Rozchód wewnętrzny

Rozchód wewnętrzny (RW) to dokument przedstawiający ruch towaru wewnątrz firmy. Wykorzystywany jest do udokumentowania strat, likwidacji uszkodzonych towarów, pobrania towaru z magazynu, wypożyczenia lub pobrania komponentów przetwarzanych w procesie produkcji wewnątrz firmy.

Lista dokumentów RW dostępna jest z poziomu menu Magazyn –> (Wydania) Wewnętrzne.

Lista dokumentów RW

Opis listy dokumentów znajduje się w artykule Lista dokumentów.

Dokumenty wydania wewnętrznego można:

C:\Users\anna.sliwa\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\LG_Formularz RW.PNG
Formularz dokumentu RW

Szczegółowy opis formularza dokumentu oraz zakładek znajduje się w podkategorii Formularze dokumentów.

Dokumenty RW:

  • wystawiane są w walucie systemowej
  • prezentują wartości netto
  • nie zawierają usług
  • wymagają określenia magazynu, z którego mają zostać pobrane zasoby
  • mogą mieć wskazanego kontrahenta/pracownika
  • nie pozwalają na wydanie ilości większej niż dostępna na wskazanym magazynie
  • pobierają wartość pozycji z zasobu bez możliwości zmiany

Czy ten artykuł był pomocny?