Ustawienia zaawansowane

W zakładce Zaawansowane konfiguratora BPM istnieje możliwość ustawienia dodatkowych parametrów pracy z systemem. W tym artykule zostaną omówione wybrane z nich.

Ustawienia zaawansowane w konfiguratorze BPM

Pierwsze dwa parametry to porty służące do logowania do skrzynki zadań. Domyślnie są to porty 4443 i 4444.

Wskazówka

Jeśli zostały dobrane porty inne niż domyślne, warto je zapamiętać, ponieważ należy je podać podczas logowania do skrzynki zadań.

Wybór portu podczas logowania do skrzynki zadań

Parametr Ilość wątków przetwarzających procesy określa, w jakim stopniu procesor komputera będzie obciążony podczas wykonywania procesu. Im mniejsza wartość, tym proces BPM rezerwuje mniej zasobów procesora.

Maksymalny czas trwania transakcji wyznacza czas, po którym proces BPM przerwie pracę pomimo braku zakończenia transakcji.

Przykład

Posiadając bazę danych zawierającą kilka miliardów artykułów użytkownik tworzy proces, który do każdego artykułu dodaje konkretny atrybut. Ze względu na dużą liczbę danych do przetworzenia i ograniczoną moc obliczeniową komputera, operacja ta może potrać dłużej niż 5 minut. Warto wtedy zmodyfikować parametr Maksymalny czas trwania transakcji ustawiając większą wartość.

W innym przypadku, użytkownik tworzy niepoprawny proces, który na pewnym etapie zaczyna wykonywać nieskończoną pętlę. Dzięki parametrowi Maksymalny czas trwania transakcji, system nie spowoduje zawieszenia komputera, ponieważ przerwie wykonywanie procesu po określonym czasie.

Istnieje również możliwość ustawienia konkretnego portu dla usługi Service Broker, języka usługi serwera BPM oraz szyfrowania haseł.

Parametr Kontynuowanie przerwanych instancji określa czy wykonywanie procesów, które zostały przerwane z losowych przyczyn (np. zanik napięcia w budynku powodujący wyłączenie komputera), ma być kontynuowane po ponownym uruchomieniu usługi.

Zaznaczenie opcji Kontynuowanie wykonania przy błędzie śledzenia powoduje, że proces będzie wykonywał się pomimo błędów w śledzeniu. Przy czym, kolejne zapisy w Monitorze procesów związane z tą instancją procesu mogą nie zawierać pełnych danych śledzenia.

 

Czy ten artykuł był pomocny?