Uprawnienia

Uprawnienia do edytora procesów BPM

W systemie Comarch ERP Altum istnieje możliwość modyfikacji uprawnień do edytora procesów BPM. Uprawnienia dostępne są w menu Konfiguracja → Struktura firmy → Grupy operatorów → <grupa> → Obiekty.

Uprawnienia do edytora procesów BPM

W zależności od wybranych w tym oknie ustawień, użytkownik należący do danej grupy operatorów może wykonywać operacje w edytorze procesów BPM zgodnie z poniższą tabelą.

Operacje w edytorzeOdczytanieDodanieModyfikowanieUsunięcie
Wejście do edytoraX
Dodanie procesuX
Edycja istniejącego procesuX
Usunięcie procesuX
Zapis procesuX
Zapisz jako procesXX
Zmiana publikacjiX
Zmiana nazwyX
Symulowanie procesuX
Importowanie procesówXX
Eksport procesówXXX
Monitorowanie procesówXXX
Importowanie obiektów biznesowychX
Usuwanie obiektów biznesowychX
Edycja profilu śledzeniaX
Zmiana domyślnego profilu śledzeniaX
Usunięcie profiluX
Dodanie profilu śledzeniaX
Usuwanie danych śledzeniaX
Zatrzymywanie instancjiX
Automatyczne usuwanieX
Dodanie załącznikaX
Usunięcie załącznikaX
Zapis załącznika do plikuXX
Połączenie załącznika z procesemX
Odłączenie załącznika od procesuX
Podgląd załącznikaXX
Zmiana nazwy załącznikaX

Uprawnienia do uruchomiania poszczególnych procesów

Na formularzu grupy operatorów znajduje się zakładka Procesy, w której można przypisywać opublikowane w edytorze procesy do poszczególnych grup operatorów.

Przypisywanie opublikowanych procesów do danej grupy operatorów

Aby operator należący do danej grupy mógł uruchamiać proces globalny z poziomu skrzynki zadań, obiektu czy listy, należy zaznaczyć dany proces w oknie po lewej stronie, wybrać przycisk [Dołącz] i zapisać zmiany. Odbieranie uprawnień do procesu odbywa się w analogiczny sposób poprzez odłączenie procesu.

Przykład

Administrator zaimportował standardowy proces Automatyczne księgowanie dokumentów, a następnie go opublikował. Chcąc umożliwić uruchamianie procesu jedynie pracownikom z działu księgowości, może stworzyć grupę operatorów Księgowość, a następnie nadać uprawnienia do tego procesu tylko tej grupie.

 

Czy ten artykuł był pomocny?