Usługi BPM

Usługi BPM umożliwiają komunikację aplikacji Comarch ERP Altum BPM z systemem Comarch ERP Altum. Można je uruchomić poprzez rejestrację do serwisów systemu operacyjnego (przycisk [Uruchom]) lub jako program konsolowy.

Serwisy jako program konsolowy

W celu uruchomienia usług jako program konsolowy należy wybrać strzałkę znajdującej się z prawej strony przycisku [Uruchom], a następnie wybrać opcję Uruchom jako program konsolowy. Za pomocą tej funkcjonalności można podejrzeć logi serwera w czasie rzeczywistym.

Uruchamianie usług BPM jako program konsolowy
Uwaga

Zamknięcie okna konsoli powoduje zatrzymanie pracy danej usługi.

Rejestracja usług

W przypadku zmiany konta usług, konieczne jest wyrejestrowanie i ponowne zarejestrowanie usług. W celu wyrejestrowania usług należy wybrać strzałkę po prawej stronie przycisku [Odśwież stan serwerów] i wybrać Odrejestruj usługi. Na przyciskach służących do ich uruchamiania i zatrzymywania pojawi się komunikat “Usługa niezarejestrowana”.

Okno konfiguratora w przypadku niezarejestrowania usług BPM

W celu zarejestrowania usług należy wybrać przycisk [Odśwież stan serwisów], a następnie wybrać [Tak] w oknie z poniższym komunikatem. Komunikat zostanie wyświetlony również podczas przejścia na zakładkę Usługi BPM jeśli usługi nie są zarejestrowane.

Komunikat o brakujących usługach w systemie Windows

Następnie należy podać dane użytkownika systemowego, na którym będą zarejestrowane usługi. Z listy rozwijalnej w polu Użytkownik można wybrać również opcję Lokalne konto systemowe. W tym przypadku usługa zostanie zarejestrowana na konto, z którego w danej chwili korzysta użytkownik.

Dane logowania potrzebne do zarejestrowania usług BPM

Logi serwera BPM

Serwer BPM zapisuje na bieżąco logi, które domyślnie można znaleźć w C:\ProgramData\Comarch ERP Altum\Logs\. Logi pozwalają prześledzić historycznie zdarzenia serwera BPM w celu weryfikacji jego działania, wykonywania procesów czy uruchamiania harmonogramów.

W powyższym katalogu można znaleźć również logi konfiguratora BPM, edytora procesów i usługi skrzynki zadań.

 

Czy ten artykuł był pomocny?