Przesunięcia międzymagazynowe – ogólne

Dokumenty przesunięć międzymagazynowych (MM- i MM+) odzwierciedlają ruch towaru i kompletów pomiędzy dwoma magazynami – źródłowym i docelowym. Dokument MM- zmniejsza stany magazynowe na magazynie źródłowym (wydanie), a powiązany z nim dokument MM+ zwiększa stany magazynowe na magazynie docelowym (przyjęcie).

Dokumenty przesunięć magazynowych umieszczone zostały na dwóch odrębnych listach:

  • MM- – dostępne są z poziomu Magazyn –> (Wydania) Przesunięcia
Lista dokumentów MM-
  • MM+ – dostępne są z poziomu Magazyn –> (Przyjęcia) Przesunięcia
Lista dokumentów MM+

Dokumenty MM-/MM+:

  • wystawiane są w walucie systemowej
  • prezentują wartości netto
  • nie zawierają usług
  • wymagają określenia magazynu, z którego mają zostać pobrane zasoby
  • mogą mieć wskazanego kontrahenta/pracownika
  • nie pozwalają na wydanie ilości większej niż dostępna na wskazanym magazynie
  • pobierają wartość pozycji z zasobu bez możliwości edycji

Dokumentem źródłowym jest dokument MM-, natomiast MM+ jest dokumentem pochodnym i powstaje tylko w wyniku wygenerowania z MM-. MM- może istnieć samodzielnie, natomiast MM+ jest zawsze powiązany z dokumentem źródłowym, czyli MM-.

 

Czy ten artykuł był pomocny?