artykule Konfiguracja poczty.

W zakładce Zaawansowane konieczne jest wybranie serwera klucza oraz podanie numeru klucza w celu weryfikacji licencji przez system.

Konfiguracja licencji

Opis pozostałych parametrów znajduje się w artykule Ustawienia zaawansowane.

Ostatnim krokiem konfiguracji jest uruchomienie usługi BPM za pomocą przycisku [Uruchom] w zakładce Usługi BPM. Aktualny stan usługi można odświeżyć za pomocą przycisku [Odśwież stan serwisów]. Usługi BPM są szczegółowo opisane w artykule Usługi BPM.

Okno uruchamiania usług BPM

 

Czy ten artykuł był pomocny?